IASOCHOLINE 1 GBq/ml - PROSPECT

Prospectul pentru IASOCHOLINE 1 GBq/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IASOCHOLINE 1 GBq/ml
Substanța activă: RADIOFARMACEUTICE (CLORURA DE FLUOROCOLINA 18 F)
Concentrația: 1GBq/ml
Cod atc: V09IX07
Acțiune terapeutică: PREPARATE PENTRU DETECTAREA TUMORILOR ALTE RADIOFARMACEUTICE PT. DETECTAREA TUMORILOR
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8391_19.11.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. multidoza din sticla incolora, capacitate 15 ml, introdus intr-un container de plumb si apoi intr-un container de transport
Cod cim: W59181001
Firma producătoare: ARGOS ZYKLOTRON BETRIEBS-GESMBH - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8391/2015/01-02                                                           Anexa 1 
                                                                                                               
                                                      Prospect 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU PACIENT 

 

IASOCHOLINE 1 GBq/ml soluţie injectabilă 

Clorură de fluorocolină (

18

F) 

 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  vi  se  administreze  acest 
medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  specialist  în  medicină  nucleară 
care va supraveghea procedura. 

Dacă  aveţi  oricare  reacţie  adversă  consultaţi  medicul  specialist  în  medicină  nucleară.  Aceste 
includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 

 
Ce găsiţi înacest prospect: 
1. 

Ce este IASOCHOLINE şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi IASOCHOLINE 

3. 

Cum să utilizaţi IASOCHOLINE? 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează IASOCHOLINE 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

CE ESTE IASOCHOLINE ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 
Acest medicament este un medicament radiofarmaceutic utilizat numai în scop diagnostic. 
 
IASOCHOLINE este folosit pentru diagnostic în examinări tomografice cu emisie de pozitroni (PET) 
şi se administrează înainte de o astfel de examinare.   
 
Substanţa  activă  din  IASOCHOLINE  permite  reprezentarea  unui  influx  sporit  al  substanţei  naturale 
colină în organe sau ţesuturi specifice şi este detectată de către PET şi reprezentată ca imagine. 
 
Tomografia  cu  emisie  de  pozitroni  este  o  tehnologie  imagistică  folosită  în  medicina  nucleară  ce 
produce  imagini  de  secţiuni  transversale  din  organisme  vii.  Funcţionează  cu  o  cantitate  minimă  de 
medicamente  farmaceutice  radioactive  pentru  a  produce  imagini  cantitative  şi  precise  ale  proceselor 
metabolice specifice în corp. Această examinare are loc pentru a facilita decizia privind felul cum va fi 
tratată o anumită boală pe care o aveţi sau pe care se suspectează că o aveţi. 
 
 
2. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI IASOCHOLINE 

 
Nu utilizaţi IASOCHOLINE-  dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  substanţa  activă  clorură  de 

fluorocolină (

18

F) sau la oricare dintre componentele acestui medicament (enumerate la pct. 6) 

dacă sunteţi gravidă 

 
Atenţionări şi precauţii 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi IASOCHOLINE  

dacă sunteţi gravidă sau credeţi că aţi putea fi gravidă 

dacă alăptaţi 

-  

dacă rinichii dumneavoastră nu funcţionează corespunzător: în acest caz este indicată o atenţie 
deosebită deoarece puteţi fi expus la radiaţie crescută. 

Page 2
background image

 

2

 

dacă aveţi contact cu copiii: se recomandă evitarea contactului apropiat între pacient şi copii în 
primele 12 ore de la administrarea injecţiei. 

 
Înainte de administrarea de IASOCHOLINE trebuie să: 

beţi apă din belşug înainte de a începe examinarea pentru a putea urina cât mai des posibil în 
primele ore după studiu. 

nu fi consumat mâncare timp de cel puţin 4 ore 

 
Copii şi adolescenţi 
Informaţi-vă medicul specialist în medicină nucleară dacă aveţi vârsta mai mică de 18 ani. 
 
IASOCHOLINE împreună cu alte medicamente 
Spuneţi  medicului  dumneavoastră  specialist  în  medicină  nucleară  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  aţi 
putea  lua  orice  alte  medicamente  deoarece  acestea  pot  influenţa  interpretarea  imaginilor  de  către 
medicul dumneavoastră, în special dacă sunteţi tratat sau aţi urmat tratament anti-androgenic. 
 
Daca  aveţi  îndoieli,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  specialist  în  medicină  nucleară  care 
efectuează examinarea PET pentru informaţii suplimentare. 
 
IASOCHOLINE împreună cu alimente şi băuturi 
Trebuie să nu mâncaţi nimic cu cel puţin 4 ore înainte de a vi se administra IASOCHOLINE. Trebuie 
să beţi apă din belşug.  
 
Sarcina şi alăptarea 
Înainte de a vi se administrarea IASOCHOLINE trebuie să vă informaţi medicul specialist în medicină 
nucleară dacă există posibilitatea să fiţi gravidă, dacă nu aţi avut menstruaţie sau dacă alăptaţi. 
Dacă  aveţi  îndoieli,  este  important  să  vă  consultaţi  medicul  specialist  în  medicină  nucleară  care  va 
supraveghea procedura. 
 
Dacă sunteţi gravidă 
Nu lăsaţi să vi se administreze IASOCHOLINE dacă sunteţi gravidă.  
Medicul dumneavoastră specialist în medicină nucleară vă va administra acest medicament în timpul 
sarcinii numai dacă beneficiul preconizat depăşeşte riscul. 
 
Dacă alăptaţi 
Dacă administrarea în timpul alăptării este inevitabilă, laptele se poate extrage înainte de administrarea 
injecţiei  şi  păstrat  pentru  utilizare  ulterioară.  Alăptarea  trebuie  oprită  pentru  cel  puţin  12  ore.  Orice 
lapte produs în acest timp trebuie eliminat. 
Vă rugăm să îl întrebaţi pe medicul dumneavoastră specialist în medicină nucleară când puteţi relua 
alăptarea. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Efectele asupra conducerii vehiculelor şi folosirii utilajelor nu au fost investigate. 
 
IASOCHOLINE conţine sodiu 
Conform  timpului  de  condiţionare  a  injecţiei  pentru  pacient,  conţinutul  de  sodiu  poate  fi  în  unele 
cazuri mai mare de 1 mmol (23 mg). Acest fapt trebuie luat în considerare la pacienţii cu o dietă cu 
conţinut redus de sodiu. 
 
 
3. 

CUM SĂ UTILIZAŢI IASOCHOLINE? 

 
Există  legi  stricte  privind  utilizarea,  manipularea  şi  eliminarea  medicamentelor  radiofarmaceutice. 
IASOCHOLINE va fi utilizată numai în zone speciale controlate. Acest medicament va fi manipulat şi 
vă va fi administrat numai de către persoane care sunt instruite şi calificate în utilizarea sa în condiţii 
de  siguranţă.  Aceste  persoane  va  lua  măsuri  speciale  pentru  utilizarea  în  siguranţă  a  acestui 
medicament şi vă va ţine la curent cu acţiunile întreprinse. 

Page 3
background image

 

3

 

 
Medicul  specialist  în  medicină  nucleară  care  va  supraveghea  procedura  va  decide  cantitatea  de 
IASOCHOLINE care va fi utilizată în cazul dumneavoastră. Va fi cantitatea minimă necesară pentru a 
obţine informaţia dorită.  
Cantitatea  obişnuită  pentru  administrare  recomandată  pentru  un  adult  este  între  200  şi  500 MBq. 
(megabecquerel), unitatea de măsură pentru radioactivitate. 
 
Administrarea de IASOCHOLINE şi efectuarea procedurii 
IASOCHOLINE este administrat într-o singură injecţie intravenoasă. 
O injecţie este suficientă pentru efectuarea testului de care are nevoie medicul dumneavoastră. 
După injecţie, vi se vor oferi băuturi nealcoolice şi veţi fi rugat să urinaţi imediat înainte de test. 
 
Durata procedurii 
Medicul dumneavoastră specialist în medicină nucleară vă va informa în legătură cu durata obişnuită a 
procedurii. 
 
După administrarea IASOCHOLINE, trebuie să: 
-  evitaţi orice contact apropiat cu copiii timp de 12 ore după injecţie. 
-  urinaţi frecvent pentru a elimina medicamentul din organismul dumneavoastră. 
 
Medicul specialist în medicină nucleară vă va informa dacă trebuie să luaţi orice măsuri speciale de 
precauţie  după  ce  vi  s-a  administrat  acest  medicament.  Contactaţi-l  pe  medicul  dumneavoastră 
specialist în medicină nucleară dacă aveţi orice fel de întrebări. 
 
Dacă utilizaţi mai mult IASOCHOLINE decât trebuie 
O  supradoză  este  improbabilă  deoarece  vi  se  va  administra  o  singură  doză  de  IASOCHOLINE 
controlată  precis  de  către  medicul  specialist  în  medicină  nucleară  care  supraveghează  procedura. 
Oricum,  în  cazul  unei  supradoze,  veţi  primi  tratamentul  potrivit.  În  particular,  medicul  specialist  în 
medicină  nucleară  vă  va  recomanda  să  beţi  lichide  din  abundenţă  pentru  a  facilita  eliminarea 
IASOCHOLINE din organismul dumneavoastră (principalul mod de eliminare a medicamentului este 
pe cale renală, prin urină). Ar putea fi necesar să luaţi diuretice.  
 
Dacă  aveţi  alte  întrebări  despre  utilizarea  IASOCHOLINE,  vă  rugăm  să  vă  adresaţi  medicului 
dumneavoastră specialist în medicină nucleară care supraveghează procedura. 
 
 
4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Nu au fost observate reacţii adverse până în prezent. 
 
Acest medicament radiofarmaceutic va elibera o cantitate mică de radiaţie ionizantă asociată cu cel mai 
mic risc de cancer şi anomalii ereditare. 
 
Medicul  dumneavoastră  a  considerat  că  beneficiul  clinic  pe  care  îl  veţi  obţine  după  procedura  cu 
medicamentul radiofarmaceutic depăşeşte riscurile iradierii. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului specialist în medicină nucleară. Acestea 
includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta  reacţiile 
adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare (

www.anm.ro/anmdm/en/index.html

). 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

Page 4
background image

 

4

 

5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ IASOCHOLINE 

 

Nu  este  necesar  să  păstraţi  acest  medicament.  Acest  medicament  se  păstrează  în  locaţii 
corespunzătoare  sub  supravegherea  specialistului.  Păstrarea  medicamentelor  radiofarmaceutice  se  va 
efectua în conformitate cu reglementările naţionale privind materialele radioactive. 
Următoarele informaţii sunt destinate exclusiv specialiştilor. 
 
Acest medicament nu trebuie utilizat după data de expirare menţionată pe etichetă. 
 
 
6. 

CONŢINUTUL AMBALAJULUI ŞI ALTE INFORMAŢII 

 
Ce conţine IASOCHOLINE 

Substanţa  activă  este  fluorometil-(

18

F)-dimetil-2-hidroxietil-clorură  de  amoniu  (sau  clorură  de 

fluorocolină (

18

F)).  

Un  ml  soluţie  injectabilă  conţine  clorură  de  fluorocolină  (

18

F)  1000 MBq  la  data  şi  ora  de 

calibrare 

Celelalte componente sunt clorura de sodiu şi apa pentru preparate injectabile.  

 
Cum arată IASOCHOLINE şi conţinutul ambalajului 
Nu  este  necesar  să  obţineţi  medicamentul  pe  cont  propriu,  nici  să  manipulaţi  ambalajul  sau 
flaconul. Următoarele sunt numai pentru informarea dumneavoastră.  
 
IASOCHOLINE este o soluţie limpede şi incoloră. 
Activitatea per flacon este de la 500 MBq la 15000 MBq la data şi ora de calibrare. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

IASON GmbH 

Feldkirchner Str. 4, A-8054 Graz-Seiersberg,  

Austria 

 
Fabricanţi 

 

ARGOS Zyklotron Betriebs-GesmbH 
St. Veiter Str. 47, 9020 Klagenfurt,  
Austria 
 
ARGOS Zyklotron Betriebs-GesmbH 
Seilerstätte 4, A-4010 Linz,  
Austria 
 
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA 
126 Rocade Sud, 62660 Beuvry,  
Franţa 
 
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA 
20 Rue Diesel, 01630 Saint Genis Pouilly,  
Franţa 
 
 
 
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA 
3 Rue Charles Lauer, 92210 Saint-Cloud,  
Franţa 
 

Page 5
background image

 

5

 

IASON ITALIA s.r.l. 
Via Gastone Maresca, 38/38A, 00138 Rome,  
Italia 
 
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA 
Campus de la Timone-Bâtiment CERIMED 
27 Boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille,  
Franţa 
 
ZAKŁAD PRODUKCJI RADIOFARMACEUTYKÓW 
IASON Sp. z o.o. 
Szaserow 128, 04-141 Warsaw,  
Polonia 
 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 
 
Austria  

IASOcholine 1 GBq/mL - Injektionslösung 

Belgia  

IASOcholine 1 GBq/mL, solution injectable

Bulgaria  

IASOcholine 1 GBq/mL, инжекционен разтвор 

Republica Cehă  

IASOcholine 1 GBq/ml, injekční roztok

Germania  

IASOcholine 1,0 GBq/ml Injektionslösung 

Estonia  

IASOcholine 1 GBq/ml, süstelahus

Franța  

IASOcholine 1 GBq/mL, solution injectable 

Italia  

Pcolina 1 GBq/mL, soluzione iniettabile

Lituania  

Pcolina 1 GBq/mL injekcinis tirpalas 

Luxemburg  

IASOcholine 1 GBq/mL, solution injectable

Malta  

IASOcholine 1 GBq/mL, solution for injection 

Polonia  

IASOcholine, 1 GBq/ml, roztwór do wstrzykiwań 

România  

IASOCHOLINE 1 GBq/ml soluţie injectabilă 

Slovenia  

IASOcholine 1 GBq/ml raztopina za injiciranje 

Slovacia 

IASOcholine 1 GBq/ml, injekčný roztok 

 
Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2015. 
 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
RCP  complet  al  IASOCHOLINE  este  pus  la  dispoziţie  ca  document  separat  în  ambalajul 
medicamentului, cu obiectivul de a oferi profesioniştilor din domeniul sănătăţii informaţii ştiinţifice şi 
practice adiţionale despre administrarea şi utilizarea acestui medicament radiofarmaceutic. 

 
Vă rugăm sa consultaţi RCP (RCP trebuie inclus în cutie) 

IASOCHOLINE 1 GBq/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. multidoza din sticla incolora, capacitate 25 ml, introdus intr-un container de plumb si apoi intr-un container de transport