LYRICA 300 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LYRICA 300 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LYRICA 300 mg
Substanța activă: PREGABALINUM
Concentrația: 300mg
Cod atc: N03AX16
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE ALTE ANTIEPILEPTICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 56 caps. (blist. PVC/Al)
Cod cim: W41747002
Firma producătoare: PFIZER GMBH ARZNEIMITTELWERK - GERMANIA