EFIENT 10 mg - PROSPECT

Prospectul pentru EFIENT 10 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EFIENT 10 mg
Substanța activă: PRASUGREL
Concentrația: 10 mg
Cod atc: B01AC22
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ANTIAGREGANTE PLACHETARE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist. Al x 84 compr. film
Cod cim: W62439005
Firma producătoare: LILLY S.A. - SPANIA