PRAMIPEXOL TEVA 0,35mg - PROSPECT

Prospectul pentru PRAMIPEXOL TEVA 0,35mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PRAMIPEXOL TEVA 0,35mg
Substanța activă: PRAMIPEXOLUM
Concentrația: 0,35mg
Cod atc: N04BC05
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE DOPAMINERGICE AGONISTI DOPAMINERGICI
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. Al/Al x 30 compr.
Cod cim: W53882001
Firma producătoare: TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. CO. - UNGARIA