OPRYMEA 3,15 mg - PROSPECT

Prospectul pentru OPRYMEA 3,15 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OPRYMEA 3,15 mg
Substanța activă: PRAMIPEXOLUM
Concentrația: 3,15mg
Cod atc: N04BC05
Acțiune terapeutică: AGENTI DOPAMINERGICI AGONISTI DOPAMINERGICI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist. OPA-Al/desicant/PE/Al x 30 compr. elib. prel.
Cod cim: W62151001
Firma producătoare: KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA
Conținut prospect: