OPRYMEA 0,26mg - PROSPECT

Prospectul pentru OPRYMEA 0,26mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OPRYMEA 0,26mg
Substanța activă: PRAMIPEXOLUM
Concentrația: 0,26mg
Cod atc: N04BC05
Acțiune terapeutică: AGENTI DOPAMINERGICI AGONISTI DOPAMINERGICI
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blistere (OPA/Al/DES/PE-Al) x 30 comprimate cu eliberare prelungita
Cod cim: W60244001
Firma producătoare: KRKA D.D. - SLOVENIA
Conținut prospect: