BETADINE SOLUTIE CUTANATA - PROSPECT

Prospectul pentru BETADINE SOLUTIE CUTANATA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BETADINE SOLUTIE CUTANATA
Substanța activă: POVIDONUM IODINATUM
Concentrația: 100mg/ml
Cod atc: D08AG02
Acțiune terapeutică: ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE PRODUSE CE CONTIN IOD
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_688_01.05.08.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din PE verde x 30 ml sol. cutanata + picurator
Cod cim: W03740001
Firma producătoare: EGIS PHARMACEUTICALS PLC - UNGARIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 688/2008/01-02-03                                                      

Anexa 1 

                                                                                                                                                                    Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Betadine soluţie cutanată 100 mg/ml 

iod povidonă 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă manifestați orice reacţii adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

           Dacă după câteva zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui             
           medic 
 

Ce găsiți în acest prospect: 

1.

 

Ce este Betadine şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Betadine 

3.

 

Cum să utilizaţi Betadine 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Betadine  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este Betadine şi pentru ce se utilizează 

 
Betadine conţine iod povidonă care este o substanță antiseptică cu spectru larg, acţionând împotriva 
bacteriilor, virusurilor, fungilor şi protozoarelor (organisme unicelulare). 
 
Betadine se utilizează în: 
- dezinfecţia pielii înaintea injecţiilor, transfuziilor, perfuziilor, recoltării probelor de sânge, puncţiilor, 
biopsiilor; 
- dezinfecţia preoperatorie a pielii şi mucoaselor (parţială sau totală – băi preoperatorii); 
- asepsia rănilor, inclusiv a arsurilor de la nivelul pielii; 
- adjuvant în infecţii bacteriene şi fungice de la nivelul pielii; 
- intervenţii oftalmologice, preoperator, sub formă de Betadine soluţie diluată. 
 
 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi

 

Betadine  

 
Nu utilizaţi Betadine:  

dacă sunteţi alergic la povidonă, iod sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui me-

dicament (enumerate la pct. 6). 

dacă aveţi hipertiroidism (hiperactivitate a glandei tiroide) sau alte afecțiuni acute ale glandei 

tiroide 

înainte şi după tratamentul cu iod radioactiv 

-           dacă aveţi dermatită herpetiformă Duhring 

înainte şi după tratamentul cu iod radioactiv în hipertiroidism. 

 

Atenționări și precauții 

Înainte să utilizaţi Betadine, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 


Page 2
background image

 

 

2

În pregătirea preoperatorie, evitați contactul prelungit cu pielea pacientului. Expunerea prelungită la 
soluție poate determina iritații sau rareori reacții grave la nivelul pielii. Pot să apară arsuri chimice ale 
pielii datorită contactului prelungit.   
Întrerupeți tratamentul în cazul apariției de iritații pe piele, dermatite de contact sau reacțiilor de hiper-
sensibilitate. Nu încălziți medicamentul înainte de utilizare. Nu lăsați la îndemâna copiilor. 
 
La administrarea unor cantități mari de iod, pacienții cu gușă, noduli tiroidieni, sau alte afecțiuni non 
acute ale tiroidei prezintă risc de a dezvolta hiperactivitate a funcției tiroidei (hipertiroidism).  
În lipsa unor indicații stricte, la această categorie de pacienți aplicarea soluției de iod povidonă nu 
trebuie să se facă pentru o perioadă lungă de timp și pe o suprafață mare a pielii.  Chiar și după termi-
narea tratamentului trebuie urmărită o posibilă apariție a unor simptome de hipertiroidism și dacă este 
necesar trebuie monitorizată funcția tiroidei. 
 
Tratamentul nu trebuie utilizat înainte sau după scintigrafie cu iod radioactiv sau tratament cu iod ra-
dioactiv pentru tratamentul carcinomului tiroidian. 
 
Se recomandă evitarea administrării la pacienţi cu insuficienţă renală. 
 
La persoane cu o piele mai sensibilă, poate să apară rar o erupție trecătoare la nivelul pielii. Pentru a 
evita acest fenomen, utilizarea Betadine la nivelul pielii trebuie testată înainte de utilizarea regulată. 
 
Trebuie evitat contactul cu ochii. 
După utilizare, se clătesc bine mâinile.  
 
Utilizarea pe o perioadă prelungită (mai mult de 14 zile) sau pe suprafeţe mari (mai mult de 10% din 
suprafaţa corporală) la pacienţii cu tulburări latente a funcţiei tiroide (în special la vârstnici) trebuie 
făcută numai după cântărirea balanţei beneficiu terapeutic/risc. Aceşti pacienţi trebuie atent monitori-
zaţi chiar şi 3 luni după întreruperea tratamentului.  
 
Proprietăţile oxidante pot determina deteriorarea unor metale, în timp ce plasticul sau materialul textil 
este rezistent la iod povidonă. În unele cazuri poate apărea o modificare a culorii de multe ori reversi-
bilă. 
 
Petele de Betadine pot fi înlăturate de pe materialele textile prin spălare cu apă caldă şi săpun, iar pen-
tru cele persistente se va folosi soluţie de tiosulfat de sodiu sau amoniac. 
 

Copii și adolescenți 

Nou născuții și sugarii prezintă un risc crescut de a dezvolta hipotiroidism (activitate redusă a glandei 
tiroide) prin administrarea unei cantități mari de iod. Utilizarea iod povidonei trebuie să se facă în 
cantități minime la nou născuți și sugari din cauza permeabilității crescute a pielii acestora și a sensibi-
lității crescute la iod. Poate fi necesar un control al funcției tiroidei la copii. Trebuie evitată orice posi-
bilă ingestie orală de iod povidonă la sugari.  
 

Betadine împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 
Utilizarea în același timp a medicamentelor pentru tratamentul rănilor pe bază de enzime duce la o  
scădere a efectelor terapeutice a ambelor substanțe. 
Utilizarea Betadine trebuie evitată în asociere cu alte antiseptice pe bază de peroxid de hidrogen, săruri 
de argint sau tauloridină, datorită reducerii reciproce a efectelor terapeutice.  
Iod povidona nu trebuie administrată în același timp cu medicamente pe bază de mercur datorită riscu-
lui de formare a iodurii de mercur caustică.  
 
Medicamentele care conțin iod povidonă atunci când sunt utilizate în același timp sau imediat după 
aplicarea pe aceeași suprafață sau pe suprafețe apropiate a antisepticelor care conțin octenidină pot 
determina decolorări întunecate trecătoare în zonele implicate.    


Page 3
background image

 

 

3

La pacienţii care sunt în tratament cu litiu, trebuie evitată utilizarea pe termen lung a soluţiei cutanate, 
în special pe suprafeţe mari. 
 
Complexul iod-povidonă este eficace la pH cuprins între 2,0 și 7,0. 
Reacţia cu proteinele şi complexele organice nesaturate poate avea loc, conducând la o scădere a efi-
cacității iod povidonei.  
 
Acţiunea oxidativă a iod povidonei poate determina rezultate fals pozitive în cazul unor teste de di-
agnostic (de exemplu, testul toluidinei şi rezin-guaiacolului pentru determinarea hemoglobinei şi glu-
cozei în fecale şi urină).  
 
Absorbția iodului din soluția de iod povidonă poate interacționa cu unele teste privind funcționalitatea 
tiroidei. 
În timpul utilizării iod povidonei cantitatea captată de iod de către glanda tiroidă poate fi mai mică;  
acest lucru poate duce la interferențe cu diverse investigații (scintigrafia tiroidiană, determinarea PBI  
[iodul legat de proteine], proceduri de diagnosticare cu substanțe de contrast pe bază de iod) și pot face 
 imposibilă o schemă de tratament cu iod radioactiv a tiroidei (radioterapie). După terminarea 
 tratamentului, trebuie să treacă o perioadă determinată de timp pentru a putea efectua o nouă  
scintigrafie. 

 
Sarcina şi alăptarea 

În timpul sarcinii și alăptării iod povidona trebuie utilizată numai dacă este strict indicată și pe o peri-
oadă minimă de timp.  
Deoarece iodul traversează placenta şi se excretă în laptele matern și din cauza creșterii sensibilității 
fătului sau nou-născutului la iod, în timpul sarcinii și alăptării utilizarea iod povidonei trebuie să se 
facă în cantități cât mai reduse. Mai mult, concentrația de iod este mai mare în laptele matern compa-
rativ cu concentrația din ser. Utilizarea iod povidonei poate induce hipotiroidism trecător (activitate 
redusă a glandei tiroide) la făt sau nou născut. Poate fi necesar un control al funcției glandei tiroide a 
copilului. Trebuie neapărat evitată o posibilă ingestie orală a soluției de către sugar.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Betadine nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Betadine  

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a 
spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 
dacă nu sunteţi sigur.  
 
Betadine se aplică fie ca atare, fie sub formă diluată. 
Betadine nu se diluează cu apă fierbinte, ci cu apă la temperatura corpului. 
Soluţia nu este indicată pentru administrare orală. 
Pentru dezinfecţia preoperatorie a pielii trebuie evitată prelingerea soluţiei în afara câmpului operator 
(risc de iritare a pielii). 
 

Doze 

Aplicarea de Betadine sub formă nediluată, pentru dezinfecţia pielii intacte înainte de injecţii, 
transfuzii, perfuzii, recoltarea probelor de sânge, puncţii, biopsii, ca şi pentru dezinfecţia rănilor sau 
arsurilor: soluţia cutanată poate fi utilizată de câteva ori pe zi.  
 
Utilizarea Betadine pentru dezinfecţia mâinilor se face astfel: 
- dezinfecţia uzuală a mâinilor - 2 x 3 ml soluţie nediluată se lasă în contact pentru 30 secunde; 
- dezinfecţia preoperatorie a mâinilor - 2 x 5 ml soluţie nediluată se lasă în contact pentru 5 minute. 
 
Pentru dezinfecţia pielii se utilizează soluţia nediluată şi se lasă în contact până la uscare. 
 


Page 4
background image

 

 

4

Pentru indicaţiile terapeutice de mai jos Betadine se utilizează sub formă diluată. 
În cazul în care este necesară o soluţie izotonă, diluţia se realizează cu ser fiziologic sau cu soluţie 
Ringer. 
Sunt recomandate următoarele diluţii în funcţie de scopul terapeutic urmărit: 
 

Indicaţii terapeutice 

Diluţie 

Exemple 

Comprese umede 

1:5 - 1:10 

200 ml – 100 ml/l 

Baie  

1:25 

40 ml/l 

Baie preoperatorie 

1:100 

10 ml/l 

Baie pentru dezinfecţie corporală 

1:1000 

10 ml/10 l 

Spălătură vaginală 
Inserţie DIU 
Spălătură perineală 
Spălătură urologică 

1:25 

4 ml/100 ml 

Spălătura rănilor cronice sau a celor 
postoperatorii 

1:2 – 1:20 

50 ml – 5 ml/100 ml 

Spălături în ortopedie sau posttraumatice 
Spălături orale postoperatorii 

1:10 

10 ml/100 ml 

Uz oftalmologic (preoperator) 

1:8 

12,5 ml/100 ml (în ser fiziologic) 

 
Diluarea Betadine se realizează imediat înainte de utilizare. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Betadine decât trebuie

 

Absorbţia sistemică a iodului după aplicaţii locale repetate pe zone cutanate întinse sau cu răni, poate 
determina reacţii adverse multiple: gust metalic, iritaţii şi inflamaţii la nivelul ochiului, edem 
pulmonar, reacţii la nivelul pielii, tulburări gastro-intestinale, diaree, acidoză metabolică, valori mari 
ale sodiului în sânge şi insuficienţă renală. În cazul ingestiei accidentale adresaţi-vă imediat medicului 
sau celui mai apropiat spital. Se impune tratament simptomatic şi de susţinere a funcţiilor vitale, cu 
atenţie deosebită pentru echilibrul electrolitic, funcţia rinichilor şi tiroidiană. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumnea-
voastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Evaluarea reacțiilor adverse se face având la bază următoarele frecvențe:  
 

Reac

ț

ii adverse rare (afecteaz

ă

 10 utilizatori din 10000): 

Reacţii de hipersensibilitate, dermatite de contact (cu simptome cum sunt roșeață, vezicule mici și 
mâncărimi) 
 

Reac

ț

ii adverse foarte rare (afecteaz

ă

 mai pu

ț

in de 1 utilizator din 10000): 

Reacție anafilactică, (reacție alergică gravă care poate determina dificultăți la respirație, amețeli, 
scăderea bruscă a tensiunii arteriale)  
Hipertiroidism (hiperactivitate a glandei tiroide care poate determina  creșterea poftei de mâncare, 
pierdere a greutății corporale, transpirații, bătăi rapide ale inimii sau stare de neliniște) la pacienții cu 
boli tiroidiene în trecut;  
Angioedem (reacție alergică gravă care poate determina umflarea feței și a gâtului) 
 

Reac

ț

ii adverse cu frecven

ță

 necunoscut

ă

 (care nu poate fi estimat

ă

 din datele disponibile): 

Hipotiroidism (activitate redusă a glandei tiroide care poate determina oboseală, creștere a greutății 
corporale, bătăi rare ale inimii), care poate să apară după o utilizare prelungită  sau extensivă a iod 
povidonei; 


Page 5
background image

 

 

5

Tulburări la nivelul rinichilor; 
Arsură chimică a pielii (poate să apară la efectuarea băilor preoperatorii cu soluție de uz extern) 
Dezechilibru electrolitic, acidoză metabolică, insuficiență renală acută, osmolaritate anormală a 
sângelui (poate să apară la asimilarea unor cantități mari de iod povidonă).  
 

Raportarea reacțiilor adverse  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Puteți de asemenea raporta 
reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Betadine  

 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.  
 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informaţii  

 
Ce conţine Betadine  

 

Substanţa activă este iod povidona. Un ml soluţie conţine iod povidonă 100 mg. 

Celelalte componente sunt: glicerol, nonoxinol 9, acid citric anhidru, fosfat disodic anhidru,  
hidroxid de sodiu (soluţie 10%), apă purificată. 

 

Cum arată Betadine şi conţinutul ambalajului 

 
Soluţie de culoare brun închis, fără particule în suspensie sau sediment. 
 

Ambalaje 

Cutie cu un flacon verde din PE a 30 ml soluţie cutanată, prevăzut cu un aplicator pentru picurare din 
PE 
Cutie cu un flacon verde din PE a 120 ml soluţie cutanată, prevăzut cu un aplicator pentru picurare din 
PE 
Un flacon verde din PE a 1000 ml soluţie cutanată, prevăzut cu un aplicator pentru picurare din PE 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul

 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

 

 
Egis Pharmaceuticals PLC, 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapesta, Ungaria 

 
Fabricantul

 

 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
Mátyás király u. 65, 9900 Körmend, Ungaria 


Page 6
background image

 

 

6

 

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie, 2022

 


BETADINE SOLUTIE CUTANATA se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. din PE verde x 120 ml sol. cutanata + picurator

Cutie x 1 flac. din PE verde x 1000 ml sol. cutanata + picurator