NOXAFIL 40mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru NOXAFIL 40mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NOXAFIL 40mg/ml
Substanța activă: POSACONAZOLUM
Concentrația: 40mg/ml
Cod atc: J02AC04
Acțiune terapeutică: ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC DERIVATI DE TRIAZOL
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. x 105ml susp. orala
Cod cim: W58194001
Firma producătoare: SCHERING PLOUGH LABO N.V. - BELGIA
Conținut prospect: