NOXAFIL 300mg - PROSPECT

Prospectul pentru NOXAFIL 300mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NOXAFIL 300mg
Substanța activă: POSACONAZOLUM
Concentrația: 300mg
Cod atc: J02AC04
Acțiune terapeutică: ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC DERIVATI DE TRIAZOL
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu un fl x 16,7ml conc. pt sol perf (18mg posaconazol/ml)
Cod cim: W61578001
Firma producătoare: SCHERING PLOUGH LABO N.V. - BELGIA
Conținut prospect: