ICLUSIG 45 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ICLUSIG 45 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ICLUSIG 45 mg
Substanța activă: PONATINIBUM
Concentrația: 45mg
Cod atc: L01XE24
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flac. din PEID cu dop cu filet x 30 compr. film.
Cod cim: W63165001
Firma producătoare: HAUPT PHARMA-AMAREG GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:

ICLUSIG 45 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Flac. din PEID cu dop cu filet x 90 compr. film.