MOZOBIL 20mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru MOZOBIL 20mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MOZOBIL 20mg/ml
Substanța activă: PLERIXAFOR
Concentrația: 20 mg/ml
Cod atc: L03AX16
Acțiune terapeutică: CYTOKINE SI IMUNOMODULATOARE ALTE CYTOKINE SI IMUNOMODULATOARE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: flacon cu 1,2 ml sol. x 20 mg/ml
Cod cim: W54580001
Firma producătoare: GENZYME LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: