TAVIPEC - PROSPECT

Prospectul pentru TAVIPEC - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TAVIPEC
Substanța activă: PLANTE
Concentrația: 150mg
Cod atc: R07AXN2
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL AP. RESPIRATOR ALTE MED. PT. TRATAMENTUL APARATULUI RESPIRATOR
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12788_29.11.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 blist. Al-PVC/PVDC x 10 caps. moi. gastrorez.
Cod cim: W43190002
Firma producătoare: PHARMAZEUTISHCE FABRIK MONTAVIT GMBH - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12788/2019/01-02   

 

               

Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 

 
 
 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Tavipec 150 mg capsule moi gastrorezistente 

Ulei volatil lavandula latifolia 

 
 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect,  deoarece  el  conţine  informaţii 

importante pentru dumneavoastră. 

Acest  medicament  este  disponibil  fără  prescripţie  medicală.  Cu  toate  acestea,  este  necesar  să 
utilizaţi Tavipec cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate. 
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi. 
-  Trebuie  să  vă  prezentaţi  la  medic  dacă  simptomele  dumneavoastră  se  înrăutăţesc  sau  nu  se 
îmbunătăţesc după 14 zile. 
-  Dacă  vreuna  dintre  reacţiile  adverse  devine  gravǎ  sau  dacă  observaţi  orice  reacţie  adversǎ 
nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului 

 

În acest prospect găsiţi: 

1. Ce este Tavipec  şi pentru ce se utilizează 
2. Înainte să utilizaţi Tavipec 
3. Cum să utilizaţi Tavipec 
4. Reacţii adverse posibile 
5. Cum se păstrează  Tavipec 
6. Informaţii suplimentare 
 

1.

 

CE ESTE TAVIPEC  ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 
Tavipec capsule conţine ulei volatil de lavandula latifolia, o substanţă activă pe bază de plante . 
 
Tavipec  este  recomandat,  asociat  altor  terapii,  pentru  tratamentul  simptomelor  rinitelor, 
rinosinuzitelor acute sau cronice și bronșitelor  acute sau cronice (inflamaţiilor mucoasei nazale, 
inflamaţiilor sinusurilor şi a bronşiilor ), datorită efectului său de stimulare a expectorației. 
Uleiul  volatil  de  lavandula  latifolia  are  acţiune  expectorantă  (ușurează  eliminarea  prin  tuse  a 
mucusului    și  a  mucozităților  vâscoase)  datorită  lichefierii  mucusului  şi  creşterii    frecvenţei 
bătăilor  ciliare    de  la  nivelul  mucoasei  respiratorii;    astfel  mucusul  vâscos  este  lichefiat  şi 
transportat  către cavitatea bucală fiind eliminat. 
 
2.

 

ÎNAINTE SĂ  UTILIZAŢI TAVIPEC 

 
Nu utilizaţi TAVIPEC 

- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la uleiul volatil de lavandula latifolia  sau la oricare dintre 
celelalte componente ale Tavipec. 
- dacă pacientul este copil cu vârsta mai mică de 6 ani.  


Page 2
background image

 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi TAVIPEC 

În cazul respectării dozelor recomandate, nu sunt necesare măsuri de precauție. 

 

Tavipec împreună cu alte medicamente  

Vă  rugăm  să  spuneţi    medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi  sau  aţi  luat  recent 
orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală. 
Nu sunt cunoscute interacţiuni cu alte medicamente. 

 

TAVIPEC împreună cu alimente şi băuturi 

Este recomandat să se administreze cu o jumătate de oră înainte de mese. 
Trebuie evitată utilizarea Tavipec

 

concomitent cu consumul de băuturi alcoolice. 

 

Fertilitatea, sarcina şi alăptarea 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
Nu există studii controlate la gravide. Nu este cunoscut dacă uleiul volatil de 

Lavandula latifolia

 

trece în circulaţia fetală sau în laptele matern. 

 

Tavipec se poate administra la gravide sau la femei care alăptează doar dacă este absolut necesar, 
sub  supraveghere  medicală  şi  doar  după  aprecierea  de  către  medic  a  raportului  beneficiu 
matern/risc fetal. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

Tavipec  capsule  gastrorezistente  nu  are  nici  o  influenţă  sau  are  influenţă  neglijabilă  asupra 
capacităţii  de  a  conduce  vehicule  sau  de  a  folosi  utilaje.  Totuși,  deoarece  uleiul  volatil  de 

Lavandula latifolia

 prezintă proprietății sedative, se recomandă prudenţă în cazul conducerii de 

vehicule sau folosirii utilajelor. 

 

Tavipec conţine Sunset Yellow

  85% ( E 110) care poate provoca reacţii alergice. 

 

 

3. 

CUM SĂ UTILIZAŢI TAVIPEC 

 
Utilizaţi întotdeauna Tavipec exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi 
cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 

Adul

ţ

ş

i adolescen

ţ

i cu vârsta mai mare de 12 ani: 

Doza recomandată este de   1-2 capsule de trei ori pe zi.  
 
Se administrează pe cale orală, nemestecate, cu aproximativ jumătate de oră înaintea meselor. 
 

Utilizarea la copii 

Tavipec  nu  este  recomandat  copiilor  cu  vârsta  mai  mică  de  12  ani    întrucât  nu  există  date 
disponibile pentru această grupă de vârstă.  
 

Dacă aţi utilizat mai mult TAVIPEC decât trebuie 

Nu  sunt  cunoscute  simptomele  intoxicării.  Dacă  apar  orice  manifestări  neaşteptate,  anunţaţi 
medicul. 

 
Dacă aţi uitat  să utilizaţi TAVIPEC 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  


Page 3
background image

 
Dacă încetaţi să utilizaţi TAVIPEC 

Nu reprezintă un pericol direct dar se recomandă să vă adresaţi mai întâi medicului. 
 
Dacă aveţi întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului . 
 
 

4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca  toate  medicamentele,  Tavipec  poate  determina  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacţii adverse au fost raportate la administrarea Tavipec: 
Clasificarea frecvenţei acestor reacţii adverse este definită astfel: 
Frecvente: afectează mai puţin de 1 din 10 utilizatori; 
Mai puţin frecvente: afectează mai puţin de 1 din 100 utilizatori; 
Rare: afectează mai puţin de 1 din 1000 utilizatori; 
Foarte rare: afectează mai puţin de 1 din 10000 utilizatori; 
Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile 
 

Tulbur

ă

ri  gastrointestinale

:  mai  puţin  frecvente    –  eructaţie,  senzație  de  rău  (greaţă)  de 

intensitate scăzută 

Tulbur

ă

ri ale sistemului imunitar

: foarte rar e  posibilă apariția reacţiilor alergice 

 
Poate apare un miros uşor al respiraţiei, de ulei eteric, perceput a fi plăcut. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament.  

 
 

5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ TAVIPEC 

 

A se păstra la temperaturi sub 25

C. 

 
A se păstra în ambalajul original.

 

 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 
Nu utilizaţi Tavipec după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 
Medicamentele  nu  trebuie  aruncate  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi 
farmacistul  cum  să  eliminaţi  medicamentele  care  nu  vă  mai  sunt  necesare.  Aceste  măsuri  vor 
ajuta la protejarea mediului. 

 


Page 4
background image

6. 

CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII 

 
Ce conţine TAVIPEC 

- Substanţa activă este uleiul volatil de 

Lavandula latifolia, 

150 mg. 

-  Celelalte  componente  sunt: 

capsula

:  glicerol  85%  ,  gelatină,  Galben  amurg  FCF  (  Sunset 

Yellow FCF) 85% ( E 110), Galben de chinolină 70%   (E 104);  

film gastrorezistent

: copolimerul 

acidului metacrilic cu acrilatul de etil (1:1) , propilenglicol, polisorbat 80, monostearat de glicerol 
40-55.  
 

Cum arată TAVIPEC şi conţinutul ambalajului 

Tavipec  se  prezintă  sub  formă  de  capsule  moi  gastrorezistente,  ovale,  de  culoare  galbenă, 
transparente,  cu  sigilare  vizibilă,  fără  bule  de  aer,  ce  conţin  un  lichid  uleios,  incolor  până  la 
galben deschis, cu miros de lavandă. 
 
Cutie cu 3 blistere din Al-PVC/PVDC a câte 10 capsule moi gastrorezistente 
Cutie cu 10 blistere din Al-PVC/PVDC a câte 10 capsule moi gastrorezistente 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piață şi fabricantul 

 
Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 
6067 Absam/Tirol, Austria 
Telefon : + 43 5223 57926 0 
Fax : + 43 5223 57926 11 
e-mail: [email protected] 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:  
Montavit Reprezentanţa pentru România,  
tel-fax 021.230.33.51,  
[email protected] 
 

Acest prospect a fost aprobat în noiembrie 2019.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


TAVIPEC se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 3 blist. Al-PVC/PVDC x 10 caps. moi. gastrorez.