DR. BÖHM SUNATOARE 425 mg - PROSPECT

Prospectul pentru DR. BÖHM SUNATOARE 425 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DR. BÖHM SUNATOARE 425 mg
Substanța activă: PLANTE (SUNATOARE)
Concentrația: 425mg
Cod atc: N06AP01
Acțiune terapeutică: ANTIDEPRESIVE ANTIDEPRESIVE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7453_27.02.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. din PVC-PVDC/Al x 15 caps.
Cod cim: W62283001
Firma producătoare: APOMEDICA PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE GMBH - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7453/2015/01-02-03                                                                 Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 
 
 

Dr. Böhm Sunătoare 425 mg capsule 

 

Extract uscat de Sunătoare 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament, deoarece 
conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
Luaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

Dacă după 6 săptămâni nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Dr. Böhm Sunătoare şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Dr. Böhm Sunătoare  

3. 

Cum să utilizaţi Dr. Böhm Sunătoare  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Dr. Böhm Sunătoare 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Dr. Böhm Sunătoare şi pentru ce se utilizează  

 
Dr. Böhm Sunătoare este un medicament din plante fabricat din planta şi florile de sunătoare, cunoscută şi 
sub denumirea de pojarniţă. 
Acesta este utilizat pentru ameliorarea pe termen scurt a simptomelor depresive. 
Aceste simptome pot include, de exemplu, oscilaţii ale dispoziţiei, descurajare, nelinişte şi anxietate. 
Sunătoarea conţine un număr mare de principii active care, acţionând împreună, pot contribui la ameliorarea 
simptomelor nervoase şi fizice de origine neidentificabilă, deprimării. 
Apariţia efectului poate fi aşteptată în decurs de 4 săptămâni. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Dr. Böhm Sunătoare 

 
Nu utilizaţi Dr. Böhm Sunătoare: 

dacă sunteţi alergic la extract uscat de Sunătoare sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

 
Dr. Böhm Sunătoare nu trebuie luat în acelaşi timp cu următoarele medicamente: 
 
– 

medicamente administrate după un transplant de organ (de exemplu ciclosporină, tacrolimus); 

Page 2
background image

 

– 

medicamente administrate pentru tratamentul SIDA (de exemplu amprenavir, indinavir); 

– 

medicamente administrate pentru tratamentul tumorilor maligne (de exemplu irinotecan); 

– 

medicamente care subţiază sângele (de exemplu warfarină). 

 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să luaţi Dr. Böhm Sunătoare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Pot apărea fenomene de fotosensibilizare la persoanele cu ten deschis. Pentru aceste persoane se recomandă 
evitarea expunerii prelungite la soare sau radiaţii UV, pe tot timpul tratamentului şi 3-4 săptămâni după 
întreruperea tratamentului. 
 
Dr. Böhm Sunătoare împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente. 
În cazul administrării medicamentelor cu proprietăţi de fotosensibilizare, de exemplu medicamentele pentru 
tratamentul psoriazisului, efectul lor poate fi intensificat de administrarea concomitentă de capsule Dr. Böhm 
Sunătoare. 
În cazul tratamentelor antidepresive, este posibilă scăderea dozelor antidepresivelor sintetice. Reducerea 
dozelor antidepresivelor sintetice poate fi efectuată numai cu acordul medicului. 
 
Dr. Böhm Sunătoare nu trebuie luat în acelaşi timp cu următoarele medicamente: 
 
– 

medicamente administrate după un transplant de organ (de exemplu ciclosporină, tacrolimus); 

– 

medicamente administrate pentru tratamentul SIDA (de exemplu amprenavir, indinavir); 

– 

medicamente administrate pentru tratamentul tumorilor maligne (de exemplu irinotecan); 

– 

medicamente care subţiază sângele (de exemplu warfarină). 

 
Componentele din Sunătoare pot diminua efectul altor produse farmaceutice.  
Vă rugăm informaţi medicul sau farmacistul Dvs. dacă luaţi concomitent medicamente cum ar fi, 
anticoagulante orale, teofilina (medicament antiastmatic), digoxina (medicament pentru insuficienţa 
cardiacă), amitriptilină, fexofenadină, benzodiazepină, metadonă, simvastatină, digoxin, finasteridă. 
 
Scăderea concentrației plasmatice a contraceptivelor orale poate induce creșterea sângerărilor 
intermenstruale diminuând eficacitatea contracepției. Femeile care utilizează măsuri de contracepție orală 
trebuie să își ia măsuri suplimentare de contracepție. 
 
Administrarea simultană cu inhibitori ai recaptării serotoninei de exemplu sertralină, paroxetină, 
nefazodonă), poate duce la intensificarea efectelor adverse serotoninergice (de exemplu greaţă, vărsături, 
anxietate, oboseală, agitaţie). 
 
Dacă medicul Dvs. vă prescrie un tratament antidepresiv, vă rugăm să îl informaţi că luaţi Dr. Böhm 
Sunătoare. 
 
Înainte de o intervenţie chirurgicală planificată, trebuie să-i spuneţi medicului dumneavoastră că luaţi Dr. 
Böhm Sunătoare. 
Dr. Böhm Sunătoare împreună cu alimente, băuturi şi alcool 
Nu se impun restricţii de utilizare cu alimente şi băuturi. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului  sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Administrarea Dr. Böhm Sunătoare nu este recomandată în timpul sarcinii şi alăptării, deoarece nu au fost 
efectuate studii relevante. 
 
 

Page 3
background image

 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu au fost efectuate studii privind capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
Dr. Böhm Sunătoare poate cauza oboseală, care poate influenţa negativ capacitatea necesară pentru a 
conduce un autovehicul sau pentru a folosi utilaje. 
 
Dr. Böhm Sunătoare conţine lactoză monohidrat. 
Dacă medicul v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să îl întrebaţi înainte 
de a lua acest medicament. 
 
 
3. 

Cum să luaţi Dr. Böhm Sunătoare 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul.  
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doze 
1-2 capsule pe zi. 
Capsula trebuie luată cu alimente. Capsula trebuie înghiţită întreagă (nemestecată), cu un pahar de apă. 
 
Copii şi adolescenţi 
Nu se recomandă utilizarea Dr. Böhm Sunătoare la copii cu vârsta sub 18 ani.  
Durata tratamentului: 6 săptămâni 
Apariția efectului poate fi așteptată în decurs de 4 săptămâni.  
 
Dacă luaţi mai mult Dr. Böhm Sunătoare decât trebuie 
După ingestia unei cantități mari, pacientul trebuie protejat de expunerea la soare și alte surse de ultraviolete 
timp de 2 săptămâni. 
 
Dacă uitaţi să luaţi Dr. Böhm Sunătoare 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Lista următoare include toate reacţiile adverse observate în cazul tratamentului cu extract uscat de Sunătoare, 
inclusiv cele observate la doze ridicate şi tratament prelungit.  
 
În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii: 
- Foarte frecvente (≥1/10) 
- Frecvente (≥1/100 şi <1/10) 
- Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100) 
- Rare (≥1/10000 şi <1/1000) 
- Foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile) 
 
În cazuri foarte rare, şi în special la persoanele cu ten deschis, pot apare simptome asemănătoare cu arsurile 
de soare, pe teritoriile expuse la soare puternic, datorită fenomenului de fotosensibilizare consecutiv 
administrării Dr. Böhm Sunătoare. 
 

Page 4
background image

 

În cazuri rare pot apare tulburări gastrointestinale, reacţii alergice (de exemplu înroşirea şi umflarea pielii, 
prurit), oboseală sau agitaţie. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Dr. Böhm Sunătoare 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi Dr. Böhm Sunătoare după data de expirare înscrisă pe cutie după „Data expirării:”.  
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Dr. Böhm Sunătoare 

Substanţa activă este extractul de Sunătoare.  

O capsulă conţine 425 mg extract uscat de Sunătoare [Solvent: etanol 60% (m/m)], corespunzător la 400-
1300 µg derivaţi totali de hipericină. 
 

Celelalte componente sunt: conţinutul capsulelor-lactoză monohidrat, hidrogenofosfat de calciu 

dihidrat, dioxid de siliciu coloidal anhidru, celuloză pulbere, stearat de magneziu, talc; învelişul capsulelor
gelatină, laurilsulfat de sodiu, dioxid de titan (E 171), complex clorofilină-cupru, oxid de fier roşu (E 172), 
oxid de fier galben (E 172), apă purificată. 
 
Cum arată Dr. Böhm Sunătoare şi conţinutul ambalajului 
Se prezintă sub formă de capsule gelatinoase cu cap de culoare verde-opac și corp de culoare roșie-opac care 
conțin granule compacte de culoare brună-verzuie până la brună-cenușie.  
Este disponibil în cutii cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 15 capsule, 4 blistere din PVC-PVDC/Al a 
câte 15 capsule, 6 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 15 capsule. 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  
 
APOMEDICA PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE GmbH 
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Austria 
 
Fabricantul 
Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH  
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Austria 
 
Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2015.
 

DR. BÖHM SUNATOARE 425 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 4 blist. din PVC-PVDC/Al x 15 caps.

Cutie cu 6 blist. din PVC-PVDC/Al x 15 caps.