SINUPRET® - PROSPECT

Prospectul pentru SINUPRET® - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SINUPRET®
Substanța activă: PLANTE
Concentrația: -
Cod atc: R02AA20
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU ZONA ORO-FARINGIANA ANTISEPTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10609_27.02.18.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. x 25 draj.
Cod cim: W02179002
Firma producătoare: BIONORICA AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 10609/2018/01-02-03       

 

 

               

Anexa 1 

                                                                                                                                                                          Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

SINUPRET drajeuri

 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luați  acest  medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Luați  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicațiilor  din  acest  prospect  sau  indicațiilor  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  
-  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă  manifestați  orice  reacții  adverse,  adresați-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.   

-

 

Dacă  după  7-14  zile  nu  vă  simțiți  mai  bine  sau  vă  simțiți  mai  rău,  trebuie  să  vă  adresați  unui 
medic.   

 

Ce găsiți în acest prospect: 
 

1.

 

Ce este Sinupret drajeuri

 

şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Sinupret drajeuri 

3.

 

Cum să utilizaţi Sinupret drajeuri 

4.

 

Reacţii adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Sinupret drajeuri 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informaţii 

 

 
1. 

Ce este Sinupret drajeuri şi pentru ce se utilizează 

 
Sinupret drajeuri

 

este un medicament din plante pentru tratamentul inflamaţiilor acute şi cronice ale 

sinusurilor paranazale. Este indicat la copii începând cu vârsta de 6 ani, adolescenţi şi adulţi. 
 
 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Sinupret

 

drajeuri 

 

Nu utilizaţi Sinupret drajeuri 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la rădăcină de genţiană, părţi aeriene de verbină, părţi aeriene 
de  măcriş, flori  de soc, flori de ciuboţica-cucului sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 
Atenționări și precauții 

Vă rugăm să vă adresaţi medicului dacă simptomele durează mai mult de 7-14 zile sau revin periodic. 
 
În cazul pacienţilor care au gastrită sau la pacienţii cu stomac sensibil, acest medicament trebuie să se ia 
cu foarte mare precauţie. Este de preferat să luaţi Sinupret drajeuri după mese şi cu un pahar cu apă. 
  

Copii 

Deoarece nu există date adecvate privind utilizarea acestui medicament la copii cu vârsta sub 6 ani, 
Sinupret drajeuri nu trebuie administrat la această grupă de vârstă. 
 

Sinupret drajeuri împreună cu alte medicamente 

Până în prezent nu s-au raportat interacţiuni cu alte medicamente. 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luați orice 
alte medicamente.  

 
Sinupret drajeuri împreună cu alimente şi băuturi 

Nu este cazul. 


Page 2
background image

 

2

 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă  sunteți  gravidă  sau  alăptați,  credeți  că  ați  putea  fi  gravidă  sau  intenționați  să  rămâneți  gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Sinupret drajeuri nu trebuie administrat în timpul sarcinii şi în perioada de alăptare decât după o evaluare 
strictă a raportului risc-beneficiu de către medicul dumneavoastră. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu sunt necesare precauţii speciale.

 

 
Sinupret

 

drajeuri  conţine  glucoză,  lactoză,  sucroză  şi  sorbitol.

  Dacă  medicul  dumneavoastră  v-a 

atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest 
medicament. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi Sinupret

 

drajeuri 

 
Luaţi  întotdeauna  acest  medicament

 

exact  aşa  cum  este  descris  în  acest  prospect  sau  așa  cum  v-a  spus 

medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Dacă nu a fost prescris altfel de către medicul dumneavoastră, doza recomandată este de: 
 

Vârsta 

 

Doza la o administrare 

 

Doza zilnică totală 

 

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 și  
11 ani 

1 drajeu 

3 drajeuri 
(1 drajeu de 3 ori pe zi) 

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 12 

ani și peste 

2 drajeuri 

6 drajeuri 
(2 drajeuri de 3 ori pe zi) 

 

Utilizarea la copii 

Deoarece nu există date adecvate privind utilizarea acestui medicament la copii cu vârsta sub 6 ani, 
Sinupret drajeuri nu trebuie administrat la această grupă de vârstă. 
 
Drajeurile se înghit întregi, cu o cantitate de lichid. 
Sinupret poate fi administrat în timpul mesei, cu o cantitate de lichid, sau independent de mese. Dacă 
aveţi un stomac sensibil, este recomandat să luaţi Sinupret după mese. 
 
Vă  rugăm  să  spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  aveţi  impresia  că  efectul 
medicamentului este prea puternic sau prea slab. 
 

Dacă luați mai mult Sinupret drajeuri decât trebuie 

Dacă  aţi  luat  mai  mult  Sinupret

 

drajeuri  decât  trebuie,  vă  rugăm  să  informaţi  medicul,  care  va  decide 

asupra  oricăror  măsuri  necesare.  Este  posibil  ca  reacţiile  adverse  menţionate  mai  jos  să  fie  mai 
pronunţate.  
 

Dacă uitați să luaţi Sinupret drajeuri 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
  

Dacă încetaţi să luaţi Sinupret drajeuri 

De regulă, întreruperea tratamentului cu Sinupret drajeuri se poate face în deplină siguranţă. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 

 
4. 

Reacţii adverse posibile  

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 


Page 3
background image

 

3

Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 
 

Foarte frecvente:                         afectează mai mult de 1 pacient din 10  
Frecvente:                                    afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 
Mai puţin frecvente:                    afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 
Rare:                                            afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 
Foarte rare:                                  afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 
Cu frecvenţă necunoscută:          nu poate fi estimată din datele disponibile 

 

Reacţii adverse mai puţin frecvente:  

Tulburări gastro-intestinale (de exemplu dureri de stomac, greaţă). 
 

Reacţii adverse rare:  

Reacţii de hipersensibilitate (erupţii pe piele, înroşirea pielii, mâncărime). 
 
În plus, pot surveni reacţii alergice ca angioedemul, dificultăţi la respiraţie şi umflarea feţei. 
 
În cazul apariţiei reacţiilor adverse, întrerupeţi administrarea de Sinupret drajeuri şi adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră, care va decide privind gravitatea reacţiei adverse şi măsurile necesare ulterioare.  
În cazul apariţiei primelor semne de reacţii de hipersensibilitate sau reacţii alergice, întrerupeţi 
administrarea de Sinupret drajeuri şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră.  
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

. Raportând 

reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament.  
 

 
5. 

Cum se păstrează Sinupret

 

drajeuri 

 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau blister, după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.  
 
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.  

 

Nu  aruncați  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informaţii  

 

Ce conţine Sinupret drajeuri 

- Substanţele active sunt:  
1 drajeu conţine: 
părţi aeriene de verbină, pulbere 18 mg; 
rădăcină de genţiană, pulbere 6 mg;  
părţi aeriene de măcriş, pulbere 18 mg;

  

floare de soc, pulbere 18 mg; 
floare de ciuboţica-cucului cu caliciu, pulbere 18 mg. 
 
- Celelalte componente sunt: 

Nucleu: 

amidon de cartof, dioxid de siliciu coloidal anhidru, lactoză monohidrat, gelatină, sorbitol, acid 

stearic; 

Excipien

ţ

i pentru drajefiere:

  carbonat  de  calciu,  glucoză  lichidă  (substanță  uscată),  lac  de 

aluminiu  indigo  carmin  (E  132),  pulbere  de  clorofilă,  oxid  de  magneziu,  amidon  de  porumb,  dextrină, 


Page 4
background image

 

4

ceară montanglicol, copolimer metacrilat butilat bazic, riboflavin (E 101), ulei de ricin rafinat, sucroză, 
shellac, talc, dioxid de titan (E 171). 

 
Cum arată Sinupret drajeuri şi conţinutul ambalajului 

Sinupret drajeuri se prezintă sub formă de drajeuri de culoare verde, rotunde, biconvexe, cu o suprafaţă

 

netedă.   
Sinupret drajeuri este disponibil în cutii cu blistere conţinând 50, 100 sau 200 de drajeuri. 

 

 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

Bionorica SE 
Kerschensteinerstraße 11-15

D-92318 Neumarkt, Germania 
Tel.: +49 (0) 9181 231-90 
Fax: +49 (0) 9181 231-265 
e-mail: 

[email protected]

 

 

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2018.

 

 

Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro

 

 


SINUPRET® se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 4 blist. x 25 draj.

Cutie x 8 blist. x 25 draj.