HERBION IEDERA 7 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru HERBION IEDERA 7 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HERBION IEDERA 7 mg/ml
Substanța activă: PLANTE
Concentrația: 7mg/ml
Cod atc: R05CA12
Acțiune terapeutică: EXPECTORANTE EXCL. COMBINATII CU ANTITUSIVE EXPECTORANTE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8865_18.04.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla bruna x 150 ml sirop+1 lingurita dozatoare
Cod cim: W62753001
Firma producătoare: KRKA, D.D., NOVO MESTO - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8865/2016/01                                                             

Anexa 1

 

                                                                                                                                                                 Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator

 

 

Herbion iederă 7 mg/ml sirop 

 

Hederae helicis folii extractum siccum

 

 
   
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru

 

dumneavoastră.

 

Luaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 7 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui 

 

medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect:

 

1. 

Ce este Herbion iederă sirop şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Herbion iederă sirop 

3. 

Cum să luați Herbion iederă sirop 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Herbion iederă sirop 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Herbion iederă sirop şi pentru ce se utilizează

 

 
Herbion iederă sirop conţine extract uscat de frunză de iederă. 
 
Herbion iederă sirop este un medicament din plante, utilizat ca expectorant în tusea productivă. 
 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi

 

Herbion iederă sirop  

 
Nu luați Herbion iederă sirop 

dacă sunteţi alergic la extractul de frunză de iederă, la alte plante din familia

 Araliaceae 

(iederă) 

sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

 
Nu administraţi acest medicament copiilor cu vârsta sub 2 ani, din cauza riscului agravării 
simptomelor respiratorii. 
 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să luaţi Herbion iederă sirop, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului: 

dacă apare dificultate la respiraţie, febră sau expectoraţie purulentă, trebuie să vă adresaţi 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

dacă utilizaţi acest medicament şi simptomele bolii persistă mai mult de o săptămână, adresaţi 
vă medicului dumneavoastră. 

nu este recomandată utilizarea acestui medicament împreună cu alte medicamente care inhibă 
tusea (antitusive cum sunt codeina sau dextrometorfanul) fără indicaţie medicală. 

dacă aveţi probleme la stomac (gastrită, ulcer la stomac), trebuie să utilizaţi cu precauţie acest 


Page 2
background image

 

medicament. 

 

Copii și adolescenți 

Înainte de începerea tratamentului, dacă copiii cu vârsta între 2-4 ani prezintă tuse persistentă sau 
recurentă, este necesar consult medical. 
 

Herbion iederă sirop împreună cu alte medicamente

 

Înainte să luaţi Herbion iederă sirop, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Nu există date privind influenţa Herbion iederă sirop asupra efectelor altor medicamente. 
 

Herbion iederă sirop împreună cu alimente şi băuturi

 

Puteţi lua Herbion iederă sirop indiferent de orarul meselor. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Herbion iederă sirop nu este recomandat în timpul sarcinii şi alăptării deoarece nu există date 
suficiente privind utilizarea extractului de frunză de iederă la gravide şi femei care alăptează. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

 

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
Nu există date cu privire la efectul Herbion iederă sirop asupra capacităţii de a conduce vehicule sau 
de a folosi utilaje. 
 

Herbion iederă sirop conţine sorbitol (E420) și alcool etilic

  

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm 
să-l întrebaţi înainte de a utiliza acest medicament. 
Acest medicament conţine cantităţi mici de alcool etilic, mai puţin de 100 mg per doză. 
 
 

3. 

Cum să luaţi

 

Herbion iederă sirop

 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul 
dumneavoastră. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Adulți 

Doza recomandată pentru 

adulţi, vârstnici și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste 

este de 5 până 

la 7,5 ml sirop, de două ori pe zi

 

 
Utilizarea la copii și adolescenți

  

 
Doza recomandată pentru 

copiii cu vârsta cuprinsă între 6 ani şi 11 ani 

este de 5 ml sirop de două 

ori pe zi. 
 
Doza recomandată pentru 

copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani 

este de 2,5 ml sirop de două 

ori pe zi. 
 
Utilizarea la 

copiii cu vârsta sub 2 ani 

este contraindicată. 

 
Administraţi siropul dimineaţa şi după masa de prânz, cu sau fără alimente. 
 
Cand luaţi Herbion iederă sirop, consumaţi multă apă sau alte lichide calde, care nu conţin cofeină. 
 
Dacă utilizaţi acest medicament şi simptomele bolii persistă mai mult de o săptămână, adresaţi-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 


Page 3
background image

 

Dacă luaţi mai mult Herbion iederă sirop decât trebuie

 

Nu luaţi doze mai mari decât cele recomandate. Administrarea unor doze mai mari decât cele 
recomandate (mai mult de o doză de două ori pe zi) poate provoca greaţă, vărsături, diaree şi agitaţie. 
Tratamentul este simptomatic. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Herbion iederă sirop

 

Nu luaţi o doză dublă, pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile) 

greaţă, vărsături, diaree, reacţie alergică manifestată sub formă de blânde (urticarie), erupţii 

trecătoare pe piele şi dificultăţi la respiraţie (dispnee). 

 
Dacă apare vreo reacţie alergică, întrerupeţi utilizarea medicamentului şi adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră.

 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile 
adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-
site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  

[email protected]

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 
 

5. 

Cum se păstrează Herbion iederă sirop

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Aceste medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
Siropul trebuie utilizat în decurs de 3 luni după prima deschidere a flaconului. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 


Page 4
background image

 

Ce conţine Herbion iederă sirop 

 

Substanţa activă este extractul uscat de frunză de iederă. 1 ml sirop conţine extract uscat de 

frunză de iederă 7 mg (

Hedera helix 

L., folium) (5–7,5:1). 

 

Solvent de extracţie: alcool etilic 30% (m/m). 

Celelalte componente sunt: Sorbitol lichid necristalizabil (E 420), glicerol, benzoat de sodiu (E 

211), acid citric monohidrat (E330), aromă balsamică de lămâie (conţine şi alcool etilic), apă 
purificată. 
 

Vezi pct. 2 

Herbion ieder

ă

 sirop con

ţ

ine sorbitol (E420) 

ș

i alcool etilic

 

  

Cum arată Herbion iederă sirop şi conţinutul ambalajului

 

Siropul are o culoare galben-brun, miros şi gust specific. Poate fi observat un sediment în cantitate 
redusă. 
Siropul este disponibil în cutie cu 1 flacon cu 150 ml sirop şi o linguriţă dozatoare. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

KRKA, d.d., Novo mesto, 
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto 
Slovenia 
 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 

 

Numele Statului Membru

 

Denumirea comercială a medicamentului

 

Slovenia 

 Herbion bršljanov 7mg/ml sirup 

Austria 

 Herbion Efeu 7 mg/ml Sirup 

Polonia 

 Herbion na mokry kaszel

Republica Cehă 

 Herbion na vlhký kašel 

Ungaria 

 Herbion borostyán 7 mg/ml szirup 

Republica Slovacia 

 Herbion brečtanový sirup 

Letonia 

 Herbion Efeja 7 mg/ml sīrups  

Lituania 

 Herbion 7 mg/ml sirupas  

Estonia 

 Herbion Luuderohi 

Bulgaria 

 Хербион Бръшлян 

România 

 Herbion iederă 7mg/ml sirop 

 

Acest prospect a fost revizuit în martie 2018.