DIFRAREL E 50 mg/50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru DIFRAREL E 50 mg/50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DIFRAREL E 50 mg/50 mg
Substanța activă: PLANTE
Concentrația: 50mg/50mg
Cod atc: C05CXN1
Acțiune terapeutică: MEDICATIA CAPILARELOR (CAPILAROTONICE) ALTE PREPARATE CAPILAROTONICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9712_27.02.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. PVC/PVDC-Al x 12 drajeuri
Cod cim: W63547002
Firma producătoare: CENEXI - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9712/2017/01-02                                                                       

Anexa

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

DIFRAREL E 50 mg/50 mg drajeuri 

Extract de antocianozide din 

Myrtilli

 (afin) / acetat de α-tocoferol concentrat, pulbere 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este Difrarel E şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Difrarel E 

3. 

Cum să utilizaţi Difrarel E 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Difrarel E 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Difrarel Eşi pentru ce se utilizează  

 

Difrarel E face parte din grupa: alte produse capilarotonice 
 
Tratamentul adjuvant al tulburărilor vederii mezopică şi scotopică (hemeralopie), miopiei. 

 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Difrarel E 

 
Nu utilizaţi Difrarel E: 

dacă sunteţi alergic la extractul de antocianozide din Myrtilli (afin) şi acetat de α-tocoferol concentrat,  

 

pulbere sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

Copii cu vârsta sub 6 ani. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Dacă  apar  tulburări  vizuale  bruşte  sau  dacă  o  tulburare  vizuală  anterioară  se  agravează,  consultaţi  imediat 
medicul.  
Nu  există  date  suficiente  privind  administrarea  la  copii.  De  aceea,  Difrarel  E  nu  va  fi  utilizat  la  copiii  cu 
vârsta sub 6 ani.  

 
Difrarel E împreună cu alte medicamente 
 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
Nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente.  
 

Difrarel E împreună cu alimente, băuturi şi alcool 


Page 2
background image

Nu se cunosc interacţiuni cu alimente şi bauturi.  

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
În absenţa datelor suficiente, nu se recomandă utilizarea Difrarel E în timpul sarcinii (în special în primul 
trimestru) şi alăptării.  
Dacă  descoperiţi  că  sunteţi  gravidă  în  timp  ce  luaţi  Difrarel  E,  consultaţi  imediat  medicul,  care  va  evalua 
necesitatea continuării tratamentului.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Difrarel E nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.  
 

Difrarel E conţine zahăr. 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii 

de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 
Pentru pacienţii cu diabet zaharat: un drajeu Difrarel E conţine zahăr 158,7 mg (mai puţin de 0,1 unităţi de 
carbohidraţi).  
 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Difrarel E 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus 
medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza recomandată este de 3-6 drajeuri pe zi.  
Drajeurile trebuie înghiţite cu un pahar cu apă, fără a fi sfărâmate în gură. 
Tratamentul trebuie efectuat în cure de 20 de zile pe lună; la nevoie, curele se pot repeta. 

 
Dacă uitați să luaţi Difrarel E 

Dacă uitatați să luaţi o doză, luaţi alta imediat ce v-aţi amintit. Totuşi, dacă este timpul pentru următoarea 
doză, luaţi-o doar pe aceasta.  
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  

 
Dacă încetaţi să luaţi Difrarel E 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest mecicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
În general, medicamentele din plante acţionează în timp. Dacă luaţi Difrarel E prea puţin timp, se poate să nu 
obţineţi efectul dorit.  

 

 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Au fost observate rar cazuri de tulburări digestive. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Difrarel E 


Page 3
background image

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25

o

C, în ambalajul original.  

 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Difrarel E 

Substanţele  active  sunt:  extract  antocianozidic  din 

Myrtilli 

(afin)  şi  alfa-tocoferol.  Fiecare  drajeu 

conţine extract de antocianozide din 

Myrtilli 

(afin) 50 mg, acetat de alfa-tocoferol concentrat, pulbere 

50 mg. 

Celelalte componente sunt: 

nucleu:

 croscarmeloză sodică, dioxid de siliciu coloidal anhidru, celuloză 

microcristalină; 

strat de drajefiere

: gelatină, zaharoză, amidon de porumb, dioxid de titan (E 171), 

talc, Opaglos 6000.  

 

Cum arată Difrarel E şi conţinutul ambalajului 

Difrarel E se prezintă sub formă de drajeuri biconvexe rotunde, de culoare

 

albă.  

 

 

Ambalaj 

Cutie cu un blister din PVC-PVDC/Al a 12 drajeuri 
Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 12 drajeuri

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

 

BIOCODEX 
7 Avenue Gallieni, 94250 Gentilly 
Franţa 
 

Fabricantul  

CENEXI 
52, rue Marcel et Jacques Gaucher 
94120, Fontenay-sous-Bois 
Franţa 

 
Acest prospect a fost revizuit în februarie 2017.

 

 
 

 

 

 

 


DIFRAREL E 50 mg/50 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 blist. PVC/PVDC-Al x 12 drajeuri