ESBRIET 801 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ESBRIET 801 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ESBRIET 801 mg
Substanța activă: PIRFENIDONUM
Concentrația: 801mg
Cod atc: L04AX05
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE ALTE IMUNOSUPRESOARE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj cu 84 compr. film
Cod cim: W64379001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: