GLIDIPION 45 mg - PROSPECT

Prospectul pentru GLIDIPION 45 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GLIDIPION 45 mg
Substanța activă: PIOGLITAZONUM
Concentrația: 45mg
Cod atc: A10BG03
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE TIAZOLIDINDIONE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. Al/Al x 90 compr.
Cod cim: W58505007
Firma producătoare: ACTAVIS LTD. - MALTA