ACTOS 15mg - PROSPECT

Prospectul pentru ACTOS 15mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ACTOS 15mg
Substanța activă: PIOGLITAZONUM
Concentrația: 15mg
Cod atc: A10BG03
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE SI PARENTERALE, EXCLUSIV INSULINE TIAZOLIDINDIONE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 50 compr.(blist. Al/Al)
Cod cim: W08069004
Firma producătoare: TAKEDA IRELAND LIMITED - IRLANDA