PERJETA 420mg - PROSPECT

Prospectul pentru PERJETA 420mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PERJETA 420mg
Substanța activă: PERTUZUMABUM
Concentrația: 420mg
Cod atc: L01XC13
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din sticla x 14ml concentrat pentru solutie perfuzabila x 420mg pertuzumab
Cod cim: W64394001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: