OPTISON - PROSPECT

Prospectul pentru OPTISON - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OPTISON
Substanța activă: PERFLUTRENUM
Concentrația: -
Cod atc: V08DA01
Acțiune terapeutică: MEDII DE CONTRAST PENTRU ULTRASONOGRAFIE MEDII DE CONTRAST PENTRU ULTRASUNETE ULTRASONOGRAFIE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. x 3 ml susp. inj.
Cod cim: W51612001
Firma producătoare: GE HEALTHCARE AS - NORVEGIA
Conținut prospect:

OPTISON se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 5 flac. x 3 ml susp. inj.