CIAMBRA 500 mg - PROSPECT

Prospectul pentru CIAMBRA 500 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CIAMBRA 500 mg
Substanța activă: PEMETREXEDUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: L01BA04
Acțiune terapeutică: ANTIMETABOLITI ANALOGI AI ACIDULUI FOLIC
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla de 50 ml a 500 mg pemetrexed
Cod cim: W63201001
Firma producătoare: ONCOTEC PHARMA PRODUKTION GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: