ALIMTA 500mg - PROSPECT

Prospectul pentru ALIMTA 500mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ALIMTA 500mg
Substanța activă: PEMETREXEDUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: L01BA04
Acțiune terapeutică: ANTIMETABOLITI ANALOGI AI ACIDULUI FOLIC
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W42003001
Firma producătoare: LILLY FRANCE SAS - FRANTA
Conținut prospect: