KEYTRUDA 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru KEYTRUDA 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: KEYTRUDA 50 mg
Substanța activă: PEMBROLIZUMABUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: L01XC18
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ANTICORPI MONOCLONALI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flac. din sticla de tip I ce contine 50 mg pembrolizumab
Cod cim: W62021001
Firma producătoare: SCHERING PLOUGH LABO NV - BELGIA
Conținut prospect: