SOMAVERT 20 mg - PROSPECT

Prospectul pentru SOMAVERT 20 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SOMAVERT 20 mg
Substanța activă: PEGVISOMANTUM
Concentrația: 20mg
Cod atc: H01AX01
Acțiune terapeutică: HORMONI AI LOBULUI HIPOFIZAR ANTERIOR SI ANALOGI ALTI HORMONI AI LOBULUI HIPOFIZAR ANTERIOR SI ANALOGI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. cu liof., insotit de 1 flac. x 8 ml solv. pt. reconstituire
Cod cim: W42029001
Firma producătoare: PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIA