PEGINTRON 80 µg - PROSPECT

Prospectul pentru PEGINTRON 80 µg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PEGINTRON 80 µg
Substanța activă: PEGINTERFERON alfa-2b
Concentrația: 80µg
Cod atc: L03AB10
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE INTERFERONI
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 fiola solv. + 1 seringa + 2 ace + 1 tampon dezinfectant
Cod cim: W52657002
Firma producătoare: SP (BRINNY) COMPANY - IRLANDA