PEGINTRON 50µg/0.5ml - PROSPECT

Prospectul pentru PEGINTRON 50µg/0.5ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PEGINTRON 50µg/0.5ml
Substanța activă: PEGINTERFERON alfa-2b
Concentrația: 50µg/0,5ml
Cod atc: L03AB10
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE INTERFERONI
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 12 pen-uri + 12 ace pt. injectie + 24 tampoane dezinfectante
Cod cim: W42377004
Firma producătoare: SP (BRINNY) COMPANY - IRLANDA