PEGINTRON 150 µg - PROSPECT

Prospectul pentru PEGINTRON 150 µg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PEGINTRON 150 µg
Substanța activă: PEGINTERFERON alfa-2b
Concentrația: 150µg
Cod atc: L03AB10
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE INTERFERONI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 1 fiola solv.
Cod cim: W60716001
Firma producătoare: SP (BRINNY) COMPANY - IRLANDA