PEGINTRON 100 µg - PROSPECT

Prospectul pentru PEGINTRON 100 µg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PEGINTRON 100 µg
Substanța activă: PEGINTERFERON alfa-2b
Concentrația: 100µg
Cod atc: L03AB10
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE INTERFERONI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 12 flac. cu pulb. pt. sol. inj. + 12 fiole solv.+ 12 seringa + 24 ace + 12 tampoane dezinfectante
Cod cim: W60714006
Firma producătoare: SP (BRINNY) COMPANY - IRLANDA