NEULASTA 6mg - PROSPECT

Prospectul pentru NEULASTA 6mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEULASTA 6mg
Substanța activă: PEGFILGRASTIMUM
Concentrația: 6 mg
Cod atc: L03AA13
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE FACTORI DE STIMULARE A COLONIILOR
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 seringa preumpluta x 0,6ml sol. inj. in blister, cu protectie a acului
Cod cim: W51563003
Firma producătoare: AMGEN EUROPE BV - OLANDA