DYNASTAT 40mg - PROSPECT

Prospectul pentru DYNASTAT 40mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DYNASTAT 40mg
Substanța activă: PARECOXIBUM
Concentrația: 40mg
Cod atc: M01AH04
Acțiune terapeutică: ANTIINFLAMATOARE SI ANTIREUMATICE NESTEROIDIENE INHIBITORI COX
Prescripție: S/P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 flac. pulb. x 40 mg + 5 fiole x 2 ml solv.
Cod cim: W08960003
Firma producătoare: PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGIA