DYNASTAT 20mg - PROSPECT

Prospectul pentru DYNASTAT 20mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DYNASTAT 20mg
Substanța activă: PARECOXIBUM
Concentrația: 20mg
Cod atc: M01AH04
Acțiune terapeutică: ANTIINFLAMATOARE SI ANTIREUMATICE NESTEROIDIENE COXIBI
Prescripție: S/P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 flac. x 20mg pulb. + 5 fiole x 1 ml solv.
Cod cim: W08959003
Firma producătoare: PHARMACIA LTD. - MAREA BRITANIE