PARACETAMOL MCC 125 mg - PROSPECT

Prospectul pentru PARACETAMOL MCC 125 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PARACETAMOL MCC 125 mg
Substanța activă: PARACETAMOLUM
Concentrația: 125mg
Cod atc: N02BE01
Acțiune terapeutică: ANALGEZICE ANTIPIRETICE ANILIDE (INCLUSIV COMBINATII)
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12420_18.09.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 folii PE/PVC termosudate x 5 supoz.
Cod cim: W43233001
Firma producătoare: MAGISTRA C & C SRL - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12420/2019/01                                                           Anexa 1 
                                                                                 12421/2019/01           
                           
                                                                                                                                                                   Prospect 

 

 

 

PARACETAMOL MCC 125 mg supozitoare 

Paracetamol 

PARACETAMOL MCC 250 mg supozitoare 

Paracetamol 

 
 

 

Compoziţie 
 
Paracetamol MCC 125 mg 

Fiecare supozitor conţine paracetamol 125 mg şi excipienţi: gliceride de semisinteză. 

 
Paracetamol MCC 250 mg 

Fiecare supozitor conţine paracetamol 250 mg. şi excipienţi: gliceride de semisinteză. 
 

Grupa farmacoterapeutică 
 

Medicamente analgezice, antipiretice, anilide (inclusiv combinaţii)

 

 
Indicaţii terapeutice 
 

Tratamentul simptomatic al stărilor febrile şi al durerilor uşoare şi moderate la copii.  

 
Contraindicaţii 
 

Hipersensibilitate (alergie sau idiosincrazie) la paracetamol şi gliceride solide de semisinteză. 

Insuficienţă hepatocelulară. 

Deficit de glucozo-6 fosfatdehidrogenază. 

 

Precauţii 
 

Se impun precauţii în caz de afecţiuni hepatice, inclusiv hepatită virală (creşte riscul hepatotoxicităţii) 
şi  în  caz  de  insuficienţă  renală  gravă  (numai  în  tratamentul  de  lungă  durată  cu  doze  mari, 
administrarea ocazională fiind acceptabilă).  
Pentru  a  evita  riscul  de supradozaj,  se  recomandă  verificarea  absenţei  paracetamolului  în  compoziţia 
altor medicamente utilizate concomitent. 
În caz de diaree, se recomandă utilizarea altor forme farmaceutice. 
 

Interacţiuni 
 

Medicamentele  inductoare  enzimatice  şi  cele  hepatotoxice  cresc  riscul  afectării  hepatice,  în  cazul 
dozelor mari sau al tratamentului prelungit cu paracetamol. 
 
Tratamentul  cronic  cu  barbiturice  sau  anticonvulsivante  antiepileptice  şi  primidonă  reduce  efectul 
paracetamolului. 
 
Dozele mari de paracetamol cresc efectul anticoagulantelor cumarinice, probabil prin reducerea 
sintezei hepatice de profactori ai coagulării; în cazul administrării dozelor mari de paracetamol pe 
perioade lungi este necesară monitorizarea timpului de protrombină. Acest lucru nu este necesar în 
cazul tratamentului ocazional sau în administrarea cronică de doze mici ori moderate. 


Page 2
background image

 

Asocierea paracetamolului cu salicilaţi sau antiinflamatoare nesteroidiene, pe termen lung şi la doze 
mari creşte riscul de nefropatie, necroză papilară renală, cancer de rinichi şi de vezică urinară. 
Asocierea paracetamol-salicilaţi trebuie administrată pe termen scurt; diflunisalul creşte cu 50% 
concentraţia plasmatică a paracetamolului şi măreşte astfel riscul hepatotoxicităţii acestuia. 
 
Pot să apară valori fals scăzute ale testului pentru glicemie prin metoda oxidaze/peroxidaze şi o 
creştere falsă a valorilor acidului uric seric determinat prin testul fosfotungstic. 
 
Creşterile bilirubinei serice, ale timpului de protrombină şi ale activităţii lactatdehidrogenazei şi 
transaminazelor serice evidenţiază afectarea toxică hepatică şi apar în special la doze mari. 

 

 

Atenţionări speciale 
 

Este necesară monitorizarea funcţiilor hepatice în cazul tratamentului de lungă durată şi cu doze mari 
la pacienţii cu leziuni hepatice preexistente.

 

Studiile efectuate nu au evidenţiat probleme specifice privind administrarea la copii.  
Trebuie utilizate formele farmaceutice şi dozele recomandate fiecarei vârste. 

 
Sarcina şi alăptarea 
 

Nu este cazul. 
 

Capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje 
 

Nu este cazul. 

 
Doze şi mod de administrare 
 

Doza uzuală este de 60 mg paracetamol/kg pe zi repartizată in 4 prize, administrate la 4-6 ore. 
Nu trebuie să se depasească doza de 80 mg paracetamol/kg pe zi. 
La  copii  cu  greutate  cuprinsă  între  5-14  kg  (2  luni  -  3  ani)  doza  recomandată  este  de  un  supozitor 

Paracetamol  MCC  125  mg

;  dacă  este  necesar,  doza  poate  fi  repetată  după  4-6  ore  fără  a  depăşi  3-4 

supozitoare a 125 mg pe zi (în funcţie de greutate).   
În caz de insuficienţă renală, cu clearance-ul creatininei mai mic de 10 ml/min, intervalul între două 
doze trebuie să fie de cel puţin 8 ore. 
Dacă, sub tratament cu paracetamol, durerea nu se reduce în 5 zile, febra nu se remite sau reapare în 3 
zile,  sau  faringita  severă  persistă şi  nu  se  ameliorează  în  cel  mult  2  zile  (fiind însoţită  sau  urmată  de 
febră,  cefalee,  erupţii  cutanate,  greaţă  şi  vărsături),  se  impune  reevaluarea  diagnosticului  şi  a 
tratamentului. 

 
Reacţii adverse 

 
Pot să apară rar: 

reacţii alergice (erupţii cutanate trecătoare, parestezii sau prurit); 

trombocitopenie (în general asimptomatică, rar sângerări sau hematoame, scaune negre şi moi, 
sânge în urină şi în fecale, pete roşii pe tegumente); 

agranulocitoză (faringită şi febră survenite neaşteptat); 

dermatită; 

hepatită (icter conjunctival sau tegumentar); 

colică renală, insuficienţă renală (oligo-anurie), piurie sterilă; 

 
Raportarea reacţiilor adverse  
Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România 


Page 3
background image

 

http://www.anm.ro/.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 

Supradozaj 
 

Cazurile de supradozaj au fost semnalate numai pentru formele orale de paracetamol. 
Intoxicaţia  acută  se  manifestă  cu  tulburări  gastro-intestinale  (diaree,  pierderea  apetitului,  greaţă, 
varsături, crampe sau dureri abdominale), transpiraţii intense. Simptomatologia poate să apară la 6-14 
ore după ingestia supradozei şi poate să dureze aproximativ 24 de ore. 
Dozele  mai  mari  de  10  g  la  adulţi  şi  150  mg/kg  la  copil  pot  provoca  citoliză  hepatică  cu  necroză 
ireversibilă.  Simptomatologia  apare  după  24  -  48  ore  de  la  ingestia  produsului  devenind  mai  gravă 
după 2 - 7 zile, odată cu instalarea insuficienţei hepatice.  
În timp, se dezvoltă encefalopatie hepatică (cu tulburări mintale, stare de confuzie, agitaţie, stupoare), 
convulsii,  depresie  respiratorie,  comă,  edem  cerebral,  tulburări  de  coagulare,  hemoragie  digestivă, 
coagulare intravasculară diseminată, hipoglicemie, acidoză metabolică şi colaps cardiovascular. 
Odată  cu  leziunile  toxice  hepatice,  paracetamolul  poate  produce  necroză  tubulară  renală  sau  chiar 
insuficienţă renală (oligo-anurie cu hematurie sau urină tulbure). 
Tratamentul supradozajului se instituie urgent, chiar dacă manifestarile sunt minore. 
Pentru reducerea absorbţiei se face evacuarea conţinutului gastric prin provocarea de vărsaturi şi lavaj 
gastric, folosindu-se soluţii cu cărbune activ; se administrează per os şi i.v. acetilcisteină. 
Pentru accelerarea eliminării se foloseşte la nevoie hemodializa, hemoperfuzia sau dializa peritoneală. 
Trebuie  monitorizate  funcţiile  hepatice  (AST,  ALT),  timpul  de  protrombină  şi  bilirubina,  funcţiile 
renale şi cardiace. 
Tratamentul  de  susţinere  trebuie  să  menţină  echilibrul  hidro-electrolitic  şi  glicemia  şi  la  nevoie,  se 
administrează fitomenadionă, plasmă şi factori ai coagulării. 
 

Păstrare 
 

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 

 
Ambalaj 
 
Paracetamol MCC 125 mg 

Cutie cu 2 folii din PVC /PE termosudate a câte 5 supozitoare. 

Paracetamol MCC 250 mg 

Cutie cu 2 folii din PVC /PE termosudate a câte 5 supozitoare. 
 

Producător 

 
S.C. Magistra C&C S.R.L 
Bd. Aurel Vlaicu nr. 82A, cod. 900055, Constanţa, România 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
 

S.C. Magistra C&C S.R.L 
Bd. Aurel Vlaicu nr. 82A, cod. 900055, Constanţa, România 
 
Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață. 
 

Data ultimei verificări a prospectului 
 

Septembrie 2019