PARACETAMOL FARMEX 500mg - PROSPECT

Prospectul pentru PARACETAMOL FARMEX 500mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PARACETAMOL FARMEX 500mg
Substanța activă: PARACETAMOLUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: N02BE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE ANILIDE (INCLUSIV COMBINATII)
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7783_12.06.15.pdf
Ambalaj: Cutie x 50 blist. PVC/Al x 10 compr.
Cod cim: W08552002
Firma producătoare: FARMEX COMPANY S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7783/2015/01-02 

 

 

                                   

Anexa

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Paracetamol Farmex 500 mg comprimate

 

Paracetamol 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 5 zile în cazul tratării durerilor articulare, 3 zile în cazul febrei şi 2 zile în cazul durerilor în 
gât, nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău(febră, dureri de cap, erupţii trecătoare pe piele, greaţă 
sau vărsături), trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Paracetamol Farmex şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Paracetamol Farmex  

3. 

Cum să utilizaţi Paracetamol Farmex  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Paracetamol Farmex 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Paracetamol Farmex şi pentru ce se utilizează  

 

Paracetamol  Farmex  face  parte  din  grupa  medicamentelor  analgezice-antipiretice  (ameliorează  durerea  şi 
reduce temperatura corpului în caz de febră).  
Paracetamol Farmex este indicat pentru tratamentul simptomatic al febrei şi pentru tratamentul simptomatic 
al durerilor uşoare şi moderate cu diferite localizări: dureri de cap, articulaţii sau spate, dureri dentare, dureri 
în timpul ciclului menstrual.

 

Dacă după după 5 zile în cazul tratării durerilor articulare, 3 zile în cazul febrei şi 2 zile în cazul durerilor în 
gât, nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău(febră, dureri de cap, erupţii trecătoare pe piele, greaţă sau 
vărsături), trebuie să vă adresaţi unui medic.  

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Paracetamol Farmex 

 
Nu utilizaţi Paracetamol Farmex: 

dacă sunteţi alergic la paracetamol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6). 

dacă suferiţi de insuficienţă hepatocelulară sau aveţi o boală de ficat activă; 

dacă aţi fost diagnosticat cu deficit de glucozo-6 fosfatdehidrogenază;  

la copii cu vârsta sub 6 ani. 

 
 


Page 2
background image

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Paracetamol Farmex, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

 
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza Paracetamol  Farmex, dacă 
oricare din situațiile mai jos menționate sunt valabile sau au fost valabile pentru dumneavoastră:  

 

 

dacă consumaţi frecvent băuturi alcoolice sau suferiţi de afecţiuni hepatice, inclusiv hepatită virală 
(creşte riscul hepatotoxicităţii);  

-

 

dacă  aveţi  insuficienţă  renală  gravă  (numai  în  cazul  tratamentului  de  lungă  durată  cu  doze  mari, 
tratamentul ocazional fiind acceptabil);  

-

 

dacă  aveţi  leziuni  hepatice  preexistente  este  necesară  monitorizarea  funcţiilor  hepatice  în  cazul 
tratamentului de lungă durată şi cu doze mari.  

 
Copii şi adolescenţi 
Studiile efectuate nu au evidenţiat probleme specifice privind administrarea la copii. Trebuie utilizate forme 
farmaceutice şi dozele recomandate fiecărei vârste.  
 
Nu sunt probleme specifice în ceea ce priveşte administrarea la vârstnici.  
 
Dozele recomandate nu trebuie depăşite.  
 
Nu se va asocia cu alte medicamente care conţin paracetamol.  

 
Paracetamol Farmex împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
Alcoolul  etilic  (consum  cronic),  medicamentele  inductoare  enzimatice  şi  cele  hepatotoxice  cresc  riscul 
afectării hepatice al dozelor mari sau tratamentului prelungit cu paracetamol.  
 
Absorbţia paracetamolului este accelerată de metoclopramidă şi domperidonă.  
 
Colestiramina  reduce  absorbţia  paracetamolului,  dacă  se  administrează  în  prima  oră  de  la  ingestia  de 
paracetamol.  
 
Tratamentul cronic cu barbiturice sau primidonă reduce efectul paracetamolului.  
 
Dozele  mari  de  paracetamol  cresc  efectul  anticoagulantelor  cumarinice  probabil  prin  reducerea  sintezei 
hepatice  de  profactori  ai  coagulării.  În  cazul  administrării  unor  doze  zilnice  mai  mari  de  2000  mg 
paracetamol,  pe  perioade  mai  lungi  de  o  săptămână  este  necesară  monitorizarea  timpului  de  protrombină. 
Acest lucru nu este necesar în cazul tratamentului ocazional sau celui cronic cu doze mici.  
 
Asocierea  paracetamolului  cu  salicilaţi  sau  antiinflamatoare  nesteroidiene  pe  termen  lung  şi  la  doze  mari 
creşte riscul de apariţie a afectării renale.  
 
Asocierea paracetamol-salicilaţi trebuie administrată pe termen scurt; diflunisalul creşte cu 50% concentraţia 
plasmatică a paracetamolului şi măreşte astfel riscul hepatotoxicităţii acestuia.  
 
Pot să apară valori fals scăzute ale glicemiei determinate prin metoda oxidaze/peroxidaze sau o creştere falsă 
a valorilor serice ale acidului uric determinat prin testul fosfotungstic.  
 
Creşterile  timpului  de  protrombină  şi  ale  valorilor  serice  ale  bilirubinei,  lactatdehidrogenazei  şi 
transaminazelor serice evidenţiază afectarea toxică hepatică.  
 

Paracetamol Farmex împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Se recomandă utilizarea medicamentului cu o cantitate suficientă de lichid (aproximativ 200 ml la adult dacă 
este posibil).  
Se va evita consumul de băuturi alcoolice în cursul tratamentului.  


Page 3
background image

 

 
Sarcina şi alăptarea  
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
La doze terapeutice, pe termen scurt, medicamentul poate fi administrat în cursul sarcinii, însă administrarea 
se va face numai după evaluarea beneficiului terapeutic al mamei în raport cu riscul potenţial la făt.  
Paracetamolul traversează placenta şi se excretă în laptele matern, în proporţie de 1–2% din doza ingerată. Se 
recomandă prudenţă în administrarea paracetamolului în perioada de alăptare. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
 

Paracetamolul nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  
 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Paracetamol Farmex 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Adul

ţ

i (inclusiv vârstnici) 

ş

i copii cu vârsta de peste 12 ani: 

500-1000  mg  paracetamol  (1-2  comprimate 

Paracetamol Farmex 500 mg) la intervale de 4 ore, administrată la nevoie. Nu se recomandă administrarea la 
intervale mai mici de 4 ore. Doza maximă recomandată pentru adulţi este de 4 g paracetamol (8 comprimate 
Paracetamol Farmex 500 mg) pe zi.  
 

Copii cu vârsta cuprins

ă

 între 6-12 ani: 

doza este de 60 mg/kg şi zi, repartizată în prize egale, de exemplu 

15 mg/kg şi priză la 6 ore sau 10 mg/kg şi priză la 4 ore.  
Nu se recomandă administrarea la intervale mai mici de 4 ore. Nu trebuie administrate mai mult de 4 doze pe 
zi.  
 

Copii cu vârsta sub 6 ani: 

se va administra o formă farmaceutică adecvată vârstei.  

În  caz  de  insuficienţă  renală  cu  clearance-ul  creatininei  mai  mic  de  10  ml/min,  intervalul  între  două  doze 
trebuie să fie de cel puţin 8 ore.  
Se recomandă administrarea medicamentului cu o cantitate suficientă de lichid. 
  
Copii cu greutate corporală între 21 şi 25 kg (cu vârsta între 6 şi 10 ani): doza este de ½ comprimat o dată; 
dacă este necesar, doza se repetă după un interval de cel puţin 4 ore, fără a se depăşi 6 jumătăţi de comprimat 
pe zi.  
 
Copii cu greutate corporală între 26 şi 40 kg (cu vârsta între 8 şi 12 ani): doza este de 1 comprimat o dată; 
dacă este necesar, doza se repetă după un interval de 6 ore, fără a se depăşi 4 comprimate pe zi.  

 
Doze maxime recomandate 

 

Copii cu greutate corporală sub 37 kg: doza totală de paracetamol nu trebuie să depăşească 80 mg/kg şi zi  
Copii cu greutatea cuprinsă între 38 kg şi 50 kg: doza totală de paracetamol nu trebuie să depăşescă 3 g pe zi  
Adulţi şi adolescenţi cu greutate corporală peste 50 kg (cu vârsta mai mare de 15 ani): în general, nu este 
necesar  să  se  depăşească  doza  de  3  g  paracetamol  (6  comprimate)  pe  zi.  Totuşi,  în  cazul  unor  dureri  mai 
intense, doza maximă poate fi crescută până la 4 g paracetamol (8 comprimate) pe zi.  
Copii cu vârsta sub 6 ani  
Se va administra paracetamol într-o concentraţie şi formă farmaceutică adecvate vârstei.  
Acest medicament nu este recomandat copiilor sub vârsta de 6 ani.  
 

Modul 

ş

i frecven

ţ

a administr

ă

rii 

 

Administrarea regulată evită fluctuaţiile intensităţii durerii sau febrei.  
La copii, trebuie să existe un interval regulat între administrări, atât ziua cât şi noaptea, preferabil de 6 ore şi 
nu mai puţin de 4 ore.  
La adulţi trebuie să existe un interval de cel puţin 4 ore între administrări.  


Page 4
background image

 

Este necesară reevaluarea tratamentului dacă:  

 

durerea tratată, îndeosebi cea articulară, persistă mai mult 5 zile;  

 

febra persistă mai mult de 3 zile şi simptomatologia se agravează;  

 

faringita severă persistă mai mult de 2 zile şi este însoţită sau urmată de febră, cefalee, erupţie cutanată 
tranzitorie, greaţă sau vărsături.  

 
Grupe speciale de pacien

ţ

i  

Insuficienţă renală  
În  caz  de  insuficienţă  renală  severă  (clearance-ul  creatininei  mai  mic  de  10  ml/min)  intervalul  între  două 
doze trebuie să fie de cel puţin 8 ore. Doza maximă recomandată este de 3 g paracetamol (6 comprimate) pe 
zi.  
Paracetamol Farmex 500 mg, comprimate nu trebuie administrat la copii pentru o perioadă mai lungă de 3 
zile fără consultul unui medic.  
A nu se depăşi doza recomandată.  
 
Este necesară reevaluarea tratamentului dacă:  

 

durerea tratată, îndeosebi cea articulară, persistă mai mult 5 zile; 

 

 

febra persistă mai mult de 3 zile şi simptomatologia se agravează;  

 

faringita severă persistă mai mult de 2 zile şi este însoţită sau urmată de febră, cefalee, erupţie cutanată 
tranzitorie, greaţă sau vărsături.  

 

Dacă utilizaţi mai mult Paracetamol Farmex decât trebuie 

Dacă aţi utilizat mai mult Paracetamol Farmex decât doza recomandată, adresaţi-vă imediat medicului sau 
mergeţi la camera de gardă a celui mai apropiat spital.  
Este important să-i spuneţi medicului, chiar dacă vă simţiţi bine. Dacă o persoană a luat prea multe 
comprimate de Paracetamol Farmex, există riscul de afectare hepatică gravă întârziată.  
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Paracetamol Farmex  

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi o altă doză imediat ce v-aţi amintit, iar după 4-6 ore reluaţi tratamentul 
obişnuit.  
Nu luaţi mai mult de o doză la fiecare 4 ore.  
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetați să utilizați Paracetamol Farmex 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 

Foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 

Cu frecvenţă necunoscută: 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Reacţiile adverse rare:  

 

afecțiuni renale, cum sunt: urinare cu sânge (hematurie), crize de rinichi (colică renală), scădere rapidă 
sau lentă a funcției renale (insuficiență renală acută sau cronică); 

 

hemoragie  digestivă  sau  eliminare  de  scaun  cu  sânge  (melenă),  eliminare  de  sânge  roșu  prin  anus 
(rectorargie); 


Page 5
background image

 

 

urticarie,  mâncărime,  echimoze,  hematoame,  necroliză  epidermică  toxică  (sindrom  Lyell)  la  nivelul 
pielii.  

 

Reacţiile adverse foarte rare:  

 

scădere  a  numărului  unor  celule  sanguine  (trombocitopenie)  sau  lipsa  granulocitelor  din  sânge 
(agranulocitoză);  

 

reacţii alergice manifestate la nivelul pielii (edem angioneurotic) sau uneori manifestate la nivelul căilor 
respiratorii, însoţite de dificultate în respiraţie sau umflare a buzelor, limbii, gâtului sau feţei (anafilaxie);  

 

eroziuni  nazale  severe,  ale  pielii  și  mucoasei  bucale,  alături  de  eritem  multiform  (sindrom  Stevens 
Johnson);  

 

îngustare a căilor respiratorii (bronhospasm), la pacienţii cu astm bronşic indus de acid acetilsalicilic sau 
alte antiinflamatoare nesteroidiene;  

 

afecţiuni ale ficatului (valori serice crescute ale enzimelor hepatice).  

 
Cele mai multe raportări de reacţii adverse sunt legate de administrarea de supradoze de paracetamol.  
Utilizarea pe termen lung a produselor cu paracetamol poate determina afectarea ficatului şi/sau rinichilor.  
Majoritatea  celor  care  iau  aceste  comprimate  le  tolerează  fără  probleme.  Totuşi,  în  mod  ocazional,  unele 
persoane  pot  avea  reacţii  alergice,  cum  sunt  erupţiile  cutanate.  În  toţi  anii  de  observație  a  administrării 
paracetamolului,  au  fost  raportate  cazuri  rare  de  tulburări  hematologice,  dar  acestea  nu  au  fost  neapărat 
cauzate  de  paracetamol.  Aceste  efecte  ar  trebui  să  dispară  o  dată  ce  întrerupeți  administrarea 
medicamentului. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Paracetamol Farmex 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25

0

C, în ambalajul original.  

 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Paracetamol Farmex 

Substanţa activă este paracetamolul. Fiecare comprimat conţine paracetamol 500 mg. 

Celelalte componente sunt: amidon de porumb, amidon pregelatinizat, povidonă, amidon carboximetil 

sodic, acid stearic, celuloză microcristalină 

 

Cum arată Paracetamol Farmex şi conţinutul ambalajului 

 
Comprimate  rotunde,  plate,  cu  diametrul  de  13  mm,  având  gravate  litera  “P”  pe  una  din  feţe  şi  inscripţia 
“Farmex” pe cealaltă faţă.  


Page 6
background image

 

 
 
M

ă

rimea ambalajului 

 

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate  
Cutie cu 50 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate  
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
S.C. FARMEX COMPANY S.R.L. 
Str. Drumul Potcoavei nr. 30,  
Pipera - Voluntari, Judeţul Ilfov,  
România 
Tel: +4021.230.80.86   Fax: +4021.230.80.85  Email: [email protected] 

 
Acest prospect a fost revizuit în August, 2017.

 

 
 
 


PARACETAMOL FARMEX 500mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 2 blist. PVC/Al x 10 compr.