PARACETAMOL B. BRAUN 10 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru PARACETAMOL B. BRAUN 10 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PARACETAMOL B. BRAUN 10 mg/ml
Substanța activă: PARACETAMOLUM
Concentrația: 10 mg/ml
Cod atc: N02BE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE ANILIDE (INCLUSIV COMBINATII)
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9336_27.09.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 flac. PEJD x 100 ml sol. perf.
Cod cim: W58743002
Firma producătoare: B. BRAUN MEDICAL SA - SPANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1  

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9336/2016/01-02-03  

 

 

 

 

 

          

Anexa 1

Prospect

 

 

    

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator

 

 

  

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml soluţie perfuzabilă 

 

Paracetamol  

  

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

 

 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris doar pentru dumneavoastră. Nu îl dați altor persoane. Le poate 
face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca și dvs.  

 

 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.  Vezi pct. 4 

 

 

 

 

Ce găsiţi în acest prospect:

  

1.

 

Ce este Paracetamol B. Braun şi pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Paracetamol B. Braun   

3.

 

Cum să utilizaţi Paracetamol B. Braun   

4.

 

Reacţii adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Paracetamol B. Braun   

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

  
  

1.  Ce este Paracetamol B. Braun şi pentru ce se utilizează  

  

Acest medicament este un analgezic (ameliorează durerea) şi un antipiretic (scade febra).  

  

Este utilizat pentru:  

• 

tratamentul de scurtă durată al durerii de intensitate moderată, în special după o intervenţie 
chirurgicală 

 

 

• 

tratamentul de scurtă durată al febrei 

 

 

  
  

2.  Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Paracetamol B. Braun  

 

 

 

Nu utilizaţi Paracetamol B. Braun 

 

 

  

 

dacă sunteţi alergic la paracetamol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6).  

 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la propacetamol (un alt analgezic, care este transformat 
în paracetamol în organism)  

 

dacă aveţi o boală severă de ficat  

  


Page 2
background image

 

2  

 

 

Atenţionări şi precauţii  

Înainte să utilizaţi Paracetamol B. Braun, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră.  

  

Aveţi grijă deosebită înainte de a utiliza Paracetamol B. Braun  

 

dacă aveţi o boală de ficat sau o boală gravă de rinichi, sau în caz de consum cronic de alcool 
etilic   

 

dacă luaţi alte medicamente care conţin paracetamol. În acest caz, medicul dumneavoastră vă va 
modifica doza.

 

 

 

în cazul în care există unele probleme de nutriţie (subnutriţie, malnutriţie) sau deshidratare  

 

dacă aveţi o tulburare genetică a enzimei glucozo-6-fosfat-dehidrogenază (favism)  

  

Înainte de utilizarea tratamentului spuneţi medicului dumneavoastră dacă oricare dintre situaţiile 

amintite mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră. 

 

  

 

Utilizarea prelungită sau frecventă a paracetamolului nu este recomandată. Se recomandă ca acest 

medicament să fie utilizat numai până când puteţi să luaţi din nou medicamente împotriva durerii pe 
cale orală. 

 

 

Medicul dumneavoastră va avea grijă să nu vă administreze doze mai mari decât cele recomandate. 

Acestea pot cauza leziuni grave ale ficatului.

 

 

  

Paracetamol B. Braun împreună cu alte medicamente

 

 

  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 

orice alte medicamente.  
  

Acest lucru este important dacă luaţi: 

 

 

 

un medicament numit 

probenecid

 (utilizat pentru tratamentul gutei): poate fi necesară scăderea 

dozei de paracetamol.

 

 

 

medicamente împotriva durerii care conţin salicilamide: poate fi necesară modificarea dozei.

 

 

 

medicamente care influen

ţ

eaz

ă

 enzimele ficatului:

 este necesar controlul strict al dozei de 

paracetamol, pentru a evita apariţia leziunilor ficatului.

 

 

 

orice 

medicamente pentru sub

ţ

ierea sângelui

 (anticoagulante): poate fi necesar un control mai 

atent al efectelor acestor medicamente.

 

 

  

Acest medicament conţine paracetamol şi acest fapt trebuie avut în vedere în cazul în care pacientul 

utilizează şi 

alte medicamente care con

ţ

in paracetamol sau propacetamol, 

pentru a evita 

supradozajul (vezi pct. 3). 

 

 

  

Sarcina şi alăptarea  

 

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 

adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  
  

 

Sarcina  

Dacă este necesar, Paracetamol B. Braun poate fi utilizat în timpul sarcinii. Trebuie să utilizați cea mai 
mică doză posibilă care ajută la reducerea durerii și/sau febrei și cât mai scurt timp posibil. Adresați-vă 
medicului dumneavoastră în cazul în care durerea și/sau febra nu scade sau dacă aveți nevoie să luați 
mai des medicamentul. 
 

 

 Alăptarea  


Page 3
background image

 

3  

 

 

Paracetamol B. Braun poate fi utilizat în perioada de alăptare. 

 

 

  

 

Paracetamol B. Braun conţine sodiu

 

 

  

Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg), practic este lipsit de sodiu. 

  
  

3.  Cum să utilizaţi Paracetamol B. Braun 

 

 

 
 

Doza recomandată este: 

 

Medicul dumneavoastră va stabili doza corectă pentru dumneavoastră în mod personalizat, în funcţie 

de greutatea dumneavoastră și condițiile generale de sănătate.   
 

Mod de administrare  

Acest medicament vă va fi administrat de către un medic, prin picurare într-o venă (administrare 
intravenoasă). Aceasta va dura aproximativ 15 minute. Veţi fi monitorizat atent în timpul perfuziei şi 
în special spre sfârşitul acesteia.

  

 
Dacă aveţi impresia că efectul Paracetamol B. Braun este prea puternic sau prea slab, discutaţi cu 
medicul dumneavoastră. 

 

 

  

Dacă vi se administrează mai mult Paracetamol B. Braun decât trebuie

 

 

  

Supradozajul este puţin probabil, deoarece acest medicament vă va fi administrat de un profesionist 

din domeniul sănătăţii.  
  

Medicul dumneavoastră va avea grijă să nu vă administreze doze mai mari decât cele recomandate.  

  

În cazurile de supradozaj, simptomele apar, în general, în decursul primelor 24 ore şi includ: greaţă, 

vărsături, anorexie (pierdere a poftei de mâncare), piele palidă, durere abdominală 

 

Aceste simptome 

ar putea fi un semn de leziuni hepatice. 
  

Dacă credeţi că este posibil să vi se fi administrat o doză foarte mare, adresaţi-vă imediat unui medic. 

În caz de supradozaj trebuie să solicitaţi imediat asistenţă medicală, chiar dacă vă simţiţi bine, din 
cauza riscului de leziuni întârziate şi grave ale ficatului. Dacă este necesar, vi se poate administra un 
antidot.

 

 

  

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 

 

 

  
  

4.  Reacţii adverse posibile

 

 

  

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele.  

 

 

Următoarele reacţii adverse pot fi grave. Dacă apare oricare dintre ele, opriţi tratamentul cu 

Paracetamol B. Braun şi solicitaţi imediat asistenţă medicală:

  

 

 


Page 4
background image

 

4  

 

 

Foarte rare (pot afecta cel mult 1 din 10 000 persoane)  

 

reacţii alergice cu diferite grade de severitate, mergând de la reacţii la nivelul pielii cum este 
urticaria până la şoc de cauză alergică

 

 

 

pot apărea valori neobișnuit de scăzute ale unor tipuri de celule sanguine (plachete sanguine, 
celule albe)  

  

Alte reacţii adverse includ: 

 

 

 

Rare (pot afecta cel mult 1 din 1 000 persoane)  

 

modificări ale rezultatelor testelor de laborator: valori neobișnuit de mari ale enzimelor hepatice, 
constatate cu ocazia analizelor de sânge

 

 

 

scădere marcată a tensiunii arteriale  

 

stare generală de rău  

 

 

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)  

 

înroşire a pielii, înroşire a feţei sau mâncărimi  

 

bătăi neobișnuit de rapide ale inimii   

 

 

În studiile clinice, au fost raportate reacţii adverse frecvente la nivelul locului de injectare (durere şi 

senzaţie de arsură).  
  
Raportarea reacţiilor adverse  
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din 
România http://www.anm.ro/. 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  

[email protected]

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 

acestui medicament. 

  
  

5.  Cum se păstrează Paracetamol B. Braun 

 

 

  

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

 

 

  

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă după „EXP”. Data de expirare 

se referă la ultima zi a lunii respective.  

 

 

A se păstra la temperaturi sub 30 °C.  

  

A se păstra recipientul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.  

 

 

  

 


Page 5
background image

 

5  

 

 

6.  Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

  

Ce conţine Paracetamol B. Braun:

 

 

 

  

Substanţa activă este paracetamol.  
Un ml conţine paracetamol 10 mg.  
Fiecare fiolă a 10 ml conţine paracetamol 100 mg.  
Fiecare flacon a 50 ml conţine paracetamol 500 mg.  
Fiecare flacon a 100 ml conţine paracetamol 1000 mg. 

  

 
 

Celelalte componente sunt:  
Manitol, citrat de sodiu dihidrat, acid acetic glacial (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate 

injectabile.  

 

 

Cum arată Paracetamol B. Braun şi conţinutul ambalajului

 

 

  

Paracetamol B. Braun soluţie perfuzabilă este o soluţie limpede şi incoloră până la slab roz-portocalie. 

Percepţia poate să varieze.  

Paracetamol B. Braun soluţie perfuzabilă este ambalat în flacoane din plastic a 50 ml sau 100 ml sau 

în fiole de plastic a 10 ml.  

Mărimi de ambalaj: 20 fiole × 10 ml soluţie perfuzabilă,10 flacoane × 50 ml soluţie perfuzabilă, 10 

flacoane × 100 ml soluţie perfuzabilă

 

 

  

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.  

  

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

 

 

  

B. Braun Melsungen AG  

  

  

  

  

  

  

Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen  
34209 Melsungen  
Germania 
 

Fabricantul

 

 

  

B. Braun Medical SA  
Carretera de Terrassa 121  
08191 Rubí (Barcelona)  
Spania  

  

 

 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European 

sub următoarele denumiri comerciale: 

 

  
Bulgaria, Republica Cehă, Estonia,  

 

 

Finlanda, Franţa, Italia, Luxemburg, Portugalia, 
Slovacia, Suedia, Olanda  

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml

 

 

Austria, Germania 
 

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml Infusionslösung 
 


Page 6
background image

 

6  

 

 

 
Irlanda, Marea Britanie, Malta  
 
Letonia 

 
Paracetamol 10 mg/ml solution for infusion  
 
Paracetamol B. Braun 10 mg/ml šķīdums 
infūzijām 
 

Lituania   

  

  

  

  

  

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuzinis tirpalas 

Polonia, Norvegia, Danemarca 

Paracetamol B. Braun  

 
România   

  

  

  

  

  

  

 
Paracetamol B. Braun 10 mg/ml soluţie 
perfuzabilă  

Slovenia   

  

  

  

   

  

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml raztopina za 
infundiranje  

Spania 

Paracetamol B.Braun 10 mg/ml solución para 
perfusión EFG 

 
  

Acest prospect a fost revizuit in Iunie 2021 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 

 

  

Doze  

 

Flaconul din polietilenă conţinând 100 ml

 este indicat pentru utilizare numai la adulţi, 

adolescenţi şi copii cu greutatea peste 33 kg.  

 

Flaconul din polietilenă conţinând 50 ml

 este indicat pentru utilizare numai la sugari şi copii cu 

greutatea mai mare de 10 kg și până la 33 kg.  

 

Fiola din polietilenă conţinând 10 ml 

este indicată pentru utilizare numai la nou născuţi la 

termen, sugari şi copii mici cu greutatea mai mică de 10 kg. 

 

Volumul ce urmeaz

ă

 a fi administrat nu trebuie s

ă

 dep

ăş

easc

ă

 doza stabilit

ă

.

 Dacă este cazul, 

volumul dorit trebuie diluat într-o soluţie perfuzabilă adecvată, înainte de a fi administrat (vezi 
„Mod de administrare şi diluare” de mai jos) sau va fi utilizat un injectomat.  
  

RISC DE ERORI DE MEDICAŢIE  

Aveţi grijă atunci când prescrieţi şi administraţi Paracetamol B.Braun, să evitaţi erorile de dozare din 
cauza confuziei între miligrame (mg) şi mililitri (ml), care pot conduce la supradozaj accidental şi la 
deces.  

 
Nu este recomandată utilizarea prelungită sau frecventă a paracetamolului. Se recomandă ca acest 

medicament să fie utilizat numai până când puteţi să luaţi din nou medicamente împotriva durerii pe 
cale orală. 

 

 

  

Dozele administrate în funcţie de greutatea corporală a pacientului (vezi tabelul de mai jos)  
 

 

 

Fiolă a 10 ml

  

 

 


Page 7
background image

 

7  

 

 

Greutatea 

pacientului

  

Doza pe 

administrare 

 

  

Volumul pe 

administrare  

 

Volumul maxim 

de Paracetamol 

 

B.Braun (10 

mg/ml) pe 

 

administrare  

 

calculat pentru  

limita superioară 

de greutate a 

grupului (ml)***

 

Doza  

 

maximă 

 

zilnică **

  

 10 kg*  

  

7,5 mg/kg  

  

0,75 ml/kg   

7,5 ml   

  

30 mg/kg  

  

 
 

  

 

 

Flacon a 50 ml

  

 

 

Greutatea 

pacientului

  

Doza per 

administrare 

  

 Volum per 

administrare 

 

Volumul maxim 

de Paracetamol 

B.Braun (10 

mg/ml) per 

 

administrare 

 

calculat pentru  

limita 

 

superioară de 

greutate a 

grupului 

 

(ml)***

  

Doza maximă 

zilnică **

  

> 10 kg până 

la  

  33 kg  

15 mg/kg  

1,5 ml/kg  

49,5 ml  

60 mg/kg 

 A nu se 

depăşi 2 g  

  

 

 

 

Flacon a 100 ml  

 

 

Greutatea 
pacientului  

Doză per  
administrare  

Volumul per 
administrare   

Volumul 
maxim de 
Paracetamol 
B.Braun (10 
mg/ml) per  
administrare 
calculat 
pentru  
limita 
superioară 
de greutate 
a grupului 
(ml)***  

Doza  
maximă  
zilnică **  

> 33 kg până la 

 50 kg  

15 mg/kg  
  

  

 

1,5 ml/kg  

75 ml  
  

60 mg/kg  
A nu se depăşi 3g  


Page 8
background image

 

8  

 

 

> 50 kg cu 
factori de risc  
suplimentari 
pentru  
hepatotoxicitate  

1 g  

100 ml  

100 ml  

3 g  

> 50 kg şi fără 
factori de risc  
suplimentari 
pentru  
hepatotoxicitate  

1 g  

100 ml  

100 ml  

4 g  

  

** Doza maximă zilnică:   
Doza maximă zilnică prezentată în tabelul de mai sus se adresează pacienţilor care nu utilizează 

concomitent alte medicamente care conţin paracetamol; această doză trebuie ajustată, luând în 
considerare utilizarea acestor medicamente.  
  

*** Pentru pacienţii cu greutate mai mică sunt necesare volume mai mici. -- - 

Intervalul minim între administrări trebuie să fie de cel puţin 4 ore.  

-Intervalul minim între administrări la pacienţii cu insuficienţă renală severă trebuie să fie de cel puţin 

6 ore.  

-Nu se vor administra mai mult de 4 doze în decurs de 24 de ore.  

  

Insuficienţă renală severă:   
Se recomandă reducerea dozei şi creşterea intervalului minim dintre administrări la 6 ore atunci 

când se administrează paracetamol la pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei 
≤ 30 ml/min).   
  

Adulţi cu insuficienţă hepatocelulară, etilism cronic, malnutriţie cronică (rezerve hepatice scăzute de 

glutation), deshidratare:   

Doza zilnică maximă nu trebuie sa depăşească 3 g (vezi punctul. „Atenţionări şi precauţii”).   
 

 

 

Mod de administrare 

ş

i diluare 

 

Paracetamol B. Braun poate fi utilizat şi diluat până la o zecime, folosind soluţie perfuzabilă de 

clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie perfuzabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) sau o combinație a 
celor două soluții (un volum de Paracetamol B.Braun în nouă volume de diluant).  
  

Numai pentru o singură utilizare. Acest medicament trebuie utilizat imediat după deschidere. Orice 

cantitate neutilizată de soluţie trebuie eliminată.  
  
Similar tuturor soluţiilor perfuzabile disponibile în recipiente care au în interior un spaţiu ocupat de 
aer, trebuie avut în vedere faptul că este necesară o monitorizare atentă, în special la sfârşitul perioadei 
de perfuzare, indiferent de calea de administrare. Această monitorizare de la sfârşitul perioadei de 
perfuzare este necesară pentru a se evita embolismul gazos, în special în cazul administrării perfuziilor 
prin linii venoase centrale. 
 

Perioada de valabilitate dup

ă

 prima deschidere 

 

Perfuzia trebuie să înceapă imediat după conectarea flaconului la setul de administrare. 

 

 

  

Perioada de valabilitate dup

ă

 diluare  

 


Page 9
background image

 

9  

 

 

Stabilitatea chimică şi fizică în regim de utilizare (inclusiv perioada de perfuzare) a fost demonstrată 

pentru 48 de ore, la 23° C.  
  

Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat 

imediat, perioada de păstrare în cursul administrării şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt 
responsabilitatea utilizatorului.   
  

Înainte de administrare, medicamentul trebuie inspectat vizual pentru observarea oricăror particule sau 

modificări de culoare. A se utiliza numai dacă soluţia este limpede, incoloră până la slab roz-
portocalie (percepţia poate să varieze) iar flaconul şi sistemul său de închidere nu sunt deteriorate.  
  


PARACETAMOL B. BRAUN 10 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 10 flac. PEJD x 50 ml sol. perf.

Cutie cu 20 fiole PEJD x 10 ml sol. perf.