DALERON - PROSPECT

Prospectul pentru DALERON - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DALERON
Substanța activă: PARACETAMOLUM
Concentrația: 500mg
Cod atc: N02BE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE ANILIDE (INCLUSIV COMBINATII)
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12807_13.12.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. Al/PVC x 6 compr.
Cod cim: W41822001
Firma producătoare: KRKA D.D. - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12807/2019/01-02-03-04                              

Anexa

 

                                                                                                                                                   

Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Daleron 500 mg comprimate 

Paracetamol 

 

Pentru febră şi durere 

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.  
-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Daleron și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Daleron  

3.

 

Cum să utilizați Daleron  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Daleron  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Daleron și pentru ce se utilizează 

 
Daleron comprimate conţine paracetamol, care inhibă sinteza de prostaglandine din sistemul nervos 
central, scăzând astfel temperatura crescută a corpului şi ameliorând durerea. Acţiunea sa 
antiinflamatorie este slabă. Determină mai puţine reacţii adverse gastrointestinale. 
Daleron comprimate este utilizat pentru ameliorarea durerii uşoare până la moderate: cefalee, dureri de 
dinţi, dureri menstruale, durere musculară şi reumatică, durere după traumatisme, intervenţii medicale 
şi dentare. În răceală şi gripă, Daleron comprimate ameliorează durerea de muşchi şi articulaţii şi 
scade febra care acompaniază infecţiile bacteriene şi virale. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Daleron 

 

Nu utilizați Daleron:

 

-

 

dacă sunteţi alergic la paracetamol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6), 

-

 

dacă aveţi insuficienţă hepatică sau renală severă, 

-

 

dacă aveţi insuficienţă hepatică de origine virală (hepatită virală) şi 

-

 

dacă aveţi deficienţă înnăscută de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază în globulele roşii. 


Page 2
background image

 

 
Medicamentul nu trebuie administrat la copiii cu vârsta sub 6 ani. 
 

Atenționări și precauții  

Înainte să luaţi Daleron, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
-

 

dacă aveţi insuficienţă hepatică sau renală uşoară până la moderată,

 

-

 

dacă simptomele durează mai mult de 5 zile, cu tot tratamentul.

 

Se recomandă precauţie la pacienţii slăbiţi, debilitaţi şi la alcoolici.

 

 

Daleron împreună cu alte medicamente

 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi 
orice alte medicamente. 
Interacţiunile cu alte medicamente pot determina scăderea sau creşterea efectelor Daleron comprimate 
sau ale altor medicamente. Acestea apar la utilizarea concomitentă cu medicamente pentru: 
-

 

prevenirea coagulării sângelui (warfarină), 

-

 

reglarea mişcărilor intestinului (metoclopramidă), 

-

 

prevenirea greţii şi vărsăturilor (domperidona), 

-

 

reglarea concentraţiilor sanguine ale colesterolului şi altor lipide (colestiramină), 

-

 

tratamentul crizelor epileptice (barbiturice, antiepileptice), 

-

 

tratamentul tuberculozei (rifampicină), 

-

 

tratamentul infecţiilor bacteriene (cloramfenicol), 

-

 

alte medicamente care conţin aceeaşi substanţă activă, paracetamol. 

 

Daleron împreună cu alimente, băuturi și alcool 

În timpul tratamentului cu paracetamol nu trebuie să consumaţi băuturi alcoolice. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Studiile preclinice la animale nu au arătat efecte adverse în timpul sarcinii şi dezvoltării fetale. Totuşi, 
riscul nu poate fi complet exclus. 
Dacă sunteţi gravidă, luaţi medicamentul numai la indicaţia medicului şi pentru un timp cât mai scurt 
posibil, de preferat în doze unice, dacă este necesar. 
Dacă alăptaţi, luaţi medicamentul numai la indicaţia medicului şi pentru un timp cât mai scurt posibil, 
de preferat în doze unice. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Daleron comprimate nu are influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau folosi utilaje. 
 

Daleron conține cazein formaldehidă  

Cazein formaldehida poate determina tulburări stomacale şi diaree. 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Daleron 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 

Adul

ț

Doza recomandată pentru adulţi este de 1 până la 2 comprimate, la interval de cel puţin 4 ore. 
Doza zilnică maximă de paracetamol este de 4 g (8 comprimate). 

 
Utilizarea la copii şi adolescenţi

  

 
Copiii cu vârsta de la 6 ani pân

ă

 la 12 ani  


Page 3
background image

 

Pentru copiii cu vârsta de la 6 ani până la 12 ani, doza recomandată este de ½ comprimat până la 1 
comprimat, la interval de cel puţin 4 ore. Doza zilnică maximă este de 2 g (4 comprimate). 

 
Copii cu vârsta de peste 12 ani  

Pentru copiii cu vârsta de peste 12 ani, doza recomandată este de 1 până la 2 comprimate, la interval 
de cel puţin 4 ore. Doza zilnică maximă de paracetamol este de 4 g (8 comprimate).  
 
Dozele recomandate nu trebuie depăşite. 
 
Dacă aveţi impresia că efectul medicamentului este prea tare sau prea slab, spuneţi medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 

Dacă luaţi mai mult Daleron decât trebuie 

Contactaţi imediat medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Dozele semnificativ mai mari decât cele recomandate pot determina greaţă, vărsături, creşterea 
transpiraţiei, durere abdominală şi insuficienţă hepatică severă. Semnele clinice pot apărea numai la 
câteva ore după administrarea supradozei. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Daleron

 

Nu luaţi o doză dublă, pentru a compensa doza uitată. 
Utilizaţi Daleron comprimate pentru febră sau durere numai în caz de necesitate. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Daleron 

Dacă nu mai aveţi nevoie, puteţi întrerupe în siguranţă tratamentul cu acest medicament. 
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Dacă Daleron este administrat în dozele recomandate, reacţiile adverse sunt rare şi uşoare. 
 
Reacţiile adverse se clasifică în următoarele grupe, în funcţie de frecvenţă: 

Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 

Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane 

Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane 

Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane 

Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane 

Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Frecvenţa reacţiilor adverse în funcţie de sistemele de organe: 

Tulbur

ă

ri gastrointestinale 

Rare: greaţă. 
Foarte rare: diaree şi vărsături. 

 
Tulbur

ă

ri hepatobiliare 

Foarte rare: icter, pancreatită, creşterea concentraţiei enzimelor hepatice. 

 
Tulbur

ă

ri ale sistemului imunitar 

Rare: reacţii de hipersensibilitate, în special erupţii cutanate tranzitorii, mâncărimi şi blânde. 

 
Tulbur

ă

ri ale sistemului nervos 


Page 4
background image

 

Rare: oboseală. 

 
Tulbur

ă

ri hematologice 

ş

i limfatice 

Foarte rare: leucopenie (reducerea numărului de globule albe) şi trombocitopenie (reducerea 
numărului de plachete sanguine). 
 

Afec

ţ

iuni cutanate 

ş

i ale 

ţ

esutului subcutanat 

Reacții alergice severe ale pielii. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi 
raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din 
România http://www.anm.ro/.  
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: [email protected] 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 

5.

 

Cum se păstrează Daleron 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Daleron  

-

 

Substanța activă este paracetamolul. Fiecare comprimat conține 500 mg paracetamol.

 

-

 

Celelalte componente sunt:  amidon de porumb, povidonă, talc, dioxid de siliciu coloidal 
anhidru, stearat de magneziu, cazein formaldehidă, sorbat de potasiu. 

 

Cum arată Daleron și conținutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de comprimate de culoare albă, rotunde, ușor biconvexe, cu margini teșite, cu 
șanț median pe una din fețe (cu rol de divizare în două doze egale). 
 
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 6 comprimate. 
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate. 
Cutie cu 10 blistere din PVC/Al a câte 6 comprimate. 
Cutie cu 15 blistere din PVC/Al a câte 6 comprimate. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 


Page 5
background image

 

 

KRKA d.d. Novo mesto 
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,  
Slovenia 
 

Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2019.