FARYDAK 20 mg - PROSPECT

Prospectul pentru FARYDAK 20 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FARYDAK 20 mg
Substanța activă: PANOBINOSTATUM
Concentrația: 20mg
Cod atc: L01XX42
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Blist. PVC/PCTFE/Al x 12 caps.
Cod cim: W64439002
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:

FARYDAK 20 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Blist. PVC/PCTFE/Al x 6 caps.

Blist. PVC/PCTFE/Al x 24 caps.