PALONOSETRON STADA 250 micrograme - PROSPECT

Prospectul pentru PALONOSETRON STADA 250 micrograme - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PALONOSETRON STADA 250 micrograme
Substanța activă: PALONOSETRONUM
Concentrația: 250micrograme
Cod atc: A04AA05
Acțiune terapeutică: ANTIEMETICE ANTAGONISTI AI SEROTONINEI (5HT-3)
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13603_18.12.20.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. de sticla cu dop de cauciuc gri cu 5 ml sol. inj.
Cod cim: W63043001
Firma producătoare: STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13603/2020/01 

 

 

 

                    

Anexa 1 

Prospect

 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Palonosetron STADA 250 micrograme soluţie injectabilă 

Palonosetron 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este Palonosetron STADA şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Palonosetron STADA 

3. 

Cum să utilizaţi Palonosetron STADA 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Palonosetron STADA 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este Palonosetron STADA şi pentru ce se utilizează 

 
Palonosetron STADA aparţine unei clase de medicamente cunoscute sub numele de antagonişti ai 
serotoninei (5HT3). 
Acestea au capacitatea de a bloca acţiunea unei substanţe chimice, serotonina, care poate provoca 
greaţă şi vărsături. 
Palonosetron STADA este utilizat pentru prevenirea senzaţiei de greaţă şi vărsăturilor asociate cu 
chimioterapia anticanceroasă la pacienţi adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 1 lună. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Palonosetron STADA

 

 
Nu utilizaţi Palonosetron STADA: 

- dacă sunteţi alergic la palonosetron sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la pct. 6). 
 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să luaţi Palonosetron STADA, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
- Dacă aveţi obstrucţie intestinală acută sau antecedente de constipaţie repetată. 
- Dacă utilizaţi Palonosetron STADA în asociere cu alte medicamente care pot să determine un ritm 
neobișnuit de bătaie al inimii, cum sunt amiodarona, nicardipina, chinidina, moxifloxacina, 
eritromicina, haloperidol, clorpromazina, quetiapina, tioridazina, domperidona. 
- Dacă aveţi antecedente personale sau familiale privind modificări ale ritmului de bătaie al inimii 
(prelungirea intervalului QT) 
- Dacă aveţi alte probleme de inimă. 
- Dacă prezentaţi dezechilibre ale anumitor minerale în sânge, cum sunt potasiul şi magneziul, care nu 
au fost tratate. 


Page 2
background image

Nu se recomandă utilizarea Palonosetron STADA în zilele care urmează chimioterapiei, cu excepţia 
cazului în care primiţi un alt ciclu chimioterapic. 
 

Palonosetron STADA împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente, incluzând: 
ISRS (inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei) utilizaţi pentru tratamentul depresiei şi/sau 
anxietăţii, incluzând fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopramul, escitalopramul. 
IRSN (inhibitori ai recaptării serotoninei şi noradrenalinei) utilizaţi pentru tratamentul depresiei şi/sau 
anxietăţii, incluzând venlafaxina, duloxetina. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament. 

 
Sarcina 

Dacă sunteţi gravidă sau credeţi că puteţi fi gravidă, medicul dumneavoastră nu vă va administra 
Palonosetron STADA decât dacă este neapărat necesar. 
Nu este cunoscut dacă Palonosetron STADA va produce vreun efect dăunător când este utilizat în 
timpul sarcinii. 
 

Alăptarea 

Nu este cunoscut dacă Palonosetron STADA apare în laptele matern. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Palonosetron STADA poate provoca ameţeli sau oboseală. Dacă sunteţi afectat, nu conduceţi vehicule 
sau nu folosiţi unelte sau utilaje. 

 
Palonosetron STADA conţine sodiu  

Acest medicament conţine 4,65 mg sodiu (mai puţin de 1 mmol (23 mg) per flacon, adică practic "nu 
conţine sodiu". Dar dacă se administrează doza maximă pentru copii (6 fiole) conținutul de sodiu 
corespunde la 1,2 mmol de sodiu (28 mg). 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi Palonosetron STADA 

 
În mod normal, Palonosetron STADA este injectat de către un medic sau o asistentă medicală, cu 
aproximativ 30 de minute înainte de începerea chimioterapiei.  
 

Adulţi 

Doza recomandată de Palonosetron STADA este de 250 micrograme, administrată sub formă de 
injecţie rapidă într-o venă.  
 

Copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 1 lună şi 17 ani) 

Medicul va decide doza în funcţie de greutatea corporală; cu toate acestea, doza maximă este de 1500 
micrograme. 
Palonosetron STADA va fi administrat sub formă de perfuzie lentă într-o venă. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 


Page 3
background image

 

Reacţii adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane) 

•    durere de cap, 
•    ameţeli  
•    constipaţie 
•    diaree 

 
Reacţii adverse mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane) 
 

• tensiune arterială mare sau mică 
• ritm neobișnuit de bătaie al inimii sau lipsa fluxului de sânge la inimă 
• schimbarea culorii venelor şi/sau venele devin mai mari 
• concentraţie neobișnuit de crescută sau de scăzută a potasiului în sânge 
• concentraţie crescută de zahăr în sânge sau zahăr în urină 
• concentraţie scăzută a calciului în sânge 
• concentraţie crescută a pigmentului bilirubină în sânge 
• concentraţii crescute ale anumitor enzime ale ficatului 
• dispoziţie ridicată sau senzaţie de anxietate 
• somnolenţă sau tulburări de somn 
• diminuarea sau pierderea poftei de mâncare 
• stare de slăbiciune, stare de oboseală, febră sau simptome asemănătoare gripei 
• senzaţii de amorţeală, arsură, înţepătură sau furnicături pe piele 
• erupţie trecătoare pe piele cu senzaţie de mâncărime 
• afectarea vederii sau iritaţie oculară 
• rău de mişcare 
• senzaţie de ţiuit în urechi 
• sughiţ, flatulenţă, uscăciunea gurii sau indigestie, 
• durere abdominală (de stomac) 
• dificultate la urinare 
• durere articulară 
• aspecte neobișnuite ale electrocardiogramei (prelungirea intervalului QT) 
 

Reacţii adverse foarte rare

 

(pot afecta până la 1 din 10000 persoane) 

Reacţii alergice la Palonosetron STADA. 
Semnele pot include umflături ale buzelor, feţei, limbii sau gâtului, respiraţie dificilă sau leşin; puteţi 
observa de asemenea o erupţie nodulară pe piele, care provoacă mâncărime (urticarie), senzaţie de 
arsură sau durere la locul injecţiei. 
 

Copii şi adolescenţi: 

 

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane) 
  

• durere de cap  
 

Mai puţin frecvente

 

(pot afecta până la 1 din 100 persoane) 

  
• ameţeli 
• mişcări convulsive ale corpului 
• bătăi neobișnuite ale inimii  
• tuse sau dificultăţi de respiraţie 
• sângerare din nas 
• erupţie trecătoare pe piele cu senzaţie de mâncărime sau urticarie 
• febră 
• durere la locul de perfuzie 
 

Raportarea reacţiilor adverse 


Page 4
background image

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile 
adverse direct la: 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: [email protected] 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Palonosetron STADA 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon şi pe cutie după „EXP”. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
 
Nu utilizați Palonosetron STADA dacă observați modificări de culoare, opalescențe sau prezenta 
particulelor, soluția trebuie să fie limpede și incoloră. 
 
Numai pentru o singură utilizare, orice cantitate de soluţie neutilizată trebuie eliminată. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului 
înconjurător. 

 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

 

 
Ce conţine Palonosetron STADA 

 

-

 

Substanţa activă este palonosetron (sub formă de clorhidrat de palonosetron). 

Fiecare ml de soluţie conţine palonosetron 50 micrograme. Fiecare flacon a 5 ml soluţie conţine 
palonosetron 250 micrograme. 

-

 

Celelalte componente sunt manitol (E421), edetat disodic, citrat de sodiu (E331), acid citric 

monohidrat (E330) şi apă pentru preparate injectabile, hidroxid de sodiu şi acid clorhidric (E507).  

 

Cum arată Palonosetron STADA şi conţinutul ambalajului 

 
Palonosetron STADA este o soluţie limpede, incoloră, fără particule vizibile, cu un pH de 4,5 – 5,5 si 
este disponibil în cutii cu flacon din sticlă tip I, prevăzut cu dop gri din cauciuc și capsă din aluminiu 
care conţine 5 ml de soluţie.

 

Fiecare flacon conține o doză. 

Disponibil în cutii cu 1 flacon care conține 5 ml de soluție. 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
STADA M&D SRL 
Strada Sfȃntul Elefterie Nr. 18, Partea A, etaj 1, Sect. 5, Bucuresti 
Romania 

 
 
 


Page 5
background image

 
 
Fabricanții 

STADA ARZNEIMITTEL AG 
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, 61118, 
Germania

 

 

HAUPT PHARMA WOLFRATSHAUSEN GmbH 
Pfaffenrieder Straße 5, Wolfratshausen, 82515, 
Germania

 

 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale:  
 

Germania: Palonosetron STADA Arzneimittel AG 250 μg/5 ml Injektionslösung  

Danemarca: 

Palonosetron STADA

 

Finalanda: 

Palonosetron Stada 250 mikrogrammaa/5ml injektioneste, liuos

 

Romania: 

Palonosetron STADA 250 

mg soluţie injectabilă  

Suedia: 

Palonosetron Stada 250 mikrogram/5ml injektionsvätska, lösning  

Slovenia 

Palonosetron STADA 250 mikrogramov raztopina za injiciranje 

 

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2020.