PALONOSETRON ACCORD 250 micrograme - PROSPECT

Prospectul pentru PALONOSETRON ACCORD 250 micrograme - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PALONOSETRON ACCORD 250 micrograme
Substanța activă: PALONOSETRONUM
Concentrația: 250micrograme
Cod atc: A04AA05
Acțiune terapeutică: ANTIEMETICE ANTAGONISTI AI SEROTONINEI (5HT-3)
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. care contine 5 ml solutie palonosetron
Cod cim: W62946001
Firma producătoare: ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: