ALOXI - PROSPECT

Prospectul pentru ALOXI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ALOXI
Substanța activă: PALONOSETRONUM
Concentrația: 500 micrograme
Cod atc: A04AA05
Acțiune terapeutică: ANTIEMETICE ANTAGONISTI AI SEROTONINEI (5HT-3)
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. din PA/Al/PVC x 5 capsule moi
Cod cim: W56568001
Firma producătoare: HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD. - IRLANDA
Conținut prospect:

ALOXI se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. din PA/Al/PVC x 1 capsula moale

Cutie x 1 flac. din sticla x 5 ml sol. inj.