SYNAGIS 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru SYNAGIS 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SYNAGIS 50 mg
Substanța activă: PALIVIZUMABUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: J06BB16
Acțiune terapeutică: IMUNOGLOBULINE IMUNOGLOBULINE SPECIFICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. pulb. pt. sol. inj. + fiola x 1 ml solv.
Cod cim: W59944001
Firma producătoare: ABBVIE S.R.L. - ITALIA
Conținut prospect: