SYNAGIS 100 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru SYNAGIS 100 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SYNAGIS 100 mg/ml
Substanța activă: PALIVIZUMABUM
Concentrația: 100mg/ml
Cod atc: J06BB16
Acțiune terapeutică: IMUNOGLOBULINE IMUNOGLOBULINE SPECIFICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. de 1 ml care contine 100 mg palivizumab
Cod cim: W63434002
Firma producătoare: ABBVIE S.R.L. - ITALIA
Conținut prospect:

SYNAGIS 100 mg/ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 flac. de 0,5 ml care contine 50 mg palivizumab.