TREVICTA 263 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TREVICTA 263 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TREVICTA 263 mg
Substanța activă: PALIPERIDONUM
Concentrația: 263mg
Cod atc: N05AX13
Acțiune terapeutică: ANTIPSIHOTICE ALTE ANTIPSIHOTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 seringa preumpluta si 2 ace
Cod cim: W62904001
Firma producătoare: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - BELGIA
Conținut prospect: