INVEGA 6mg - PROSPECT

Prospectul pentru INVEGA 6mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: INVEGA 6mg
Substanța activă: PALIPERIDONUM
Concentrația: 6mg
Cod atc: N05AX13
Acțiune terapeutică: ANTIPSIHOTICE ALTE ANTIPSIHOTICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 30 compr.elib.prel. ( blister PVC-alb/PCTFE/Al)
Cod cim: W52105007
Firma producătoare: JANSSEN-CILAG SPA - ITALIA