IBRANCE 75 mg - PROSPECT

Prospectul pentru IBRANCE 75 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IBRANCE 75 mg
Substanța activă: PALBOCICLIBUM
Concentrația: 75mg
Cod atc: L01XE33
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. din PVC-PCTFE-PVC/Al x 21 capsule
Cod cim: W63119001
Firma producătoare: PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: