OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT - PROSPECT

Prospectul pentru OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT
Substanța activă: OXIGENUM
Concentrația: -
Cod atc: V03AN01
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE TERAPEUTICE GAZE MEDICINALE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11761_09.05.19.pdf
Ambalaj: cisterna criogenica x 24 m3
Cod cim: W58930001
Firma producătoare: SIAD ROMANIA S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11761/2019/01-02-03-04-05-06-07-08                                     

Anexa

 

                                                                                                                                                                                

Prospect 

 
 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Oxigen medicinal lichefiat, gaz medicinal lichefiat 

Oxigen medicinal lichefiat 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține 

informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei 
medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face 
rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă  medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei 
medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

 
 

În acest prospect găsiţi: 

1.

 

Ce este Oxigenul medicinal lichefiat și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Oxigenul medicinal lichefiat  

3.

 

Cum să vi se administreze Oxigenul medicinal lichefiat 

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Oxigenul medicinal lichefiat  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. 

CE ESTE OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT

 

ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 
Oxigenul medicinal lichefiat este destinat vaporizării în vederea distribuirii și administrării în stare stare 
gazoasă, în următoarele situații: 
- Hipoxemie determinată de insuficienţă respiratorie din diverse etiologii:  infarct miocardic, boli pulmonare 
acute, embolie pulmonară, tineri cu status astmaticus, boli pulmonare obstructive cronice ȋn timpul 
exacerbărilor infecţioase, supradozaj cu medicamente care deprimă centrul respirator, traumatisme ale 
muşchilor şi oaselor sau traumatisme craniene; 
- Adjuvant ȋn hipoxie din şoc sau din afecţiuni ȋnsoţite de scăderea capacităţii de transport a hemoglobinei 
(anemie severă); 
- Intoxicaţie cu monoxid de carbon, cianuri, diclormetan; 
- Adjuvant ȋn ischemie tisulară locală (ischemie miocardică, ischemie cerebrală, ischemie periferică prin 
ocluzie vasculară); 
- Solvent pentru anestezice inhalatorii volatile sau gazoase; 

 
Oxigenul hiperbar (3 atmosfere) are ca indica

ţ

ii terapeutice :

 

 

- boala de decompresiune (boala scafandrilor); 

 

- embolie gazoasă; 

 

- gangrena gazoasă; 

 

- creşte efectul radioterapiei ȋn cazul tumorilor de la nivelul gâtului, extremităţii  utero-cervicale şi 

cefalice. 

 
 
 
 
 


Page 2
background image

 

 
2. 

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE OXIGEN MEDICINAL 
LICHEFIAT 

 
Nu utilizaţi Oxigen medicinal lichefiat. Oxigenul medicinal lichid nu se administrează niciodată în 
stare lichidă, ci după gazeificarea acestuia și distribuirea către punctele de utilizare.  
 

În condi

ţ

ii normobare

, nu există contraindicaţii absolute.  

În condi

ţ

ii hiperbare

, tratamentul este contraindicat în caz de: emfizem pulmonar, astm bronșic evolutiv  

pneumotorax - anamneză precedată de pneumotorax, Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC), 
pneumonie cu pneumocystis carinii, stare de rău epileptic, claustrofobie, sarcină cu evoluţie normală (primul 
trimestru) pentru patologii neacute, infecţii ale căilor respiratorii superioare, hipertermie, sferocitoză 
ereditară, nevrită optică, tumori maligne, acidoză, administrarea concomitentă a anumitor medicamente cum 
ar fi doxorubicina, adriamicina, daunorubicina, bleomicina, steroizii, disulfiram şi a substanţelor precum 
alcoolul, hidrocarburile aromatice, cisplatin, nicotină, naşteri premature. 
 

Aveţi grijă deosebită când vi se administrează Oxigen medicinal lichefiat 

Oxigenul trebuie să fie administrat cu grijă, adaptând dozele în funcţie de nevoile fiecărui pacient. Trebuie 
administrată doza cea mai mică care permite menţinerea presiunii la 8 kPa (60 mmHg). Concentraţiile mai 
mari trebuie administrate pentru o perioadă cât mai scurtă posibil, monitorizând frecvent valorile înregistrate 
la analizele gazelor din sânge. Oxigenul poate fi administrat în siguranţă în următoarele concentraţii şi pentru 
următoarele intervale de timp:   
 
Până la 100% în mai puţin de 6 ore; 60-70% în 24 ore; 40-50% pe durata următorului interval de 24 de ore.  
Oxigenul este potenţial toxic după două zile în concentraţii de peste 40%. Trebuie folosite concentraţii 
reduse de oxigen pentru pacienţii cu insuficienţă respiratorie, în care stimulul pentru respiraţie este 
reprezentat de hipoxie. În aceste cazuri, trebuie să se monitorizeze atent tratamentul, măsurând tensiunea 
arterială de oxigen (PaO2) sau prin pulsometrie (saturaţia arterială de oxigen – SpO2) şi evaluări clinice.  
 
Administrarea de oxigen pacienţilor care suferă de insuficienţă respiratorie indusă de medicamente (opioide, 
barbiturice) sau de bronhopneumonie cronico-obstructivă (BPOC) ar putea agrava ulterior insuficienţa 
respiratorie din cauza hipercapniei cauzate de concentraţia ridicată din sânge (plasmă) a anhidridei 
carbonice, care anulează efectele asupra receptorilor.  
 
În cazul nou născuţilor la termen sau a celor născuţi prematur, administrarea de oxigen cu o concentraţie mai 
mare de 30-40% poate avea efecte nedorite, cum ar fi fibroplazia retrolenticulară, bolile pulmonare cronice, 
hemoragii intraventriculare. În fapt, se înregistrează o producere insuficientă a enzimelor antioxidante 
endogene, astfel devenind imposibil să se prevină producerea de efecte toxice ale compuşilor reactivi din 
oxigenului. În aceste cazuri, trebuie administrată o concentraţie de oxigen foarte scăzută şi presiunea 
arterială de oxigen trebuie să fie monitorizată îndeaproape şi trebuie menţinută sub 13,3 kPa (100 mmHg). 
 
Concentraţiile ridicate de oxigen din aerul sau din gazul inhalat determină scăderea concentraţiei şi a 
presiunii de azot. Acest lucru reduce şi concentraţia de azot în ţesuturi şi în plămâni (alveole). Dacă oxigenul 
este absorbit în sânge prin alveole mai repede decât este adus prin ventilaţie, alveolele pot ceda (atelectazie). 
Acest lucru poate împiedica oxigenarea sângelui din vene, pentru a împiedica schimburile gazoase, în pofida 
perfuziei. La pacienţii cu o sensibilitate redusă la presiunea anhidridei carbonice din sângele arterial, 
nivelurile crescute de oxigen pot cauza retenţia de anhidridă carbonică. În cazuri extreme, aceasta poate duce 
la narcoză datorită anhidridei carbonice.  
 
Administrarea de oxigen în camera hiperbară trebuie să fie atent analizată în funcţie de raportul 
riscuri/beneficii în caz de:  
-otite şi/sau sinuzite recidivante;  
-patologii cardiace ischemice şi/sau congestie;  
-hipertensiune arterială netratată farmacologic;  
-patologii pulmonare restrictive şi/sau restrictive de grad înalt;  
-glaucom, deplasarea retinei, chiar dacă tratate chirurgical (manevre de compensare) 

 


Page 3
background image

 

Pacienţii cu diabet zaharat  

Tratamentul hiperbaric poate interfera în metabolismul glucozei.  
Efectele vasoconstrictive ale tratamentului hiperbaric pot, de asemenea, compromite absorbţia subcutanată a 
insulinei, cauzând hiperglicemie pacientului.  
 

Utilizarea altor medicamente  

Oxigenul nu trebuie să fie administrat concomitent cu medicamente care îi cresc toxicitatea, cum ar fi 
catecolamine (spre exemplu, epinefrina, norepinefrina), corticosteroizii (spre exemplu, dexametazonă, 
metilprednisolon), hormoni (spre exemplu, testosteron, tiroxină), medicamente pentru chimioterapie 
(bleomicină, ciclofosfamidă, 1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea) şi medicamente antimicrobiene (spre 
exemplu, nitrofurantoină). 
 
Razele X pot creşte toxicitatea oxigenului. De asemenea, hipertiroidismul şi carenţa de vitamina C, vitamina 
E sau de glutation pot avea acelaşi efect.  
Toxicitatea pulmonară asociată cu medicamente cum ar fi bleomicina, actinomicina, 
amiodarona, nitrofurantoina şi antibioticele similare poate fi mărită prin inhalarea concomitentă a unor 
concentraţii de oxigen.  
La pacienţii care au fost trataţi pentru afecţiuni pulmonare cauzate de radicali liberi, tratamentul pe bază de 
oxigen poate agrava afecţiunile; spre exemplu, în tratarea intoxicaţiei cu paraquat.  
 
Oxigenul poate, de asemenea, agrava deprimarea respiratorie determinată de alcool.  
 
Medicamentele cunoscute pentru cauzarea de efecte adverse cuprind: adriamicina, menadionă, promazina, 
clorpromazina, tioridazina  şi clorochina. Efectele vor fi pronunţate mai ales în ţesuturile cu nivele ridicate 
de oxigen, în special în plămâni.  
 
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv 
dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Nu există contraindicaţii în folosirea oxigenului la valoarea presiunii atmosferice (presiune mai mică de 0,6 
atm) pe perioada sarcinii sau în timpul alăptării.     
Folosirea tratamentului hiperbar este contraindicată pe durata sarcinii care evoluează normal (primul 
trimestru) pentru patologii neacute. Folosirea tratamentului hiperbar pe parcursul sarcinii ar putea cauza stres 
oxidativ, dăunând ADN-ului fătului. În cazuri de intoxicaţie gravă cu monoxid de carbon, raportul 
beneficii/riscuri pare a susţine aplicarea tratamentului hiperbar.  
 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Oxigenul alterează capacitatea de a conduce autovehicule sau de a folosi utilaje. Întrucât o expunere 
prelungită la oxigenul terapeutic poate avea efecte toxice asupra sistemului nervos central, pacienţii trebuie 
să evite conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor până la dispariţia completă a efectelor negative asupra 
atenţiei şi vigilenţei.  
 
 

3. 

CUM SĂ VI SE ADMINISTREAZĂ OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT

 

Doze 
Oxigenoterapia normobară  

Prin oxigenoterapia normobară se înţelege administrarea unui amestec gazos mai bogat în oxigen decât aerul 
atmosferic, conţinând o concentraţie de oxigen în aerul inspirat  (FiO2) de peste 21%, la o presiune parţială 
cuprinsă între 0,21 şi 1 atmosferă (0,213 şi 1,013 bar). 
 
La pacienţii care nu sunt suferă de insuficienţă respiratorie, oxigenul poate fi administrat cu ventilare 
spontană prin intermediul unor canule nazale, sonde nazofaringiene sau măşti corespunzătoare. La pacienţii 
cu insuficienţă respiratorie sau anesteziaţi, oxigenul trebuie să fie administrat prin ventilaţie asistată. 


Page 4
background image

 

 

-

 

Cu ventilaţie spontană  

Pacienţii cu insuficienţă respiratorie cronică: administraţi oxigenul la un flux cuprins între 0,5 şi 2 litri/minut, 
în funcţie de gazometrie. Pacienţii cu insuficienţă respiratorie acută: administraţi oxigenul la un flux cuprins 
între 0,5 şi 15 litri/minut, în funcţie de gazometrie.  
 

-

 

Cu ventilaţie asistată  

Valoarea minimă de FiO2 este de 21% şi poate creşte până la 100%. 
Scopul terapeutic al tratamentului cu oxigen este acela de a asigura că presiunea parţială arterială a 
oxigenului (PaO2) nu este mai mică de 8 kPa (60 mmHg) sau că hemoglobina saturată de oxigen din sângele 
arterial nu este mai mică de 90% prin reglarea cantităţii de oxigen inspirat (FiO2). Doza trebuie adaptată în 
funcţie de nevoile individuale ale fiecărui pacient.  
 

Oxigenoterapia hiperbară  

Prin oxigenoterapie hiperbară se înţelege un tratament cu 100% oxigen la presiuni de 1,4 ori mai mari decât 
cele ale presiunii atmosferice la nivelul mării  (1 atm = 101,3 kPa = 760 mmHg). Din motive de siguranţă, 
presiunea în cadrul oxigenoterapiei hiperbare nu ar trebui să depăşească 3 atm. Oxigenul trebuie să fie 
administrat în camera hiperbară. 
 

Modalităţi de administrare: 

 
Prin aparatele de oxigen pentru anestezie 
Masca de oxigen 
Sonda nazală 
Sonda T la pacienţi intubaţi cu respiraţie spontană 
Camera hiperbară 
 

Dacă vi se administrează mai mult Oxigen medicinal lichefiat decât trebuie 

Oxigenul este mereu distribuit la 100%, indiferent de recipient. Recipientele de oxigen nu reprezintă limite 
de dozare a gazului de uz medical, ci doar un timp de autonomie în folosire. Pot apărea efecte nedorite 
datorită supradozării la pacienţii expuşi unor cantităţi de oxigen excesive pentru perioade lungi de timp sau 
la cei expuşi unor cantităţi ridicate în condiţii hiperbare. Efectele toxice ale oxigenului variază în funcţie de 
presiunea oxigenului inhalat şi a duratei de expunere. Este mai probabil ca la o presiune joasă (între 0,5 şi 2,0 
bari) acesta să cauzeze toxicitate pulmonară mai degrabă decât toxicitate la nivelul sistemului nervos central. 
Contrariul este valabil pentru presiunile ridicate (tratament pe bază de oxigen hiperbar).  
 
Tulburările sistemului respirator determinate de toxicitatea oxigenului sunt legate de o supraexpunere a 
organismului la gaz şi aceasta se poate verifica la presiunea atmosferică dacă subiectului îi este permis să 
respire oxigen la 100% pentru un interval de peste 24 de ore sau atunci când presiunea parţială a oxigenului 
este mărită şi aceasta duce la o condiţie non fiziologică. Printre simptomele toxicităţii pulmonare, se numără 
inflamarea gâtului, hipoventilaţia, tusea şi durerea toracică, dispneea şi cianoza, tulburări ale bronhiilor şi ale 
plămânilor, în timp ce simptomele toxicităţii la nivelul sistemului nervos central cuprind mişcări 
necoordonate, furnicături la nivelul membrelor, tulburări de vedere şi de auz, ameţeli, vertij, anxietate şi 
confuzie, crampe şi spasme musculare, pierderi de cunoştinţă, convulsii şi atacuri de epilepsie.  
 
Cazurile de supradozaj trebuie să fie tratate scăzând concentraţia de oxigen inhalat. De asemenea, trebuie 
administrat un tratament care să menţină normale funcţiile fiziologice ale pacientului (cum ar fi un suport 
pentru respiraţie în caz de depresiune respiratorie). La majoritatea pacienţilor, simptomatologia se rezolvă 
după 4 ore de la expunere. 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 
 
 
 
 
 
 
 


Page 5
background image

 

 
 

4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
La fel ca toate medicamentele, oxigenul poate cauza efecte nedorite, chiar dacă nu toate persoanele le 
manifestă.  
La pacienţii cu funcţie respiratorie este posibilă apariţia (sau deteriorarea) hipoventilaţiei alveolare 
(hipercapnie) cu acidoză ulterioară. 
Administrarea de oxigen pacienţilor care suferă de deprimare respiratorie indusă de medicamente (opioide, 
barbiturice) sau de bronhopneumonie cronico-obstructivă (BPCO) ar putea agrava ulterior ventilaţia, dat 
fiind că, în aceste condiţii, hipercapnia nu mai poate stimula chemoreceptorii centrali, iar hipoxia mai poate 
încă stimula chemoreceptorii periferici. Mai exact, la pacienţii cu insuficienţă respiratorie cronică, este 
posibilă apariţia apneei. 
 
Administrarea de oxigen poate determina o uşoară reducere a frecvenţei şi debitului cardiac.  
Inhalarea unor cantităţi mari de oxigen poate determina apariţia microatelectaziilor determinate de 
diminuarea azotului în alveole şi de efectul direct al oxigenului pe surfactantul alveolar.  
Inhalarea de oxigen la 100% poate creşte cu 20-30% şunturile intrapulmonare datorită  atelectaziei 
secundare. 
 
Oxigenoterapia hiperbară poate da naştere unor barotraumatisme datorită hiperpresiunii pe pereţii cavităţilor 
închise, cum este urechea internă, care poate implica riscul de edem sau rupere a membranei timpanului (cu 
durere şi eventuală hemoragie) sau a plămânilor, cu risc ulterior de pneumotorax, dureri dentare sau colici.  
Oxigenoterapia hiperbară de peste 2 bari poate determina ocazional greaţă, vărsături, vertij, anxietate, 
confuzie, ameţeală, dilatarea pupilelor, crampe musculare, mialgie, scăderea nivelului de cunoştinţă (până la 
pierderea cunoştinţei), hemiplegie şi tulburări vizuale (şi cu pierderea vederii) de tip tranzitoriu şi reversibile 
cu reducerea presiunii parţiale a oxigenului, ataxie, vertijuri, acufene, pierderea auzului.  
La pacienţii supuşi tratamentelor cu oxigen hiperbar pot apărea crize de claustrofobie.  
 
Ca urmare a oxigenoterapiei cu o concentraţie de oxigen de 100% pentru mai mult de 6 ore, mai ales în 
administrare hiperbară, au fost întâlnite crize convulsive şi atacuri de epilepsie.  
Fluxurile ridicate de oxigen neumidificat pot produce uscarea şi iritarea mucoasei căilor aeriene (congestia 
sau ocluziunea sinusurilor paranazale cu durere şi pierdere hematică) şi a ochilor, precum şi reducerea 
clearance-ului mucociliar al secreţiilor.  
În urma administrării concentraţiilor de oxigen de peste 80%, pot apărea leziuni pulmonare. La nou născuţi, 
mai ales la cei prematuri, expuşi la concentraţii puternice de oxigen FiO2 > 40%, PaO2 > de 80 mmHg sau 
pe perioade prelungite la FiO2 > 30%) există riscul retinopatiei de tip fibroplastic retrolenticular, temporară 
sau permanentă, care poate duce la desprinderea retinei şi la orbire permanentă, displazie bronhopulmonară, 
hemoragie subependimală şi intraventriculară, precum şi enterocolită necrozantă.  
 
Administrarea de oxigen modifică cantitatea de oxigen transportată şi cedată diverselor ţesuturi. O creştere a 
concentraţiei locale de oxigen, mai ales a fracţiunii dizolvate, duce la o creştere a producerii de compuşi 
reactivi ai oxigenului şi, prin urmare, la creşterea enzimelor antioxidante sau a compuşilor antioxidanţi 
endogeni.  
Afecţiunile potenţiale oxidative directe ale oxigenului trebuie evaluate la copiii născuţi prematur care ar 
putea resimţi în mod negativ şi persistent peroxidarea lipidică a membranelor celulare. La astfel de subiecţi 
care nu dispun încă de un patrimoniu de antioxidanţi endogeni cu efect protectiv, administrarea de oxigen 
poate contribui la dezvoltarea condiţiilor patologice persistente în parenchimul pulmonar (displazie 
bronhopulmonară; fibroză pulmonară), până la insuficienţă respiratorie.  
Respectarea instrucţiunilor de pe fişa ilustrativă reduce riscul apariţiei efectelor nedorite.  
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agraveazǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în 
acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră. 
 
 
 
 


Page 6
background image

 

 

5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ OXIGEN MEDICINAL LICHID, GAZ MEDICINAL LICHEFIAT 

Informaţii speciale  

 
Trebuie amintit faptul că oxigenul este comburant şi alimentează aşadar arderea. În prezenţa unor substanţe 
combustibile cum ar fi grăsimile (uleiuri, grăsimi) şi substanţele organice (ţesuturi, lemn, hârtie, materiale 
plastice, etc.) oxigenul poate activa arderea, prin efectul declanşator al unei scântei, flăcări libere sau a unei 
surse de aprindere sau prin efectul decompresiei adiabatice care are loc în aparaturile de reducere a presiunii 
(reductoare) în timpul unei reduceri bruşte a presiunii gazului. Prin urmare, toate substanţele care intră în 
contact cu oxigenul trebuie să fie clasificate ca substanţe compatibile cu produsul în condiţii normale de 
folosire.  
 
Citiţi cu atenţie fişa cu date de siguranţă.  
Orice sistem sau recipient pentru distribuirea oxigenului trebuie să fie ţinut departe de surse de căldură 
datorită proprietăţilor comburante ale oxigenului: trebuie luate aşadar toate măsurile de siguranţă necesare, 
atât în cadrul spitalului, în prezenţa oxigenului de uz medical .  
 
Oxigenul poate provoca aprinderea imprevizibilă a materialelor incandescente sau a mâinilor; din acest 
motiv, sunt interzise fumatul sau lăsarea flăcărilor aprinse şi nesupravegheate în apropierea recipientelor şi a 
sistemelor de distribuţie.  
Nu fumaţi în mediul în care se practică oxigenoterapia.  
Nu amplasaţi butelii sau recipiente în apropierea surselor de căldură.  
Nu trebuie folosit niciun echipament electric care poate produce scântei în apropierea pacienţilor care sunt 
supuşi tratamentului cu oxigen.  
Este absolut interzisă orice intervenţie asupra racordurilor recipientelor, asupra aparaturilor de distribuţie şi a 
accesoriilor sau componentelor aferente (ULEIUL ŞI GRĂSIMILE POT LUA FOC  ÎN CONTACT CU 
OXIGENUL). 
Trebuie evitat orice contact cu uleiul, grăsimea sau alte hidrocarburi.  
Nu folosiţi creme sau rujuri grase în apropierea surselor de oxigen.  
În medii supraoxigenate, oxigenul se poate impregna în haine.  
Este absolut interzisă atingerea părţilor congelate (pentru recipientul de lichide criogenice).  
Oxigenul lichid refrigerat, în contact cu pielea poate provoca degerături. 
Recipientele criogenice nu pot fi folosite dacă există deteriorări evidente sau dacă se bănuieşte că au fost 
afectate sau expuse la temperaturi extreme.  
Pot fi folosite doar aparaturi corespunzătoare şi compatibile cu oxigenul pentru respectivul model de 
recipient.  
 
Oxigenul are un puternic efect oxidant şi poate reacţiona violent cu substanţe organice. Acesta este motivul 
pentru care manipularea şi conservarea recipientelor presupun măsuri de precauţie speciale.  
Este interzisă administrarea gazului sub presiune în absenţa dispozitivelor de reglare și fără aviz medical.  
 

PĂSTRARE  

 
Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricaţiei. 
Data expirării se referă la produsul întreg, păstrat corect.  
Atenţie: Nu folosiţi produsul după data de expirare indicată pe ambalaj.  
 

Respectaţi toate regulile care ţin de folosirea şi manevrarea buteliilor sub presiune şi a recipientelor  

care conţin lichide criogenice.  
La temperaturi sub 50°C, în rezervor dedicat, în locuri bine ventilate. 
 
Nu lăsaţi gazul de uz medical la îndemâna şi la vederea copiilor.  
 
 

6. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Ce conţine Oxigen medicinal lichefiat

  

Oxigen medicinal minimum 99,5% v/v 


Page 7
background image

 

 

Cum arată Oxigen medicinal lichefiat şi conţinutul ambalajului

 

Ambalaj de transport:  
cisternă criogenică x 24 m

3

 

cisternă criogenică x 5 m

3

 

cisternă criogenică x 7 m

3

 

cisternă criogenică x 10 m

3

 

cisternă criogenică x 15 m

3

 

cisternă criogenică x 18 m

3

 

cisternă criogenică x 20 m

cisternă criogenică x 33 m

 
Ambalaj fix: rezervor criogenic 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricanţii 

 
SIAD ROMÂNIA S.R.L.,  
Bucureşti, Sector 6,  
Str. Drumul Osiei, Nr. 75 – 79,  
România 
 

Fabricanţii 

Siad România S.R.L. 
Bucureşti, Sector 6,  
Str. Drumul Osiei, Nr. 75 – 79, România 
 
Siad Hungary Gázokat Forgalmazó És Termelő Korlátolt 
Felelősségü társaság (Siad Hungary Kft.) 
Appoló út (hrsz. 0107/18), Gyöngyöshalász, 3212, Ungaria 

 
Acest prospect a fost revizuit în Martie, 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 8
background image

 

 
Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

 

 
Doze 
Oxigenoterapia normobară  

Prin oxigenoterapia normobară se înţelege administrarea unui amestec gazos mai bogat în oxigen decât aerul 
atmosferic, conţinând o concentraţie de oxigen în aerul inspirat  (FiO2) de peste 21%, la o presiune parţială 
cuprinsă între 0,21 şi 1 atmosferă (0,213 şi 1,013 bar). 
La pacienţii care nu sunt suferă de insuficienţă respiratorie, oxigenul poate fi administrat cu ventilare 
spontană prin intermediul unor canule nazale, sonde nazofaringiene sau măşti corespunzătoare. La pacienţii 
cu insuficienţă respiratorie sau anesteziaţi, oxigenul trebuie să fie administrat prin ventilaţie asistată. 
 

-

 

Cu ventilaţie spontană  

Pacienţii cu insuficienţă respiratorie cronică: administraţi oxigenul la un flux cuprins între 0,5 şi 2 litri/minut, 
în funcţie de gazometrie. Pacienţii cu insuficienţă respiratorie acută: administraţi oxigenul la un flux cuprins 
între 0,5 şi 15 litri/minut, în funcţie de gazometrie.  
 

-

 

Cu ventilaţie asistată  

Valoarea minimă de FiO2 este de 21% şi poate creşte până la 100%. 
Scopul terapeutic al tratamentului cu oxigen este acela de a asigura că presiunea parţială arterială a 
oxigenului (PaO2) nu este mai mică de 8 kPa (60 mmHg) sau că hemoglobina saturată de oxigen din sângele 
arterial nu este mai mică de 90% prin reglarea cantităţii de oxigen inspirat (FiO2). Doza trebuie adaptată în 
funcţie de nevoile individuale ale fiecărui pacient.  
 

Oxigenoterapia hiperbară  

Prin oxigenoterapie hiperbară se înţelege un tratament cu 100% oxigen la presiuni de 1,4 ori mai mari decât 
cele ale presiunii atmosferice la nivelul mării  (1 atm = 101,3 kPa = 760 mmHg). Din motive de siguranţă, 
presiunea în cadrul oxigenoterapiei hiperbare nu ar trebui să depăşească 3 atm. Oxigenul trebuie să fie 
administrat în camera hiperbară. 
 

Modalităţi de administrare: 

 
Prin aparatele de oxigen pentru anestezie 
Masca de oxigen 
Sonda nazală 
Sonda T la pacienţi intubaţi cu respiraţie spontană 
Camera hiperbară 
 

Informaţii speciale  

 
Trebuie amintit faptul că oxigenul este comburant şi alimentează aşadar arderea. În prezenţa unor substanţe 
combustibile cum ar fi grăsimile (uleiuri, grăsimi) şi substanţele organice (ţesuturi, lemn, hârtie, materiale 
plastice, etc.) oxigenul poate activa arderea, prin efectul declanşator al unei scântei, flăcări libere sau a unei 
surse de aprindere sau prin efectul decompresiei adiabatice care are loc în aparaturile de reducere a presiunii 
(reductoare) în timpul unei reduceri bruşte a presiunii gazului. Prin urmare, toate substanţele care intră în 
contact cu oxigenul trebuie să fie clasificate ca substanţe compatibile cu produsul în condiţii normale de 
folosire.  
 
Citiţi cu atenţie fişa cu date de siguranţă.  
Orice sistem sau recipient pentru distribuirea oxigenului trebuie să fie ţinut departe de surse de căldură 
datorită proprietăţilor comburante ale oxigenului: trebuie luate aşadar toate măsurile de siguranţă necesare, 
atât în cadrul spitalului, în prezenţa oxigenului de uz medical .  
Oxigenul poate provoca aprinderea imprevizibilă a materialelor incandescente sau a mâinilor; din acest 
motiv, sunt interzise fumatul sau lăsarea flăcărilor aprinse şi nesupravegheate în apropierea recipientelor şi a 
sistemelor de distribuţie.  
Nu fumaţi în mediul în care se practică oxigenoterapia.  
 


Page 9
background image

 

Nu amplasaţi butelii sau recipiente în apropierea surselor de căldură.  
Nu trebuie folosit niciun echipament electric care poate produce scântei în apropierea pacienţilor care sunt 
supuşi tratamentului cu oxigen.  
Este absolut interzisă orice intervenţie asupra racordurilor recipientelor, asupra aparaturilor de distribuţie şi a 
accesoriilor sau componentelor aferente (ULEIUL ŞI GRĂSIMILE POT LUA FOC  ÎN CONTACT CU 
OXIGENUL). 
Trebuie evitat orice contact cu uleiul, grăsimea sau alte hidrocarburi.  
Nu folosiţi creme sau rujuri grase în apropierea surselor de oxigen.  
În medii supraoxigenate, oxigenul se poate impregna în haine.  
Este absolut interzisă atingerea părţilor congelate (pentru recipientul de lichide criogenice).  
Oxigenul lichefiat

 

refrigerat, în contact cu pielea poate provoca degerături. 

Buteliile şi recipientele criogenice nu pot fi folosite dacă există deteriorări evidente sau dacă se bănuieşte că 
au fost afectate sau expuse la temperaturi extreme.  
Pot fi folosite doar aparaturi corespunzătoare şi compatibile cu oxigenul pentru respectivul model de 
recipient.  
Oxigenul are un puternic efect oxidant şi poate reacţiona violent cu substanţe organice. Acesta este motivul 
pentru care manipularea şi conservarea recipientelor presupun măsuri de precauţie speciale.  
Este interzisă administrarea gazului sub presiune în absenţa dispozitivelor de reglare și fără aviz medical.  
 

PĂSTRARE  

 
Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricaţiei. 
Data expirării se referă la produsul întreg, păstrat corect.  
Atenţie: Nu folosiţi produsul după data de expirare indicată pe ambalaj.  
 

Respectaţi toate regulile care ţin de folosirea şi manevrarea  recipientelor  care conţin lichide 

criogenice.  

Nu lăsaţi gazul de uz medical la îndemâna şi la vederea copiilor.