OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT - PROSPECT

Prospectul pentru OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT
Substanța activă: OXIGENUM
Concentrația: -
Cod atc: V03AN01
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE TERAPEUTICE GAZE MEDICINALE
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13721_22.02.21.pdf
Ambalaj: Butelii sub presiune de 10 l + presiune de 150 bari
Cod cim: W42380007
Firma producătoare: ABC SYSTEMS SRL - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13721/2021/01-28                                    

Anexa

 

                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Oxigen medicinal Messer, gaz medicinal comprimat 

 

Oxigen

 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Oxigen medicinal Messer și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Oxigen medicinal Messer  

3.

 

Cum să utilizați Oxigen medicinal Messer  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Oxigen medicinal Messer  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Oxigen medicinal Messer și pentru ce se utilizează 

 
Oxigen medicinal Messer este un gaz medicinal utilizat în terapie prin inhalare și care conține oxigen 
cu o concentrație minimă de 99,5% v/v.  
 

Efectele Oxigen medicinal Messer  

Inhalarea  Oxigen  medicinal  Messer  are  ca  efecte  creșterea  presiunii  parțiale  a  oxigenului  în  gazul 
alveolar și a presiunii parțiale a oxigenului în sânge. 
 

Pentru ce se utilizează Oxigen medicinal Messer  

Indicațiile terapeutice ale Oxigen medicinal Messer sunt: 

-

 

Hipoxie  tisulară  acută  (când  Pa  O

scade  sub  6,7  KP  (50  mmHg).  Aceasta  apare  în 

următoarele  cazuri:  infarct  miocardic,  boli  pulmonare  acute,  embolie  pulmonară,  tineri  cu 

status astmaticus

,  boli  pulmonare  obstructive  cronice  în  timpul  exacerbărilor  infecțioase, 

supradozaj  cu  medicamente  care  deprimă  centrul  respirator,  traumatisme  ale  mușchilor  și 
oaselor sau traumatisme craniene; 

-

 

Șoc; 

-

 

Intoxicație cu monoxid de carbon; 

-

 

Ischemie tisulară locală (ischemie miocardică, ischemie cerebrală, ischemie periferică prin 
ocluzie vasculară); 


Page 2
background image

 

-

 

Sindrom de apnee în somn; 

-

 

Cefalee Horton; 

-

 

Oxigenul hiperbar (3 atmosfere) crește efectele radioterapiei în cazul tumorilor de la nivelul 
extremității cefalice, gâtului și utero-cervicale; 

-

 

Oxigenul hiperbar este, de asemenea, utilizat în caz de gangrene.

 

 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Oxigen medicinal Messer 

 

Nu utilizați Oxigen medicinal Messer:

 

Nu utilizați oxigenul în următoarele situații: 

-

 

Hipercapnie; 

-

 

Afectarea plămânilor de către radicalii liberi; 

-

 

În timp ce fumați  

 

Atenționări și precauții  

 
Ca pentru orice produs medicamentos există indicații clare pentru tratamentul cu oxigen și metodele 
adecvate ale utilizării sale. Dozajul inadecvat și absența monitorizării în timpul tratamentului pot avea 
grave  consecințe. Cea  mai importantă este  monitorizarea  administrării  corecte  a oxigenului  pentru a 
detecta și corecta rapid reacțiile adverse. 
În instituțiile care nu dispun de sistem central de aprovizionare cu oxigen, evenimentele hipoxice sunt 
de asemenea posibile datorită lipsei oxigenului în cilindrii aparatelor pentru anestezie și absenței altor 
cilindri disponibili. De aceea se recomandă ca anestezia, chiar cea de scurtă durată (deoarece nu se știe 
niciodată care va fi durata acesteia), să nu înceapă cu mai puțin de 300 l oxigen disponibil. 

 

 

Copii și adolescenți 

La nou-născuți, pentru menținerea unei oxigenări adecvate trebuie administrate concentrații joase de 
oxigen datorită posibilității de apariție a retinopatiei prematurului. 
Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție la administrarea oxigenului la copii și adolescenți. 
 

Oxigen medicinal Messer împreună cu alte medicamente

 

Terapia cu oxigen poate duce la recăderea afecțiunilor pulmonare cauzate de bleomicină. 
 

Oxigen medicinal Messer împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Alcoolul poate duce la deprimarea respirației sau accentuarea deprimării respirației cauzată de oxigen. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Nu  sunt  necesare  măsuri  speciale  la  femei  însărcinate.  Oxigenul  poate  fi  administrat  la  femei  care 
alăptează. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Administrat în condiții de ambulator sau de îngrijire la domiciliu, oxigenul nu influențează nefavorabil 
capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, ci dimpotrivă, o îmbunătățește. 
 
 
 

3.

 

Cum să  utilizați Oxigen medicinal Messer 

 
Oxigen  medicinal  Messer  trebuie  administrat  numai  de  către  personal  calificat.  Când  inhalați  gazul 
trebuie să urmați întotdeauna instrucțiunile personalului medical. 
 
 
 
 

Doze  


Page 3
background image

 

Oxigenul  pentru  uz  medical  cu  concentrație  mică  (24%-28%)  este  administrat  la  pacienții  cu  PaO

scăzută  și  PaCO

crescută  în  cazuri  cum  sunt  boli  pulmonare  obstructive  cronice  în  timpul 

exacerbărilor infecțioase. 
Oxigenul pentru uz medical cu concentrație mare este administrat în situații cu PaO

scăzută și PaCO

normală sau crescută. Astfel de cazuri sunt: embolie pulmonară, infarct acut de miocard, pneumonie, 
tineri cu 

status astmaticus

. Oxigenul pentru uz medical în concentrații de până la 60% este administrat 

pentru perioade scurte de timp deoarece poate crește riscul de apariție a hipoventilației și hipercapniei. 
Presiunea oxigenului inhalat poate fi crescută prin administrarea oxigenului prin mască, canulă nazală, 
cateter traheal sau cort pentru administrare de oxigen sau prin creșterea presiunii atmosferice. 
Cantitatea de oxigen inhalat, concentrația sa (21-80%) la administrarea prin mască depinde de spațiul 
mort al măștii și de viteza de administrare a oxigenului. Măștile cu spațiu mort mare pot să determine 
inhalarea  repetată  de  dioxid  de  carbon  care,  împreună  cu  scăderea  sensibilității  centrului  respirator 
datorită  nivelului  crescut  de  oxigen,  poate  determina  o  hipercapnie  la  pacienți  cu  răspuns  ventilator 
inadecvat la stimuli chimici. Pacienții cu hipoxemie și hipercapnie trebuie să primească concentrații 
scăzute  de  oxigen  (24-35%),  prin  măști  concepute  special  (de  exemplu  Ventimask)  sau  prin  canulă 
nazală, cu monitorizarea presiunii parțiale a gazului în sângele arterial. În rest, toți ceilalți pacienți cu 
hipoxemie acută de orice cauză trebuie să primească concentrații mari de oxigen (50-70%). Canulele 
nazale furnizează concentrații de oxigen de 24-35% la flux mic (1-4 L/min) și de aceea reprezintă o 
metodă ieftină de administrare a oxigenului la concentrații joase. 
De  asemenea,  sunt  bine  tolerate  de  către  pacienți  și  constituie  metoda  de  ales  pentru  administrarea 
oxigenului în cazul îngrijirii la domiciliu. 
Cantitatea de oxigen necesară și în consecință prețul pot să scadă prin utilizarea canulelor nazale sau a 
altor sisteme care furnizează oxigen doar în timpul inspirației. 
Utilizarea  camerelor  hiperbarice  pentru  a  crește  nivelul  oxigenului  dizolvat  în  plasmă  are  o  valoare 
limitată, dar poate fi util ca primă treaptă a tratamentului intoxicației cu monoxid de carbon la fel ca și 
la alte câteva categorii de pacienți cu tulburări regionale ale circulației sangvine. 
 

Mod de administrare 

1.

 

Prin aparatele pentru anestezie 

2.

 

Mască de oxigen 

3.

 

Sondă nazală și 

4.

 

Sondă în T la pacienți intubați cu respirație spontană 

 
Dozare: 

1.Hipoxemie acut

ă

 

Oxigenul este utilizat în tratamentul de rutină al  hipoxemiei arteriale de  orice etiologie:  pneumonie, 
astm  acut  sever,  exacerbare  acută  a  bronșitei  cronice  și  emfizemului  ,  emboliilor  pulmonare, 
sindromului  de  detresă  respiratorie  la  copii  și  nou-născuți,  slăbiciune  la  nivelul  musculaturii  cutiei 
toracice  și  a  altor  grupe  musculare  scheletice.  În  toate  stările  menționate  mai  sus,  oxigenul  în 
concentrațiile înalte trebuie administrat până când hipercapnia este suspicionată sau documentată. În 
hipoxemia  care  apare  ca  o  consecință  a  bronșitelor  cronice  și  a  emfizemului  pulmonar,  de  obicei, 
inițial, sunt administrate concentrații mici de O

2

 

2.Hipoxemie cronic

ă

 

Terapia de lungă durată cu oxigen poate crește supraviețuirea pacienților hipoxici cu bronșită cronică 
și emfizem pulmonar. Pacienții cu PO

arterial <55-60mmHg și PCO

> 45mmHg când sunt în condiții 

clinic  stabile,  trebuie  supuși  unei  terapii  de  lungă  durată  cu  oxigen.  La  domiciliu,  oxigenul  trebuie 
administrat  în  timpul  zilei,  pe  o  perioadă  cât  mai  lungă  în  orice  caz,  peste  12  ore  și  toți  pacienții 
trebuie să primească oxigen noaptea așa încât să scadă hipoxemia nocturnă. Scopul constă în creșterea 
PO

arterial  peste  60  mmHg  fără  să  crească  concentrația  ionilor  de  hidrogen  în  sângele  arterial, 

respectiv fără să scadă pH-ul. 
 
 
 
 
 


Page 4
background image

 

3. 

Ș

oc 

Șocul  este  în  general  asociat  cu  scăderea  aportului  de  oxigen  la  țesuturi.  Terapia  cu  oxigen  în 
concentrații înalte de obicei ajută în unele cazuri când nu există tulburări pulmonare. 
 

4.Sc

ă

derea capacit

ăț

ii de transport a hemoglobinei 

În intoxicațiile cu monoxid de carbon trebuie administrat cât mai curând posibil oxigen în concentrații 
crescute.  Dacă,  camera  hiperbarică  este  imediat  disponibilă,  poate  fi  utilizat  imediat  oxigen  la 
presiunea de 2-2,5 atmosfere.  
 

5.Hipoperfuzie local

ă

 

Oxigenul  poate  fi  util  în  stadiul  acut  al  tratamentului  ischemiei  locale  (de  exemplu  ischemie/infarct 
miocardic, tulburări cerebrovasculare sau ocluzie vasculară periferică). 
 

6.Sindromul de apnee în somn 

Oxigenul este de asemenea utilizat în cazurile de sindrom de apnee în somn. Deși oxigenul poate în 
unele  cazuri  prelungi  apneea,  poate  să  scadă  numărul  total  al  episoadelor  și  durata  lor,  să 
îmbunătățească calitatea somnului și să crească nivelul oxigenării în timpul somnului. 
 

7.Cefaleea Horton 

Terapia cu oxigen în timpul cefaleei Horton poate să scadă intensitatea sa. 
 

8. Cre

ș

terea radiosensibilit

ăț

ii tumorilor 

Există  date  despre  faptul  că  oxigenul  hiperbar  poate  crește  efectul  radioterapiei  asupra  unor  tumori. 
Oxigenul la presiunea de 3 atmosfere crește supraviețuirea și ameliorează local evoluția la pacienți cu 
tumori ale extremității cefalice, ale gâtului și utero-cervicale, dar nu la pacienți cu tumori pulmonare 
sau a vezicii urinare. 
 

9.Infarct miocardic acut 

Concentrațiile  plasmatice  mari  de  oxigen  pot  să  scadă  sau  să  anihileze  durerea  în  infarctul  acut  de 
miocard. 
 

Dacă utilizați mai mult Oxigen medicinal Messer decât trebuie

 

În  caz  de  supradozaj  trebuie  diminuată  concentrația  oxigenului  inhalat  și  administrat  tratament 
simptomatic. 

 

 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
        

Reac

ț

ii adverse cu risc vital 

Hipercapnia:  la  pacienții  cu  funcție  respiratorie  scăzută,  terapia  cu  oxigen  poate  determina 
hipercapnie, determinând acidoză, care poate pune viața pacientului în pericol.  
        

Toxicitatea pulmonar

ă

 a oxigenului 

Inhalarea de oxigen în concentrație mare (80 -100%) la presiune atmosferică mai mult de 12 ore poate 
determina leziuni progresive ale plămânilor. Stratul de celule alveolare și celulele endoteliului capilar 
devin permeabile, creând un bogat edem lichidian cu proteine care pot forma ”membrane hialine”. 
Frecvent  apar  traheobronșite  de  însoțire.  Aceste  modificări  pot  fi  reversibile  dacă  concentrația  de 
oxigen este scăzută în stadiul inițial, altfel ele pot să progreseze și să determine moartea imediat sau 
tardiv, datorită fibrozei pulmonare. 
Toxicitatea  pulmonară  a  oxigenului  poate  fi  rezultatul  producției  de  radicali  liberi  sub  influența 
oxigenului. 
        

Reac

ț

ii adverse grave sau ireversibile 

Concentrațiile  crescute  de  oxigen  pot  să  ducă  la  scăderea  fluxului  sangvin  la  nivelul  retinei,  putând 
cauza retinopatie la nou-născuți prematuri. Presiunea înaltă a oxigenului oprește proliferarea vaselor 


Page 5
background image

 

de sânge ale retinei. Când pacientul primește din nou aer apare o proliferare intensă a vaselor de sânge 
la  locul  respectiv.  Pot  exista  multe  alte  cauze  de  retinopatie  a  prematurului  incluzând  hipoxemia. 
Monitorizarea atentă a terapiei cu oxigen la nou-născuți este obligatorie. 
        

Reac

ț

ii adverse simptomatice 

Inhalarea oxigenului pur sub presiune înaltă peste 2 atmosfere poate duce la modificări ale dispoziției, 
greață, amețeli, convulsii. 
De  obicei  se  produce  restabilirea  completă,  dar  convulsiile  de  acest  fel  pot  duce  la  deces  în  cazul 
scafandrilor. 
        Toxicitate 
În condițiile utilizării conform recomandărilor, în concentrații terapeutice, oxigenul nu are efect toxic 
la om. Totuși inhalarea timp îndelungat a peste 75% din cantitate poate determina greață, senzația de 
amețeală, tuse cu dispnee și convulsii. Pacientul respectiv trebuie să fie cât mai repede expus la aer 
proaspăt. 
Concentrația maximă de oxigen admisă în mediile de lucru: trebuie evitată concentrația >23%. 
        

Modul de afectare a mediului înconjur

ă

tor:

 Oxigenul nu determină nici o deteriorare a mediului 

înconjurător. 
        

Grad de inflamabilitate

: nu este inflamabil, ajută combustia. 

        

Procedur

ă

 de stingere:

  dacă  este  posibil,  se  oprește  scurgerea  de  gaz.  Recipientul  trebuie 

îndepărtat sau  răcit cu apă de la  o  distanță sigură. Apa  nu trebuie pulverizată la locul  de scurgere a 
gazului. Spațiul înconjurător afectat trebuie pulverizat cu apă de la o distanță sigură, pentru a limita 
expansiunea focului. Trebuie utilizate toate mijloacele pentru a stinge focul. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Oxigen medicinal Messer 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta de serie de pe butelie, după 
”Data expirării”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

 

Măsuri speciale de protecție 

1.

 

Ventilația  generală,  locală:  trebuie  efectuată  o  ventilație  adecvată  a  spațiului  în  care  este 
utilizat. Trebuie îndepărtate sursele de combustie. Trebuie evacuat spațiul în care este utilizat. 
Trebuie utilizată îmbrăcăminte de protecție. 

2.

 

Ermetizare: Trebuie urmărită stoparea scurgerilor de gaz. 

3.

 

Utilizarea mijloacelor și a echipamentului pentru protecție personală. Este interzis fumatul în 
timpul lucrului cu oxigen. 

4.

 

Trebuie utilizată îmbrăcăminte de protecție pentru mâini, corp și cap (îmbrăcăminte numai din 
bumbac, mănuși și ochelari de protecție). Trebuie realizată o ventilație adecvată. 
 

Oxigen medicinal Messer este stocat în recipiente metalice sub presiune (oțel Cr-Mo sau aluminiu). 
 

Păstrare 

A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 50°C. 
A se depozita în locuri bine ventilate, accesibile numai persoanelor autorizate. 
A  se  păstra  în  absența  substanțelor  inflamabile,  a  uleiurilor  și  grăsimilor,  precum  și  a  surselor  de 
aprindere. 


Page 6
background image

 

Fumatul și focul deschis în zona de depozitare sunt interzise. 
 

M

ă

surile care trebuie luate în caz de disipare sau scurgere: 

Trebuie  evacuată  încăperea.  Trebuie 

asigurată  ventilația  corespunzătoare.  Trebuie  îndepărtate  sursele  de  combustie.  Trebuie  prevenit 
contactul oxigenului cu materiale inflamabile (asfalt, uleiuri, grăsimi). Trebuie utilizată îmbrăcăminte 
de  protecție.  Trebuie  urmărită  stoparea  scurgerilor  de  gaz.  Trebuie  prevenită  pătrunderea  gazului  în 
canale, demi-soluri, în spații de lucru subterane unde acumularea gazului poate fi periculoasă. 

Metode de îndep

ă

rtare a gazului: 

ventilarea camerei. 

Neutralizare – desc

ă

rcare:

 într-un loc bine ventilat oxigenul poate fi descărcat în atmosferă. Nu este 

permisă pătrunderea în canale, demi-soluri, în spații de lucru subterane unde acumularea gazului poate 
fi periculoasă. Dacă sunt necesare informații suplimentare contactați distribuitorul produsului. 

Transport - manipulare: 

Transportul se efectuează

 

în

 

recipiente și baterii de  recipiente sub presiune. 

Dacă este posibil a nu se transporta în vehicule în care spațiul pentru materialele de transport nu este 
separat de cabina șoferului. 
Șoferul trebuie să fie atenționat asupra posibilelor pericole legate de produsul transportat și trebuie să 
cunoască măsurile care trebuie luate în caz de accident rutier. Recipientele cu gaz trebuie securizate 
înaintea transportului. Robinetul recipientului trebuie închis etanș. Capacul de protecție al robinetului 
trebuie corect înșurubat. Trebuie asigurată ventilația satisfăcătoare. Trebuie cunoscute prevederile din 
instrucțiunile de manipulare. 

Instruc

ț

iuni de securitatea muncii 

ș

i de utilizare:

 nu trebuie utilizate uleiuri sau grăsimi, pentru a evita 

contactul  acestora  cu  produsul.  Robinetul  trebuie  deschis  încet  pentru  a  evita  șocurile  de  presiune. 
Trebuie  prevenită  pătrunderea  umidității  în  recipient.  Trebuie  prevenit  fluxul  invers  în  recipient. 
Trebuie utilizat numai echipament adecvat pentru produs la temperatura, debitul și presiunea prescrisă. 
În  caz  de  neclarități  trebuie  consultat  distribuitorul  produsului.  Produsul  trebuie  păstrat  departe  de 
surse de combustie, incluzând descărcările electrostatice. Trebuie cunoscute instrucțiunile de utilizare 
ale distribuitorului produsului. Manipularea containerelor pentru oxigen este permisă doar persoanelor 
special instruite. Trebuie cunoscute reglementările referitoare la recipientele sub presiune în vigoare. 

Alte propriet

ăț

i periculoase ale substan

ț

ei: 

oxigenul gaz este mai greu decât aerul și se poate acumula 

în  spații  închise,  în  special  la  nivelul  podelei,  sau  în  zonele  joase  ale  cădirilor.  Poate  interacționa 
violent  cu  substanțele  inflamabile  și  agenții  reducători.  Oxidează  puternic  materia  organică. 
Accelerează combustia. Focul poate cauza explozia containerului. Trebuie asigurat că toate persoanele 
implicate în manipularea și utilizarea produsului cunosc riscurile asociate.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Oxigen medicinal Messer  

-

 

Substanța activă este exclusiv oxigen. 

 

-

 

Nu există alte componente. 

 

Cum arată Oxigen medicinal Messer și conținutul ambalajului 

Se prezintă sub formă de gaz incolor, comprimat sub presiune în butelii de gaz 
 
Oxigen  medicinal  Messer  este  prezentat  în  recipiente  sub  presiune  transportabile  (sau  baterii  de 
recipiente)  din  oțel  Cr-Mo  sau  aluminiu  vopsite  în  întregime  în  culoarea  albă.  Robineții  atașați  la 
recipiente  pot  fi  simpli  (on-off/RPV)  sau  cu  regulator  integrat,  permițând  reglarea  consumului  la 
parametrii doriți. 
În cazul robineților simpli, pentru extragerea gazului este necesară atașarea unui reductor de presiune. 
Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 2 litri și presiune de 200 bari 
Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 3 litri și presiune de 200 bari 
Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 5 litri și presiune de 200 bari  
Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 10 litri și presiune de 200 bari  
Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 20 litri și presiune de 200 bari 
Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 50 litri și presiune de 200 bari 
Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 10 litri și presiune de 150 bari 
Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 40 litri și presiune de 150 bari 


Page 7
background image

 

Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 50 litri și presiune de 150 bari 
Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 1 litru și presiune de 150 bari 
Butelie pentru gaz din oţel Cr-Mo cu capacitate de 1 litru și presiune de 200 bari  
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 1 litru și presiune de 150 bari  
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 1 litru și presiune de 200 bari  
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 2 litri și presiune de 200 bari 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 3 litri și presiune de 200 bari 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 5 litri și presiune de 200 bari 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 10 litri și presiune de 200 bari 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 20 litri și presiune de 200 bari 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 2 litri și presiune de 150 bari 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 3 litri și presiune de 150 bari 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 5 litri și presiune de 150 bari 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 10 litri și presiune de 150 bari 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 20 litri și presiune de 150 bari 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 3 litri și presiune de 200 bari, cu regulator integrat 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 5 litri și presiune de 200 bari, cu regulator integrat 
Butelie pentru gaz din aluminiu cu capacitate de 10 litri și presiune de 200 bari, cu regulator integrat 
Grup de 12 butelii pentru gaz din oțel Cr-Mo cu capacitate de 50 litri și presiune de 200 bari  
Grup de 4 butelii pentru gaz din oțel Cr-Mo cu capacitate de 150 litri și presiune de 300 bari. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 
Deținătorul autorizației de punere pe piață 

Messer România Gaz SRL 
Str. Delea Veche nr. 24 
Clădirea de birouri A, Etaj 2,3, București, Sector 2 
024102 România 
 

Fabricant 

Messer România Gaz SRL  
Str. Șantierului nr. 1A, sat Mintia, Comuna Vețel 
Jud. Hunedoara, 337532, România 
 

Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2021.

 

Alte surse de informaţii 
 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/

 

 
 
 


OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Butelii sub presiune de 2 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 3 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 5 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 10 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 20 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 50 l + presiune de 200 bari

Butelii sub presiune de 40 l + presiune de 150 bari

Butelii sub presiune de 50 l + presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 2 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 2 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 3 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 3 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 5 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 5 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 10 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 10 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 20 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 20 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 40 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 40 l cu presiune de 200 bari

Butelii din otel carbon x 50 l cu presiune de 150 bari

Butelii din otel carbon x 50 l cu presiune de 200 bari

Grup de 16 butelii sub presiune x 50 l cu presiune x 150 bari

Grup de 16 butelii sub presiune x 50 l cu presiune x 200 bari