TAMIFLU 30 mg - PROSPECT

Prospectul pentru TAMIFLU 30 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TAMIFLU 30 mg
Substanța activă: OSELTAMIVIRUM
Concentrația: 30mg
Cod atc: J05AH02
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI DE NEURAMINIDAZA
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 blister PVC/PE/PVDC/Al x 10 capsule
Cod cim: W64406001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect: