OMEZ 40 mg - PROSPECT

Prospectul pentru OMEZ 40 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OMEZ 40 mg
Substanța activă: OMEPRAZOLUM
Concentrația: 40mg
Cod atc: A02BC01
Acțiune terapeutică: MED. PT. TRAT. ULCERULUI GASTRO-DUODENAL SI BOLII-REFLUX G.E INHIBITORI AI POMPEI DE PROTONI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6227_07.03.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla incolora cu pulb. pt. sol. perf.
Cod cim: W56141001
Firma producătoare: DR. REDDY'S LABORATORIES LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6227/2014/01                                                        

Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Omez 40 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă 

Omeprazol 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest 
medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

  Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 

farmacistului.  Acestea  includ  orice  posibile  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

 

1.

 

Ce este Omez şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Omez 

3.

 

Cum să vi se administreze Omez 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Omez 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este Omez şi pentru ce se utilizează 

 

Omez  conţine  substanţa  activă  omeprazol.  Aparţine  unei  clase  de  medicamente  denumite 
“inhibitori  ai  pompei  de  protoni”.  Ele  acţionează  prin  scăderea  cantităţii  de  acid  produse  de 
stomacul dumneavoastră. 
Omez  pulbere  pentru  soluţie  perfuzabilă  poate  fi  utilizat  ca  alternativă  la  tratamentul  pe  cale 
orală. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte  să vi se administreze Omez 

 
Nu utilizaţi Omez 

-

 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la omeprazol sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6); 

-

 

dacă  sunteţi  alergic  la  alte  medicamente  inhibitoare  ale  pompei  de  protoni  (de  exemplu 
pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol); 

-

 

dacă luaţi un medicament care conţine nelfinavir (utilizat pentru infecţia cu HIV). 

Dacă  nu  sunteţi  sigur,  discutaţi  cu  medicul  dumneavoastră,  înainte  să  vi  se  administreze  acest 
medicament. 
 


Page 2
background image

 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Omez, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

Omez  poate  masca  simptomele  altor  boli.  De  aceea,  dacă  oricare  dintre  următoarele  vi  se 
întâmplă  înainte  să  luaţi  Omez  sau  după  ce  luaţi  acest  medicament,  spuneţi  imediat  medicului 
dumneavoastră: 
-

 

Scădeţi mult în greutate fără motiv şi aveţi tulburări de înghiţire. 

-

 

Vă apare durere de stomac sau indigestie. 

-

 

Începeţi să vărsaţi alimente sau sânge. 

-

 

Eliminaţi scaune negre (materii fecale cu sânge). 

-

 

Vă  confruntaţi  cu  diaree  severă  sau  persistentă,  deoarece  omeprazolul  a  fost  asociat  cu  o 
creştere mică în diareea infecţioasă. 

-

 

Aveţi tulburări hepatice severe. 

-

 

Ați avut vreodată o reacție la nivelul pielii în urma tratamentului cu un medicament similar cu 
Omez, care reduce cantitatea de acid gastric. 

-

 

Urmează să faceți o analiză de sânge specifică (Cromogranină A). 

 
Dacă  vă  apare  o  erupţie  pe  piele,  mai  ales  în  zonele  expuse  la  soare,  adresați-vă  imediat 
medicului,  deoarece  s-ar  putea  să  fie  necesară  oprirea  tratamentului  cu  Omez.  Nu  uitați  să 
menționați și orice alte manifestări, cum sunt dureri la nivelul articulațiilor. 
 
Utilizarea inhibitorilor pompei de protoni cum este Omez, în special pentru o perioada mai mare 
de un an, poate creşte uşor riscul de fracturi la nivelul şoldului, articulaţiei pumnului şi coloanei 
vertebrale. Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi osteoporoză sau dacă luaţi 
corticosteroizi (care pot creşte riscul de osteoporoză). 
 
Acest medicament conţine sodiu, mai puţin de 1 mmol (23 mg) pe doză, adică practic „nu conţine 
sodiu”. 
 

Omez împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea 
să utilizaţi orice alte medicamente. 

 

Acest lucru deoarece Omez poate afecta modul în care acţionează anumite medicamente şi unele 
medicamente pot avea o influenţă asupra Omez. 
 
Nu  utilizaţi  Omez  dacă  luaţi  un  medicament  care  conţine 

nelfinavir 

(utilizat  pentru  tratarea 

infecţiei HIV). 
 
Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi  oricare  dintre  următoarele 
medicamente: 
-

 

Ketoconazol, itraconazol sau voriconazol (utilizate pentru tratarea infecţiilor fungice). 

-

 

Digoxină (utilizată pentru tratarea problemelor cardiace). 

-

 

Diazepam (utilizat pentru tratamentul anxietăţii, relaxarea muşchilor sau în epilepsie). 

-

 

Fenitoină (utilizată în epilepsie). Dacă luaţi fenitoină, medicul dumneavoastră va trebui să vă 
monitorizeze când începeţi sau opriţi administrarea de Omez. 

-

 

Medicamente  care  se  utilizează  pentru  subţierea  sângelui,  cum  ar  fi  warfarina  sau  alte 
blocante  ale  vitaminei  K.  Este  posibil  să  necesitaţi  monitorizare  efectuată  de  către  medicul 
dumneavoastră când începeţi sau opriţi administrarea de Omez. 

-

 

Rifampicină (utilizată pentru tratamentul tuberculozei). 

-

 

Atazanavir (utilizat pentru tratamentul infecţiei cu HIV). 

-

 

Tacrolimus (în cazurile de transplant de organe). 


Page 3
background image

 

 

-

 

Sunătoare (

Hypericum perforatum

) (utilizată pentru tratamentul depresiei uşoare). 

-

 

Cilostazol (utilizat pentru tratamentul claudicaţiei intermitente). 

-

 

Saquinavir (utilizat pentru tratamentul infecţiei cu HIV). 

-

 

Clopidogrel (utilizat pentru prevenirea cheagurilor de sânge (trombi)). 

-

 

Erlotinib (utilizat pentru tratamentul cancerului). 

-

 

Metotrexat  (un  medicament  utilizat  în  chimioterapie,  în  doze  mari,  pentru  tratamentul 
cancerului)  -  dacă  luaţi  o  doză  mare  de  metotrexat,  medicul  dumneavoastră  vă  poate  opri 
temporar tratamentul cu Omez.  

 
Dacă  medicul  dumneavoastră  v-a  prescris  antibioticele  amoxicilină  şi  claritromicină  precum  şi 
Omez  pentru  tratamentul  ulcerelor  provocate  de  infecţia  cu 

Helicobacter pylori

,  este  foarte 

important  ca  dumneavoastră  să  îl  informaţi  pe  medic  în  legătură  cu  orice  alte  medicamente  pe 
care le luaţi. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi 
gravidă,  adresaţi-vă  medicului  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest 
medicament. Medicul dumneavoastră va decide dacă puteţi primi Omez în această perioadă. 
 
Medicul dumneavoastră va decide dacă puteţi lua Omez în timpul alăptării. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Este  puţin  probabil  ca  Omez  să  vă  afecteze  capacitatea  de  a  conduce  vehicule  sau  de  a  folosi 
utilaje. 
Pot  apărea  reacţii  adverse  cum  sunt  ameţeli  şi  tulburări  vizuale  (vezi  pct.  4).  Nu  trebuie  să 
conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje dacă aveţi astfel de reacţii adverse. 
 
 

3.

 

Cum să vi se administreze Omez 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum 
v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu 
sunteţi sigur. 
 
Omez se poate administra la adulţi, inclusiv la vârstnici. 
Există experienţă limitată cu Omez pentru utilizare intravenoasă la copii. 

 

Administrarea Omez 
Omez vă va fi administrat de către un medic care va decide cantitatea de care aveţi nevoie. 
Medicamentul vă va fi administrat sub formă de perfuzie în venă. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Omez decât trebuie

 

Dacă  consideraţi  că  vi  s-a  administrat  prea  mult  Omez,  discutaţi  imediat  cu  medicul 
dumneavoastră. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Omez 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa o doză uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Omez

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 


Page 4
background image

 

 

 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  Omez  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 

Dacă observaţi oricare dintre următoarele reacţii adverse rare dar grave, întrerupeţi 
administrarea de Omez şi contactaţi imediat medicul dumneavoastră: 

-

 

Apariţie bruscă a respiraţiei şuierătoare, umflarea buzelor, limbii, gâtului sau corpului, erupţii 
pe piele, leşin sau dificultăţi de înghiţire (reacţie alergică severă). 

-

 

Înroşirea  pielii  cu  vezicule  sau  exfoliere.  De  asemenea,  pot  apărea  vezicule  severe  şi 
hemoragie  la  nivelul  buzelor,  ochilor,  nasului  şi  organelor  genitale.  Acesta  poate  fi 
“sindromul Stevens-Johnson” sau “necroliza epidermică toxică”. 

-

 

Piele galbenă, urină închisă la culoare şi oboseală, care pot fi simptome de tulburări hepatice. 

 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 
 
Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 
Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane 
Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane 
Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane 
Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane 
Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile 
 
Alte reacţii adverse includ: 
 

Reacţii adverse frecvente 

-

 

Cefalee. 

-

 

Efecte  asupra  stomacului  sau  intestinului  dumneavoastră:  diaree,  durere  de  stomac, 
constipaţie, gaze (flatulenţă). 

-

 

Senzaţie de rău (greaţă) sau stare de rău (vărsături). 

 
Reacţii adverse mai puţin frecvente 

-

 

Umflarea picioarelor şi gleznelor. 

-

 

Tulburări de somn (insomnie). 

-

 

Ameţeli, senzaţie de furnicături ca “ace”, somnolenţă. 

-

 

Senzaţie de învârtire (vertij). 

-

 

Modificări ale analizelor de sânge care verifică cum vă funcţionează ficatul. 

-

 

Erupţie pe piele, erupţii noduloase (urticarie) şi mâncărime a pielii. 

-

 

Senzaţie generală de rău şi lipsă de energie. 

 
Reacţii adverse rare 

-

 

Tulburări ale sângelui cum sunt scăderea numărului de globule albe sau de trombocite. Acest 
lucru poate determina slăbiciune, vânătăi sau creşterea riscului de infecţii. 

-

 

Reacţii alergice, uneori foarte severe, incluzând umflarea buzelor, limbii şi gâtului, febră, 
respiraţie şuierătoare. 

-

 

Concentraţii  scăzute  de  sodiu  în  sânge.  Acest  lucru  poate  determina  slăbiciune,  senzaţie  de 
rău (vărsături) şi crampe. 

-

 

Senzaţie de agitaţie, confuzie sau depresie. 

-

 

Modificări ale gustului. 

-

 

Probleme cu vederea cum ar fi vedere înceţoşată. 


Page 5
background image

 

 

-

 

Instalare bruscă a respiraţiei şuierătoare sau dificultăţi respiratorii (bronhospasm). 

-

 

Uscăciunea cavităţii bucale. 

-

 

Inflamaţie a interiorului gurii. 

-

 

O infecţie denumită “candidoză” care afectează intestinele şi este determinată de o ciupercă. 

-

 

Probleme hepatice, inclusiv icter, care pot provoca îngălbenirea pielii, urină închisă la culoare 
şi oboseală. 

-

 

Căderea părului (alopecie). 

-

 

Erupţie pe piele la expunerea la lumină solară. 

-

 

Dureri articulare (artralgii) sau dureri musculare (mialgii). 

-

 

Probleme renale severe (nefrită interstiţială). 

-

 

Transpiraţii excesive. 

 
Reacţii adverse foarte rare 

-

 

Modificări ale hemogramei, inclusiv agranulocitoză (lipsa globulelor albe din sânge). 

-

 

Agresivitate. 

-

 

Auzirea, simţirea sau vederea unor lucruri care nu există în realitate (halucinaţii). 

-

 

Probleme hepatice severe care duc la insuficienţă hepatică şi la inflamaţia creierului. 

-

 

Debut brusc al unei erupţii severe pe piele sau vezicule ori exfolieri ale pielii. Acestea se pot 
asocia  cu  febră  mare  şi  dureri  articulare  (eritem  multiform,  sindrom  Stevens-Johnson, 
necroliză epidermică toxică). 

-

 

Slăbiciune musculară. 

-

 

Mărirea sânilor la barbaţi. 

 

Reacţii  adverse  cu  frecvenţă  necunoscută  (frecvenţa  nu  poate  fi  estimată  din  datele 
disponibile) 

 

-

 

Inflamaţie la nivelul intestinelor (care provoacă diaree).  

-

 

Dacă sunteţi tratat cu Omez de mai mult de trei luni, este posibil ca şi concentraţiile de 
magneziu în sângele dumneavoastră să scadă. Scăderea concentraţiior magneziului în sânge 
poate duce la contracţii musculare involuntare, oboseală, dezorientare, convulsii, ameţeli sau 
creştere a frecvenţei bătăilor inimii. Scăderea concentraţiior magneziului în sânge poate duce 
şi la o reducere a concentraţiilor de potasiu sau calciu în sânge. Medicul dumneavoastră poate 
decide efectuarea de teste de sânge la intervale regulate pentru monitorizarea concentraţiei 
magneziului din sângele dumneavoastră. 

-

 

Erupție trecătoare pe piele, posibil cu dureri la nivelul articulațiilor. 

A fost raportată afectarea ireversibilă a vederii în cazuri izolate de pacienţi în stare critică la care 
s-a administrat omeprazol sub formă de injecţie intravenoasă, mai ales în cazul dozelor mari, însă 
relaţia de cauzalitate nu a fost stabilită. 
 
În cazuri foarte rare, Omez poate să afecteze globulele albe ducând la deficit imun. Dacă aveţi o 
infecţie cu simptome precum febră cu o stare generală alterată 

severă 

sau febră cu simptome de 

infecţie  locală  precum  durere  la  nivelul  gâtului,  faringelui  sau  gurii  sau  dificultăţi  de  urinare, 
trebuie să  mergeţi cât mai repede posibil la medicul  dumneavoastră pentru a putea fi exclusă o 
lipsă  de  globule  albe  (agranulocitoză)  printr-o  analiză  de  sânge.  Este  important  pentru 
dumneavoastră ca în acel moment să spuneţi despre medicaţia dumneavoastră. 
 
Nu  vă  îngrijoraţi  în  legătură  cu  această  listă  de  posibile  reacţii  adverse.  Este  posibil  să  nu 
prezentaţi niciuna dintre ele. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi 
orice  reacţie  adversă  nemenţionată  în  acest  prospect,  vă  rugăm  să  spuneţi  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 


Page 6
background image

 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau    farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile  adverse  direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt 
publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 
http://www.anm.ro/.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii 
suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5.

 

CUM SE PĂSTREAZĂ OMEZ 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau flacon după EXP.. Data 
de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 30ºC, în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul 
cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Omez 

Substanţa  activă  este  omeprazolul.  Fiecare  flacon  cu  pulbere  pentru  soluţie  perfuzabilă  conţine 
omeprazol 40 mg. 
Celelalte componente sunt: hidroxid de sodiu 1N şi edetat disodic. 
 

Cum arată Omez şi conţinutul ambalajului 

Omez se prezintă sub formă de pulbere de culoare albă până la aproape albă. 
 
Este disponibil în cutii cu un flacon din sticlă incoloră, de clasa hidrolitică I,  cu o capacitate de 
15 ml, închis cu dop din cauciuc clorobutilic (tip I) de culoare gri, sertizat cu capsă din aluminiu. 
Flaconul conţine pulbere pentru soluţie perfuzabilă. 
 

 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

DR. REDDY’S LABORATORIES ROMÂNIA S.R.L. 
Str. Nicolae Caramfil, Nr. 71-73, Etaj 5, Spaţiul 10,  
Sector 1, Bucureşti,  
România

 

 

 
 
 
 


Page 7
background image

 

 

 
 
Fabricanţi 

Dr. REDDY'S LABORATORIES (UK) Ltd. 
6 Riverview Road, Beverley,  
East Yorkshire, HU17 0LD, Marea Britanie 
 
SOFARIMEX-INDÚSTRIA QUIMICA E FARMACÊUTICA, S.A. 
Av. Indústrias-Alto do Colaride, 2735-213 Cacém, Portugalia 

 

Pentru  orice  informaţii  despre  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. 
 

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie, 2017. 
 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical:  
Întreg conţinutul flaconului trebuie dizolvat în aproximativ 5 ml şi apoi trebuie diluat imediat în 
100 ml. Trebuie utilizată soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) sau soluţie  
perfuzabilă  de  glucoză  50  mg/ml  (5%).  Stabilitatea  omeprazolului  este  influenţată  de  pH-ul 
soluţiei perfuzabile, şi de aceea, pentru diluare nu trebuie utilizaţi alţi solvenţi sau alte cantităţi.  
 
Preparare  
1. Extrageţi cu o seringă 5 ml din soluţia perfuzabilă din flaconul sau punga de perfuzie de  
100 ml.  
2. Adăugaţi acest volum în flaconul cu omeprazol pulbere, amestecaţi cu atenţie, asigurându-vă 
că s-a dizolvat tot omeprazolul.  
3. Aspiraţi soluţia de omeprazol înapoi în seringă.  
4. Transferaţi soluţia în flaconul sau punga de perfuzie.  
5. Repetaţi paşii 1-4 pentru a vă asigura că toată cantitatea de omeprazol a fost transferată din  
flacon în flaconul sau punga de perfuzie.  
 
Preparare alternativă pentru perfuziile din recipiente flexibile  
1. Utilizaţi un ac de transfer cu capete duble şi fixaţi-l la perfuzorul flaconului de perfuzie. 
Conectaţi celălalt capăt al acului la flaconul cu omeprazol pulbere. 
2. Dizolvaţi omeprazolul prin pomparea repetată a soluţiei perfuzabile între flaconul de perfuzie 
şi flaconul cu omeprazol. 
3. Asiguraţi-vă că s-a dizolvat toată cantitatea de omeprazol. 
Soluţia perfuzabilă trebuie administrată în perfuzie intravenoasă timp de 20-30 de minute. 

 

 


OMEZ 40 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. Al/Al (OPA-Al-PVC/Al) x 14 caps. gastrorez.

Cutie cu blist. Al/Al (OPA-Al-PVC/Al) x 28 caps. gastrorez.

Cutie cu 1 flac. PEID x 14 caps. gastrorez.

Cutie cu 1 flac. PEID x 28 caps. gastrorez.

Cutie cu blist.PVC-PVDC/Al x 14 caps. gastrorez.

Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 caps. gastrorez.

Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 caps. gastrorez.

Cutie cu 1 flac. din PEID x 100 caps. gastrorez.

Cutie cu 1 flac. din PEID x 90 caps. gastrorez.

Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 100 caps. gastrorez.