XOLAIR 150 mg - PROSPECT

Prospectul pentru XOLAIR 150 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: XOLAIR 150 mg
Substanța activă: OMALIZUMABUM
Concentrația: 150mg
Cod atc: R03DX05
Acțiune terapeutică: ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, SISTEMICE ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, SISTEMICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 4 flac. cu pulb. + 4 fiola cu 2 ml apa pt. preparate inj.
Cod cim: W64465002
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA